Corporate story FrieslandCampina

Storytelling People legt de corporate story vast en brengt die tot leven met storytelling

Waarom
Bezielen
Emotie

Waarom

De corporate story voor FrieslandCampina/Domo start met het Waarom: ‘Onze Waarom is de onderliggende drijfveer die ons vak inhoud geeft en ons leven zinvol maakt. Het is de brug tussen al die verschillende afdelingen binnen onze organisatie en de verbinding naar onze klanten en leveranciers. Onze Waarom is het punt aan de horizon tijdens onze gezamenlijke reis: ervoor zorgen dat we met ons product zo dicht mogelijk in de buurt van moedermelk komen’

Bezielen

FrieslandCampina/Domo is een wereldwijd vooraanstaande producent van kindervoeding en medische voeding. De organisatie heeft weloverwogen de stap gemaakt naar de ultieme kwaliteitsverhoging: de bezieling van de organisatie met één gemeenschappelijk verhaal. In de corporate story van Friesland Campina/Domo is de Persoonlijkheid, de Positionering en het Perspectief van de organisatie vastgelegd.

Emotie

Wij zien een corporate story ook als een verbinding tussen rationele en emotionele communicatie. Storytelling is communicatie die zich richt op contact en gevoel. In de corporate story van FrieslandCampina/Domo wordt invoelbaar dat een blik melkpoeder meer is dan een product. Op het moment dat je als moeder midden in de nacht een flesje voor je kindje aan het maken bent, dan besef je dat de kwaliteit van dat wat je in het flesje stopt, volledig onbespreekbaar moet zijn.