Corporate Stories
Storytelling People

Storytelling People legt de corporate story vast en brengt die tot leven met storytelling.

Wat is corporate storytelling?

Corporate storytelling maakt het abstracte bedrijfsverhaal toegankelijk in verhalen van mensen en voor mensen. Mensen hebben de behoefte om deel uit te maken van één verhaal en bij te dragen aan een gezamenlijke doel.

Corporate storytelling verbindt mensen met elkaar, betrekt ze bij het bedrijf, inspireert, enthousiasmeert, maakt mensen trots op wat ze met elkaar bereiken. Het brengt het verhaal van organisatie, merk en community tot leven.

Klanten van Storytelling People

De klantwaarde van corporate storytelling

Heineken, NS, Randstad, Sligro, T-Mobile, Ausnutria, SHV, NNZ, gemeenten Rijswijk, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Hoogheemraadschap van Delfland, Dienst Uitvoering Onderwijs. Onze klanten tonen: wie wij zijn, waar wij voor staan en hoe wij de corporate story vastleggen, vertellen en delen.

Storytelling People ontwikkelt corporate stories die aansluiten bij de identiteit van het bedrijf. Om deze zichtbaar en voelbaar te maken voor werknemers, klanten, stakeholders en buitenwereld. Het verhaal is het kloppende hart van uw bedrijfscultuur, waar verleden, heden en toekomst samenkomen.

De klantwaarde van een geloofwaardige corporate story is groot. Door corporate storytelling wordt de maatschappelijke betekenis van uw onderneming tastbaar. Uw werknemers kunnen zich identificeren met uw bedrijfsverhaal. Uw relaties weten waar ze op kunnen rekenen. De rest van de wereld weet waar u voor staat.

Storytelling producten

Corporate story maken

Corporate story

We leggen het kernverhaal van organisaties vast in een corporate story. De corporate story is het kernverhaal dat uw onderneming onderscheidend positioneert in een dynamische wereld. Het is uw strategisch kompas voor de toekomst en daarmee uw vertrekpunt voor alle communicatie.

Corporate storytelling workshop

Storytelling workshops

We verbinden mensen en organisaties met corporate storytelling workshops. Storytelling workshops ontsteken een vuur in uw organisatie dat zich niet meer laat doven. En dat op elk niveau en op alle afdelingen. Ga voor het vuur in de organisatie en wat u krijgt is een organisatie van mensen die voor u door het vuur gaan.

Community building app

Storytelling tools

Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van de corporate story? Daarvoor hebben wij effectieve programma’s en tools ontwikkeld: van inspirerend ambassadeursprogramma, praktische story manual tot aan digitale storytelling met e-magazine en One Story® App.

Corporate storytelling voor eenheid en verbinding

De relevantie van bedrijven wordt tegenwoordig evenzeer bepaald door hun maatschappelijke relevantie als door hun concrete relevantie voor klanten en medewerkers. Hoe sta je in de wereld: alleen bedrijven met een geloofwaardige purpose hebben toekomst, omdat ze in staat zijn tot unifying. Alleen een betekenisvolle story zal in staat zijn generaties te verenigen achter het merkverhaal.

Wij brengen de corporate story van organisaties tot leven in het internettijdperk, met verhalen die ertoe doen. Eenheid en verbinding brengen in het verhaal van organisaties: dat is onze missie.

Storytelling People maakt de cirkel van de corporate story helemaal rond:

  1. We leggen het bestaansrecht van organisaties vast in een corporate story.
  2. We brengen mensen en organisaties in beweging met corporate storytelling.
  3. We zorgen voor eenheid en verbinding in het verhaal met onze One Story® tools.

Start direct met inspirerende storytelling workshops

Storytelling workshop

Storytelling workshop

We kunnen ons soms nog zo rationeel opstellen, uiteindelijk laten we ons graag meeslepen door een onweerstaanbaar verhaal. We laten ons graag raken en beseffen ineens dat we ‘iets hebben’ met een individu of organisatie. Storytelling richt zich op het maken van contact en verbinding. • Hoe werkt storytelling? • Waar kun je storytelling allemaal voor inzetten? • Hoe werken personal stories? • Wat is het geheim van online storytelling?

Kernverhaal workshop

Kernverhaal workshop

De kracht van elk kernverhaal: het gaat niet over zenden, maar over mensen erbij betrekken en engageren.
We ‘reizen’ stap voor stap door het bedrijfsverhaal aan de hand van een aantal kernvragen: • Waaruit bestaat het DNA van onze organisatie? • Wat is de Gouden Cirkel van onze organisatie? • Wie willen we bereiken? • Wat willen we vastleggen met ons kernverhaal?

One Story workshop

One Story® workshop

U beschikt over een goede corporate story. De focus gaat nu naar de goede implementatie van het verhaal. Hoe bouw je gestructureerd aan één verhaal dat medewerkers en klanten raakt. Belangrijk daarbij is het inzetten van effectieve storytellling middelen. • Wat is het belang van de Waarom in het verhaal? • Wat is de kracht van de Story Manual? • Hoe optimaliseert de Content Cube uw online marketing en customer journey? • Waarom is de interactie belangrijk van kernverhaal, deelverhalen en personal stories?