Storytelling implementatie

Ontdek hoe storytelling werkt en wat het voor u kan betekenen

Storytelling People legt de corporate story vast en brengt die tot leven met storytelling

Mensen bereiken

Als Storytelling People komen we veel bedrijven tegen die een verhaal hebben, maar zich afvragen hoe je daar dan in praktijk mee om moet gaan. Hoe breng je dat verhaal intern en extern tot leven? Met onze OneStory® methodiek wordt storytelling implementatie een proces van inspiratie.

Mensen verbinden

De uitdaging voor organisaties is in de eerste plaats om intern een magisch gevoel van verbondenheid te creëren. De toekomst van elke organisatie hangt af van het vermogen om een overtuigende binding te realiseren voor medewerkers om zich aan te sluiten, te blijven en zich persoonlijk te ontwikkelen. Storytelling brengt het menselijke gevoel, persoonlijke ervaringen en kennis terug in het bedrijfsverhaal.

1-2-3 storytelling

Als Storytelling People hebben we een geïntegreerd storytelling proces ontwikkeld: OneStory®. Deze kent drie belangrijke fasen: 1 Het vastleggen van de corporate story. De implementatie van het verhaal met storytelling tools en workshops. 3 Het monitoren van het bedrijfsverhaal voor de langere termijn.

Vastleggen van het verhaal

1.
Vastleggen van het verhaal

De corporate story is het verhalende hart van strategisch denken en handelen van een organisatie. Het versterkt de bedrijfscultuur, zorgt voor een consistente marketingcommunicatie en bevestigt de reputatie Het is een eenduidig verhaal, waarin alle medewerkers zich kunnen herkennen en van waaruit zij hun persoonlijke bijdrage en betekenis inbrengen. Via de gerichte stappen kernanalyse – kernconcept – kernstructuur nemen wij de organisatie mee naar een kernverhaal dat iedereen inspireert en verbindt.

Implementeren van het verhaal

2.
Implementeren van het verhaal

Een verhaal vastleggen is slechts een kant van de medaille. Belangrijker nog is zorgen dat de corporate story wordt verankerd binnen de organisatie. Storytelling is daarbij he´t communicatiemiddel om mensen te verbinden en verhalen te ontwikkelen. Binnen OneStory® is opgenomen een succesvolle procesmethodiek en een toolbox met effectieve storytelling tools: van storytelling campagne, workshops, app, video’s, animaties tot aan de belangrijke story manual. Bij de implementatie focussen we op de ontwikkeling van specifieke deelverhalen, afgestemd op afdelingen en teams, en het ophalen van persoonlijke verhalen. Ambassadeurs creëren binnen de organisatie is e´e´n van de succesmiddelen. Het OneStory® proces draait om het kantelen van de communicatiestructuur: van zenden naar interactiviteit, van top dowm naar bottom up verhaalontwikkeling.

Monitoren van het verhaal

3.
Monitoren van het verhaal

De organisatie intern verbinden met de corporate story vindt zijn bekroning in de OneStory® Manual: een uitvoerige handleiding voor HR tot marketing voor het zelf consistent verder ontwikkelen van het kernverhaal. Bij grotere organisaties is monitoring van het verhaal belangrijk. Het kernverhaal ontwikkelt zich immers in tal van richtingen – website, campagnes, HR-profielen, social media, online platforms – waardoor inconsistenties kunnen ontstaan. Juist lange termijn consistentie in het verhaal zorgt voor herkenning e´n betrouwbaarheid. Op consultacybasis biedt Storytelling People monitoringsessies aan met de blik van de betrokken buitenstaander: wat gaat goed in het verhaal en wat kan beter!

Zie ook de storytelling tools: storytelling manual, online storytelling, storytelling campagne, storytelling video, content cube.

1-2-3 ambassadeurs leiderschapsprogramma

Storytelling is een onmisbare kwaliteit voor leiders: in hoeverre bent u in staat uw medewerkers te laten geloven in een wenkend toekomstbeeld van de organisatie, ze daaraan te verbinden en ze daarvoor te activeren? De verhaalambassadeur kent het kernverhaal van de organisatie: wie zijn we? Wat maakt ons uniek? Wat is onze betekenis? Hij beschikt over een repertoire van de meest sprekende verhalen uit de organisatie. Ook gebruikt hij persoonlijke verhalen om het organisatieverhaal over het voetlicht te brengen. De verhaalambassadeur weet hoe hij verhalen bij anderen losmaakt. Door anderen te stimuleren ook hun verhaal te vertellen, geeft hij het ‘ambassadeurschap’ door.

In ambassadeurs workshop 1 staan het kernverhaal en het storytelling implementatieplan centraal. Hoe zorgen we dat het kernverhaal een gezamenlijk verhaal van de organisatie wordt? Wat zijn de belangrijkste doelen die we willen bereiken? Welke rol speelt de ambassadeur in het implementatieproces? Welke tools zijn er nodig? Wat is het gezamenlijke commitment?

In ambassadeurs workshop 2 staat het deelverhaal op afdelings- en teamniveau centraal. Hoe zorgen we voor de verbinding tussen het kernverhaal en op- maat-gemaakte deelverhalen die aansluiten bij de specifieke jaarplannen en eigenschappen van afdeling/team? Met welke storytelling technieken verbind je medewerkers aan het verhaal? Wat is het belang van succesverhalen en persoonlijke verhalen en wat zijn de ‘learnings’?

In ambassadeurs workshop 3 staat het persoonlijke verhaal centraal. Hoe versterk je persoonlijk leiderschap met storytelling? Wat is het belang en het geheim van een goed leiderschapsverhaal? Waar staan we met de implementatie van het kernverhaal? Wat gaat goed, wat kan beter? Hoe gaan we het verhaal verder ontwikkelen en ook extern delen?

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.