Hoe vergroot storytelling medewerkersbetrokkenheid?

betrokkenheid van medewerkers l

Over de kracht van het verbindend verhaal. Binnen een groot adviesbureau ontdekte men dat de betrokkenheid terug liep. Met negatief effect op de dienstverlening en de personeelskosten. Directe interactie tussen directie en medewerkers keerde het tij, maar hoe kan de betrokkenheid structureel vergroot worden?

Engagement onder druk

Medewerkersbetrokkenheid staat steeds meer onder druk. Traditionele arbeidsrelaties worden doorbroken en vervangen door lossere dienstverbanden. Het Nieuwe Werken wordt steeds meer Het Normale Werk. De groei van het aantal ZZP-ers zet door en ook in ondernemingen willen medewerkers meer eigenheid brengen in wat ze doen.

Toch hebben veel organisaties de afgelopen 3 jaren weinig geïnvesteerd in mensen. Het is van essentieel belang te werken aan betrokkenheid in tijden van onzekerheid. Maar het is juist de crisis, als voornaamste oorzaak van die onzekerheid, die de aandacht van het management heeft afgeleid van hun grootste ondernemingskapitaal: de (ver-)binding van de medewerkers.


Het effect van een lage employee engagement is direct voelbaar. In de sfeer en cultuur van de organisatie, in de wijze van samenwerking en in de communicatie. En daardoor zichtbare effecten op de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant. Op de innovatiegerichtheid van organisatie. En op de personeelskosten voor werven en ontwikkelen van gekwalificeerde medewerkers.

Van tevredenheid naar betrokkenheid

Gelukkig besteden veel organisaties al veel aandacht aan medewerkerstevredenheid. Maar dat is een zgn. hygiëne factor: het is voorwaardelijk. Pas met medewerkersbetrokkenheid maak je in je onderneming en in de markt het verschil. Het is een zgn. differentiator. Maar hoe doe je dat?

De vier belangrijkste technieken om te werken aan employee engagement zijn:

  • Action teams
  • Appreciative inquiry
  • Message maps

Storytelling

Zeker in combinatie bieden ze goede mogelijkheden, maar storytelling is daarin wel de belangrijkste. Met storytelling ben je als management in staat om mensen te inspireren en te raken. Belangrijker nog, met storytelling hebben alle medewerkers de mogelijkheid elkaar te inspireren. Omdat we ons makkelijk kunnen verbinden met een menselijk verhaal van een ander.

Werken met Storytelling

Een illustratie van het groot belang van storytelling is te vinden in een oude indiaanse wijsheid:

Tell me a fact and I will learn

Tell me a truth and I will believe

Tell me a story and it will live in my heart forever!

3 belangrijke redenen om storytelling te gebruiken

1. Organisaties zijn complex

Structuur is nog te begrijpen. Met cultuur wordt het moeilijker. En met gedrag en betrokkenheid wordt het heel lastig. We betreden dan het terrein van het onbewuste en het irrationele. Rationele, analytische modellen en technieken zijn daarvoor beperkt. Maar storytelling is daarvoor juist heel geschikt!

2. Mensen besluiten niet op rationele gronden

Hoewel we graag anders willen geloven besluiten mensen vaak niet rationeel, maar op basis van een complexe set van cognitieve patronen. Meer dan andere technieken helpt storytelling om deze bespreekbaar te maken. En biedt het mogelijkheden andere perspectieven te krijgen en te geven.

3. Mission statement en waarden zijn moeilijk te onthouden

Vraag je medewerkers om de kernwaarden van de organisatie te noemen. Kleine kans dat ze dat vlot opdreunen. Lukt het je zelf? Belangrijker is echter dat ze beeld, begrip en betekenis hebben bij die waarden. Verhalen geven flexibel invulling aan de waarden en zijn beter te onthouden.

De echte kracht van storytelling is betrokkenheid vergroten. Het een tweezijdig proces, waarbij luisteren belangrijker is dan te vertellen. De verteller heeft een goed beeld nodig van wat zijn toehoorders bezig houdt. En hoe ontvankelijkheid voor het verhaal te creëren. Zeker als manager zal je toch eerst moeten luisteren om verbindend te kunnen vertellen.

Storytelling is een natuurlijk onderdeel van menselijke interactie. We doen het in de familie en in onze kennissen- en relatiekring. Maar we gebruiken het nauwelijks in organisatie. Veel bedrijven vinden het te soft. En snappen niet de waarde voor het bereiken van keihard resultaat. Of vinden directie en management het vooral moeilijk? Omdat het wat anders vraagt dan ze gewend zijn?

Binding! Maar waarmee?

Als manager a.i. tijdens een reorganisatie bij Rijkswaterstaat had ik een veertigtal adviseurs onder mijn hoede. Gevraagd naar hun belangrijkste kracht, kreeg ik vrijwel zonder uitzondering betrokkenheid als antwoord. Maar de verhalen gingen allemaal over de klant. Mijn hypothesen daarna sloegen in als een bom: “Mogelijk zijn jullie meer betrokken met de klant dan met de eigen organisatie en verliezen jullie, door een te grote betrokkenheid, je waarde voor de klant.” Het maakte de weg vrij naar een grotere medewerkersbetrokkenheid en een grote toegevoegde waarde voor de klant.

Van belang is dus waarvoor je betrokken bent! Biedt als manager je medewerker de mogelijkheid zich te verbinden met de onderneming. Die grotere employee engagement levert iedereen veel op: de medewerker, de onderneming en de klanten.

Aan de slag

Wilt u nu gelijk aan de slag met storytelling? U kunt beginnen met eens een kijkje te nemen op onze websites storytellingpeople.nl, corporatestory.nl, storytellingworkshop.nl en voor employee engagement zie storytellingpeople.com. Daar vindt u al heel veel bruikbare informatie. Of kiest u er liever voor meteen de diepte in te gaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Download de Storytelling People App!

Alles weten over corporate story en corporate storytelling? Download de Storytelling People App in de App Store of bij Google Play.

Over Storytelling People

Storytelling People legt al meer dan 30 jaar corporate stories vast en brengt die tot leven met storytelling en community building.

Onze success stories

Corporate storytelling maakt het abstracte bedrijfsverhaal toegankelijk in verhalen van mensen en voor mensen.

Heineken: de magie
Friesland Campina: gezond groot
NS: de vooruitgang
Sligro: typisch Sligro
Randstad: shaping work
Sustainability: dedication

Storytelling scan aanvragen

Onze Storytelling Scans Implementatie, Verhaal of Cultuur brengen snel en accuraat het potentieel van úw verhaal in kaart. Daarna weet u hoe u storytelling het beste toepast.

* = s.v.p. invullen

Download OneStory® App

Download OneStory® App
Download OneStory® App

Brochure aanvragen

Corporate storytelling brochure

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.