Hoe werkt storytelling voor kernwaarden?

6113 07565948b

Hoe verbind je mensen met storytelling? Hoe breng je kernwaarden en een waarden-gedreven verhaal tot leven?

Wie kernwaarden wil ontdekken, vastleggen en implementeren moet een proces doorlopen van storytelling om het ‘onzichtbare’ zichtbaar te maken. Dat vraagt om communicatie die de mens centraal zet. Minder zenden, meer dialoog. Minder informatie, meer verhalen. Minder bescheidenheid, meer trots.

Het belang van kernwaarden

Waarden geven betekenis en herkenning aan organisaties; verhalen brengen waarden tot leven. Door bewust bezig te zijn met het verzamelen en delen van verhalen uit de organisatie, ontstaat een inspirerend kader van collectieve waarden en ambities. Dat kader biedt houvast en richting aan het dagelijkse werk. Sturen op ambities en gezamenlijke waarden verlegt de focus naar datgene wat mensen in hun werk drijft en verbindt. Een goede manager zet de piketpaaltjes uit. Binnen dat kader krijgen medewerkers het vertrouwen en de verantwoordelijkheid hun werk naar eigen inzicht te voltooien. Omdat medewerkers organisatiewaarden kunnen koppelen aan hun eigen waarden, drijfveren en ambities kunnen zij veel zelfstandiger handelen. Vrijheid betekent hier blijheid.

Waarom verhalen?

Storytelling: wat, hoe en waarom? We kunnen ons soms nog zo rationeel opstellen, uiteindelijk laten we ons graag meeslepen door een onweerstaanbaar verhaal. We laten ons graag raken, beroeren en zo kunnen we ineens beseffen dat we ‘iets hebben’ met een bedrijf, een merk en een organisatie. Verhalen zijn in staat mensen te laten zien en beleven wat anders niet zou doordringen. Verhalen verklaren corporate waarden, geven gezicht aan visie, ambitie en waarden van een bedrijf. Verhalen verbinden mensen met elkaar, betrekken ze bij het bedrijf, inspireren, enthousiasmeren, maken mensen trots op wat ze met elkaar doen. Met corporate storytelling zorgt u voor een verhaal dat mensen aanspreekt, overtuigt en verbindt. Intern én extern. Niet voor de korte termijn, maar duurzaam.

Storytelling: zoek de emotie

Storytelling is een instrument dat de emotie zoekt. Dat is uitdagend, vooral omdat veel corporate, bedrijfs- en organisatieverhalen doorgaans een zakelijke, puur rationale invulling hebben. Zo blijven kernwaarden veelal abstracte, inhoudsloze woorden. Kreten op de muur. Mensen verbinden zich echter het makkelijkst aan kernwaarden die hen emotioneel raken. Het is dus zaak om corporate kernwaarden te ‘verrijken’ met persoonlijke verhalen. Het ultieme doel is natuurlijk: zorgen dat elke individuele medewerker zich persoonlijk kan verbinden met de gemeenschappelijke waarden. Het gaat daarbij niet om iedereen in dezelfde ‘waarden-mal’ te stoppen. Het gaat juist om het omgekeerde: het verdiepen van een waarde met de verschillende kleuren van de persoonlijke verhalen. Authentieke verhalen van medewerkers en klanten zijn het goud van elke organisatie: zij zorgen voor gevoel en geloofwaardigheid in kernwaarden en het bedrijfsverhaal.

De kernwaarde van storytelling

Onze passie voor storytelling komt voort uit de overtuiging dat een verhaal mensen iets kan vertellen wat op een andere manier niet zou doordringen. Een verhaal weet mensen met elkaar te verbinden. Mensen maken graag deel uit van een verhaal. Een verhaal voedt de trots, geeft zin aan het werk, stuurt, geeft richting en houvast. Het brengt vuur in een onderneming en houdt dat brandend. Dat is van groot belang voor organisaties: altijd in beweging, altijd de noodzaak om mensen te inspireren en te verbinden met elkaar en de doelstellingen van het bedrijf.

Storytelling met medewerkers over kernwaarden zorgt ervoor dat:

  • Je de kans krijgt je eigen persoonlijke waardenverhaal te vertellen
  • Je anderen hoort vertellen hoe zij jou en de organisatiewaarden ervaren
  • Je jouw organisatie beter gaat kennen en begrijpen
  • Je geïnspireerd raakt door wat je collega’s vertellen
  • Je een beter beeld krijgt van de binnen- en buitenwereld

Aan de slag

Wilt u nu gelijk aan de slag met storytelling? U kunt beginnen met eens een kijkje te nemen op onze websites storytellingpeople.nl, corporatestory.nl, storytellingworkshop.nl en voor employee engagement zie storytellingpeople.com. Daar vindt u al heel veel bruikbare informatie. Of kiest u er liever voor meteen de diepte in te gaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Download de Storytelling People App!

Alles weten over corporate story en corporate storytelling? Download de Storytelling People App in de App Store of bij Google Play.

Over Storytelling People

Storytelling People legt al meer dan 30 jaar corporate stories vast en brengt die tot leven met storytelling en community building.

Onze success stories

Corporate storytelling maakt het abstracte bedrijfsverhaal toegankelijk in verhalen van mensen en voor mensen.

Heineken: de magie
Friesland Campina: gezond groot
NS: de vooruitgang
Sligro: typisch Sligro
Randstad: shaping work
Sustainability: dedication

Storytelling scan aanvragen

Onze Storytelling Scans Implementatie, Verhaal of Cultuur brengen snel en accuraat het potentieel van úw verhaal in kaart. Daarna weet u hoe u storytelling het beste toepast.

* = s.v.p. invullen

Download OneStory® App

Download OneStory® App
Download OneStory® App

Brochure aanvragen

Corporate storytelling brochure

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.