Hoe werkt storytelling?

groeien vuur samen verbinden storytelling story

Storytelling staat volop in de belangstelling. Toch lijkt het soms belangrijker of hipper om een verhaal te hebben, dan er daadwerkelijk wat mee te doen. En dat is jammer. Zo benut je de werkelijke kracht van een verhaal niet. Hoe storytelling werkt én hoe je dat praktisch insteekt lees je hier.

Een goed verhaal is pas het begin

Door het bij ‘een goed verhaal hébben’ te houden, devalueer je het tot een statisch iets. En als er juist iets is waar de dynamiek van afspat, dan is het wel storytelling.

Al zolang als we mensen zijn, vertellen we verhalen aan elkaar. Heel ver terug in de tijd was dat puur om te overleven. De verhalen van nu hebben die primaire functie niet meer. Alhoewel, is dat zo? Organisaties worstelen tegenwoordig met belangrijke vraagstukken. Vraagstukken als; ‘wie zijn we?’, ‘wat drijft ons?’ en ‘waar gaan we heen?’. De antwoorden daarop kunnen het verschil maken tussen een succesvol bedrijf en noodgedwongen het licht uitdoen.

We gaan er voor gemak even van uit dat u gaat voor de succesvolle bedrijfsvoering. Hoe werkt storytelling dan in de praktijk? En wat is de toegevoegde waarde van een corporate story? We leggen graag uit hoe storytelling werkt in 5 stappen.

Hoe storytelling werkt 1 – Storytelling ordent

Een verhaal ordent gebeurtenissen en zet deze in een kader. Storytelling schept zo rust en overzicht, wat het makkelijker maakt voor mensen om zich met uw bedrijf te identificeren.

Als u op vakantie bent en eindelijk tijd hebt voor een goed boek, dan leest u niet eerst rationeel het plot. (Of u moet tot die kleine categorie behoren die dat nu juist wel doet.) De meeste mensen willen het verhaal beleven en beginnen gewoon met hoofdstuk 1. Ze leren de hoofdpersonen kennen, ze vormen zich een beeld van de tijd en situatie waarin het verhaal speelt en langzaam maar zeker neemt het verhaal bezit van hen. Ze worden één met het verhaal. Dit is direct het eerste belangrijke effect van storytelling. Dat werkt voor medewerkers of consumenten niet anders dan het lezen van een boek.

Hoe storytelling werkt 2 – Storytelling verbindt

Storytelling werkt, omdat het een hechte band schept. Dit komt omdat verhalen inzicht geeft in iemands beweegredenen. Niets verbindt sterker dan eenzelfde innerlijke motivatie. Dit maakt individuele plannen en agenda’s gezamenlijke plannen en agenda’s worden.

Voor maar liefst de helft van het management en het middenkader zijn de visie en missie van ‘hun’ bedrijf een ver-van-mijn-bed-show. Bijna 100% van medewerkers weet in de praktijk niet wat de visie en missie inhouden. Dat impliceert dat er binnen organisaties maar bar weinig mensen zijn die weten welke kant het op zou moeten gaan. Laat staan dat ze een gezamenlijk reisplan uit kunnen stippelen. Babylonische spraakverwarringen zijn het lot van deze organisaties. Een corporate story – geïmplementeerd met corporate storytelling – kan daar verandering in brengen. Want in die zin is er niets veranderd sinds de oudheid. Nog steeds verbindt een verhaal mensen met elkaar.

Hoe storytelling werkt 3 – Storytelling geeft betekenis

Verhalen geven betekenis aan gebeurtenissen, door ze in het juiste perspectief te plaatsen. Op dezelfde manier geven corporate story’s betekenis aan missies en visies. Hoe? Door te verhalen vanuit de ‘waarom’-vraag.

Simon Sinek stelt in zijn ‘Golden Circle’ dat veel organisaties denken en doen vanuit het ‘hoe’ en ‘wat’. Vaak resulteert dat in rationele opsommingen van processen en producten. Daarin ontbreekt de passie, de overtuiging, het antwoord op de vraag waarom een organisatie op deze aarde is. Wie zichzelf toestaat écht na te denken over het ‘waarom’ kan onmogelijk uitkomen op zaken als winstmaximalisatie of aandeelhouderswaarde. Diegene zal zich dromen, wensen en verlangens herinneren. Met dromen, wensen en verlangens opgetekend in een corporate story, kunnen consumenten, medewerkers, leveranciers en stakeholders zich wél identificeren.

Hoe storytelling werkt 4 – Storytelling doet beleven


Goede verhalen bevatten allemaal dezelfde ingrediënten, weten we als ervaren storytellers. Door de eeuwen heen zijn veel schrijvers en wetenschappers ‘begeistert’ geraakt door de werking van storytelling.

Naar storytelling is veel onderzoek gedaan. Voorbeelden zijn Joseph Campbell – bekend van zijn ‘De reis van de held’ – en Gustav Freytag die de ‘Dramaboog’ ontwikkelde. Het voert te ver om in deze blog al die ingrediënten te benoemen. Veel belangrijker is te constateren dat een technisch goed opgebouwd verhaal – de corporate story – helderheid biedt. Zo’n verhaal roept echte emotie en beleving op bij uw consumenten, medewerkers, leveranciers en stakeholders. En is dat niet de meest ultieme communicatiedoelstelling?

Hoe storytelling werkt 5 – Storytelling stuurt

Storytelling brengt verbondenheid tot leven. Het maakt het waard om gezamenlijke doelen na te jagen. Storytelling stuurt zo organisaties en haar medewerkers als vanzelf in de goede richting.

Vroeger gaven vertellingen mensen houvast en richting in onzekere en donkere tijden. De historicus A. van Deursen vond dat geschiedenis moet gaan over mensen verbinden. Zonder verbinding is er geen gezamenlijk lot. Ook nu is dat nog steeds een prachtig effect van storytelling: het geven van houvast en richting. Een corporate story die is gebaseerd op dromen, wensen en verlangens, die met storytelling-technieken zorgvuldig wordt onderbouwd, versterkt en uitgebreid, doet niet anders.

Aan de slag

Wilt u nu gelijk aan de slag met storytelling? U kunt beginnen met eens een kijkje te nemen op onze websites storytellingpeople.nl, corporatestory.nl, storytellingworkshop.nl en voor employee engagement zie storytellingpeople.com. Daar vindt u al heel veel bruikbare informatie. Of kiest u er liever voor meteen de diepte in te gaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Download de Storytelling People App!

Alles weten over corporate story en corporate storytelling? Download de Storytelling People App in de App Store of bij Google Play.

Kijk ook eens bij deze blogs:

Over Storytelling People

Storytelling People legt al meer dan 30 jaar corporate stories vast en brengt die tot leven met storytelling en community building.

Onze success stories

Corporate storytelling maakt het abstracte bedrijfsverhaal toegankelijk in verhalen van mensen en voor mensen.

Heineken: de magie
Friesland Campina: gezond groot
NS: de vooruitgang
Sligro: typisch Sligro
Randstad: shaping work
Sustainability: dedication

Storytelling scan aanvragen

Onze Storytelling Scans Implementatie, Verhaal of Cultuur brengen snel en accuraat het potentieel van úw verhaal in kaart. Daarna weet u hoe u storytelling het beste toepast.

* = s.v.p. invullen

Download OneStory® App

Download OneStory® App
Download OneStory® App

Brochure aanvragen

Corporate storytelling brochure

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.