Storytelling tips

Inspirerend vertellen met authentieke verhalen

Storytelling People legt de corporate story vast en brengt die tot leven met storytelling

Storytelling in een moderne context concentreert zich rond de vraag: in hoeverre bent u in staat uw medewerkers, klanten en andere stakeholders te laten geloven in een wenkend toekomstbeeld van uw bedrijf? Hoe kunt u ze daaraan verbinden? Hoe kunt u ze daarvoor activeren? Storytelling is universeel, maar niet elk verhaal is hetzelfde. Op deze pagina geven we slimme tips over de corporate story en storytelling.

Organisatieverhaal

Storytelling is essentieel voor het menselijk leven. Het vertellen van verhalen – het ordenen van gebeurtenissen in ons werk en leven – is de voornaamste manier waarmee mensen betekenis aan hun bestaan geven, kennis doorgeven, gedrag leren en hun geschiedenis en toekomst begrijpen. Ons dagelijks leven biedt ons allemaal de mogelijkheid om verhalenvertellers te zijn. Storytelling is de inspirerende kracht in het presenteren van onszelf en het verhaal van de organisatie.

image 1

De kracht van verbinding

Mensen zoeken een emotionele aansluiting. Succesvolle bedrijven zijn bedrijven met een verhaal. Een verhaal dat geloofwaardig is en tegelijk zo inspirerend, aansprekend en herkenbaar dat mensen zich er graag mee identificeren. Een goed verhaal brengt een uiteenlopende groep mensen tot elkaar en verbindt; laat mensen anders naar dingen kijken; inspireert/raakt; verbindt het verleden met het heden; schets een weg naar de toekomst en is ook relevant voor de buitenwereld.

Goede storytelling verhalen voor organisaties

 • Personeels-verhalen: successen, ambities, veranderingen, passies
 • CEO-verhalen: circulerende verhalen onder personeel, aanpak, succesvolle beslissingen
 • Organisatie-verhalen: grondleggers, pioniersschap, streven naar perfectie, hang naar originaliteit, innovatief vermogen, ondernemerschap
 • Mijlpalen-verhalen: over succes, tegenslag, overnames, fusies, nieuwe directies, buitenlandse avonturen, overwonnen crises, overwonnen diepe dalen
 • Product-verhalen: het product waar het allemaal mee begon, de groei, het merk
 • Klant-verhalen: de beleving van klanten is essentieel
Meer tips voor corporate storytelling

Merkverhaal

Mensen niet in het hoofd raken, maar in het hart; dat maakt een sterk merk. Dat veronderstelt een vereenzelviging die verder reikt dan puur de kwaliteit van een product of dienst. Medewerkers en klanten willen gevoelsmatig beroerd worden. Niet op basis van een ‘marketingstrategie of doelgroepenanalyse’, maar van een vertrouwenwekkend, positief merkverhaal. Maak ze deelgenoot van uw verhaal, krachtbron van emoties, en het vuur gaat branden.

NS

One Story. One brand.

Onderscheidend vermogen helpt in een competitieve markt. Uw persoonlijkheid maakt u speciaal. Een goede brand story verbindt hoe uw klant uw merk ziet, beleeft en verder vertelt. Het vertelt vanuit een rijkdom van indrukken, ideeën en dromen die in de loop van de tijd in het merk zijn samengebald.

 • Leg persoonlijkheid, positionering en perspectief helder vast in een brand story.
 • Zorg voor een verhalende kernpositionering en een consistent verhaal, waarin alles uw merk ademt.
 • Koppel de brand story aan een specifieke storytelling content- en social mediastrategie.
 • Raak de essentie en beroer de harten en hoofden van uw klanten.
 • Vertel authentieke en overtuigende klant- en medewerkersverhalen.
 • Bouw aan een ‘storytelling community’ rond het merk.
Meer tips voor merkverhalen

Identiteitsverhalen

Kernwaarden vertellen waar uw organisatie voor staat. Uw medewerkers kunnen zich eraan spiegelen, uw klanten kunnen er op vertrouwen. Kernwaarden waar u samen voor staat vormen het fundament voor toekomstige groei. Door een beperkt aantal kernwaarden te kiezen, houdt u focus en blijft voor medewerkers en stakeholders helder waar u voor staat.

image 2

Kernwaarden tot leven brengen

Wanneer de kernwaarden van uw organisaties bepaald zijn, begint het belangrijkste werk: de waarden tot leven brengen. Waarden op zich zijn woorden die iedereen op zijn eigen manier kan interpreteren. Door de waarden in een verhaal te plaatsen, krijgen ze richting en betekenis.

