Hoogheemraadschap van Delfland

Storytelling People legt de corporate story vast en brengt die tot leven met storytelling

Corporate story Hoogheemraadschap van Delfland

De maatschappelijke betekenis van waterschappen is evident. Het belang wordt alleen maar groter in tijden van klimaatcrisis en vermindering van biodiversiteit. Het gemeenschappelijke verhaal van de organisatie telt steeds meer. Enerzijds om medewerkers te verbinden, anderzijds om betere samenwerkingen aan te gaan met tal van andere organisaties. Naast het vastleggen van dit verhaal hebben wij een sprankelend e-magazine ontwikkeld, waarin het delen van medewerkersverhalen centraal staat. Storytelling wordt opgebouwd vanaf de werkvloer!
Trots, kennisuitwisseling en interne verbondenheid zijn het resultaat.