Waarom storytelling belangrijk is voor managers

6113 07588888b

Hoe vergroot je medewerkersbetrokkenheid? Blijkbaar schort het daar nog wel eens aan. Zo blijkt uit onderzoek dat de meeste medewerkers geen flauw idee hebben van de strategische keuzes die hogerop in de organisatie worden gemaakt! Dat zij ‘hun’ missie en visie als abracadabra ervaren! In deze blog focussen we op het versterken van medewerkersbetrokkenheid door inspirerende leiderschapsverhalen te vertellen. Storytelling dus!

De meeste organisatie zijn top-down georganiseerd en proces-gedreven. Daarom is er vaak veel aandacht voor de wat meer abstracte zaken als organisatiestructuren, procesoptimalisatie, certificeringsprotocollen en meer. Natuurlijk zijn die nodig om een organisatie winstgevend te maken en te houden, maar of die voor extra motivatie bij medewerkers zorgen, dat valt te bezien. Sterker nog, voor hen wordt het er met al die extra ‘ballast’ alleen maar ingewikkelder op. Want wat wordt er nu precies van hen verwacht? Wat mogen ze nog wel of niet? Waar moeten ze naartoe met goede of zelfs innovatieve ideeën? Hoe kunnen ze het verschil maken? Ofwel, hoe kunnen ze hun betrokkenheid tonen?

Samen in beweging komen

Juist als het gaat om het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid komt het aan op uw leiderschapskwaliteiten. Of misschien wel beter gezegd, op uw verhalende kwaliteiten. U moet hen vertellen wat de organisatiestip op de horizon is. U moet hen op een inspirerende wijze uw missie en -visie duiden. Maar meer nog, u moet van organisatiedoelstellingen gezamenlijke doelstellingen maken; als we samen in beweging komen gaan we succes boeken! Dat gaat niet lukken met saaie en afstandelijke presentaties met vooral veel bullets. Dat gaat ook niet lukken met een omzet-thermometer bij de ingang. Om medewerkers meer betrokken te krijgen moet u als manager vooral verhalen vertellen. Waarom? Omdat verhalen ongekend krachtige effecten kunnen bewerkstelligen; ze ordenen en sturen, ze laten beleven en ze inspireren en overtuigen als geen enkel andere communicatiemiddel.

1. Medewerkers willen een toekomst

Inspirerende leiders hebben nog nooit verteld wát mensen moesten doen en hóe ze dat moesten doen. Toch krijgen ze organisaties in beweging. Want wat deze verbindende leiders doen is een inspirerend verhaal vertellen over een aantrekkelijke en een door iedereen gewenste en daarmee herkenbare toekomst. Wat ze wel doen is aangeven wat mensen allemaal kunnen bereiken als ze bereid zijn daar samen de schouders onder te zetten. Ieder op zijn of haar eigen manier, ieder gebruik makend van zijn of haar talenten. Grote kans dat die aanpak ook werkt om uw medewerkers betrokken te krijgen! Storytelling vraagt dan om het schilderen van een wenkend perspectief, het vertellen van een inspirerend visieverhaal.

2. Medewerkers willen u vertrouwen

Een bekend gezegde luid: de vent is de tent. Uw medewerkers zullen dat niet anders ervaren. Dus voordat ze u écht vertrouwen en geloven - en dat willen ze maar al te graag - moet u ze eerst vertellen wie u bent en waar u voor staat. Moet u ze aangeven dat ook u wel eens twijfelt en soms zorgen hebt. En dat u door discipline en doorzettingsvermogen zo ver bent gekomen. Dat kunt u hen duidelijk maken met een verhaal; úw persoonlijke verhaal. Moet dat dan een groots verhaal zijn a la de Obama’s van deze wereld? Nee hoor! Juist uw ‘kleine’ verhaal kan veelzeggend zijn en daardoor een brug vormen naar het hoofd en hart van uw medewerkers. En dat is gelijk een volgende stap naar meer betrokkenheid. Storytelling vraagt dan om het vertellen van een persoonlijk leiderschapsverhaal.

3. Ook medewerkers willen een podium

Overdenkt u tot slot eens deze laatste gedachte. Richard Branson zei ooit ‘Zorg goed voor je medewerkers, dan zorgen zij goed voor je organisatie’. Een waarheid als een koe, maar wij willen daar nog iets aan toevoegen; geef medewerkers ook een podium om - in navolging van uw persoonlijke leiderschapsverhaal - hún verhalen en successen te delen. Zo kunnen ook zij inspirerende leiders worden. Bedenkt u zich eens voor wat een dynamiek dat gaat opleveren in de organisatie. Storytelling vraagt dan om het delen van medewerkersverhalen.

Aan de slag

Wilt u nu gelijk aan de slag met storytelling? U kunt beginnen met eens een kijkje te nemen op onze websites storytellingpeople.nl, corporatestory.nl, storytellingworkshop.nl en voor employee engagement zie storytellingpeople.com. Daar vindt u al heel veel bruikbare informatie. Of kiest u er liever voor meteen de diepte in te gaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Download de Storytelling People App!

Alles weten over corporate story en corporate storytelling? Download de Storytelling People App in de App Store of bij Google Play.

Kijk ook eens bij deze onderwerpen:

Over Storytelling People

Storytelling People legt al meer dan 30 jaar corporate stories vast en brengt die tot leven met storytelling en community building.

Onze success stories

Corporate storytelling maakt het abstracte bedrijfsverhaal toegankelijk in verhalen van mensen en voor mensen.

Heineken: de magie
Friesland Campina: gezond groot
NS: de vooruitgang
Sligro: typisch Sligro
Randstad: shaping work
Sustainability: dedication

Storytelling scan aanvragen

Onze Storytelling Scans Implementatie, Verhaal of Cultuur brengen snel en accuraat het potentieel van úw verhaal in kaart. Daarna weet u hoe u storytelling het beste toepast.

* = s.v.p. invullen

Download OneStory® App

Download OneStory® App
Download OneStory® App

Brochure aanvragen

Corporate storytelling brochure

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.