Meer tips voor identiteitsverhalen

Persoonlijk verhaal

Het meest krachtige verhaal is het persoonlijke verhaal. Wie anders kan jouw ervaringen beter vertellen dan jijzelf! Een persoonlijk verhaal richt zich altijd naar de context waarin en voor wie het wordt verteld. Zo is een verjaardagsfeest een heel andere setting dan een congres. Idealiter ben je als storyteller in staat om makkelijk te bewegen in je verhaal: van rationeel naar emotioneel, van feitelijk naar beleving, van abstract naar persoonlijk en omgekeerd.

Vertel jóuw verhaal

De kracht van het persoonlijke verhaal is: geloofwaardigheid. Het schept vertrouwen, legt een verbinding tussen jou en je toehoorder(s). Een persoonlijk verhaal brengt over wie je bent en wat je belangrijk vindt. De kracht van een persoonlijk, authentiek verhaal is dat mensen je vertrouwen. Doordat ze jou vertrouwen, zijn ze ook bereid je bedrijf meer te vertrouwen.

image 3

Een verhaal kun je op drie manieren vertellen: met feiten, waarden of door iets te zeggen over wie jij bent. Met ‘feiten’ creëer je minder contact en vertrouwen. Je verbindt mensen het meest met ‘waarden-verhalen’ of ‘persoonlijke verhalen’. Het beste verhaal is het verhaal dat mensen raakt en dat ze willen delen. Een goed verhaal boeit mensen niet alleen, maar verbindt ook. Storytelling helpt om mensen, van klant tot relatie, van familie tot stakeholder, sterker te verbinden aan het verhaal van bedrijf en merk dan via gangbare marketing. Wij kunnen allemaal bouwen aan vertrouwen en storyteller zijn. Hoe ga jij daarbij te werk?

Storytelling tips om te starten

 • Storytelling begint niet bij de verteller, maar met het inleven in wat de ontvanger boeit en raakt. Emotie, authenticiteit en geloofwaardigheid zijn daarbij essentieel.
 • Laat zien wie jij bent door het vertellen van een persoonlijk verhaal. Vertel een verhaal waarin tot uiting komt wat voor jou waardevol is in het leven of binnen je organisatie.
 • Formuleer een duidelijke kernboodschap: wat wil je echt zeggen? Vertel jouw kernboodschap ook direct en duidelijk, val gelijk met de deur in huis.
 • Maak in je persoonlijke verhaal gebruik van een heldere structuur, met naast een overtuigende kernboodschap een paar heldere verhaalankers.
 • Vermijd jargon. Vertel begrijpelijk, vanuit het perspectief van de ontvanger(s).
 • Durf in te zoomen op relevante details en emoties die passen bij je kernboodschap.
 • Oefen je verhaal op een collega, een vriend of familielid. Verifieer hoe het overkomt, of ze het begrijpen, waar ze afhaken en verwerk hun feedback waar mogelijk in je verhaal.
Meer tips voor corporate storytelling

Over Storytelling People

Storytelling People legt al meer dan 30 jaar corporate stories vast en brengt die tot leven met storytelling.

Onze success stories

Corporate storytelling maakt het abstracte bedrijfsverhaal toegankelijk in verhalen van mensen en voor mensen.

Heineken: de magie
Friesland Campina: gezond groot
NS: de vooruitgang
Sligro: typisch Sligro
Randstad: shaping work
Sustainability: dedication

Download OneStory® App

Download OneStory® App
Download OneStory® App

Brochures aanvragen

Corporate storytelling brochure
Corporate storytelling brochure
Corporate storytelling brochure

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.