Inspirerende corporate story in 5 stappen

samenwerken team betrokken storytelling story

If you can’t tell it, you can’t sell it! Vrij vertaald: zonder inspirerend verhaal breng je nooit iets aan de man. Een inspirerende corporate story, met passievolle storytelling gebracht, biedt dan uitkomst. Interessant is dan de vraag hoe je daartoe komt? Wij onderscheiden 5 belangrijke stappen.

Stap 1 – Het begint met ‘Waarom?’

De meeste organisaties zijn vooral gefocust op hun strategie, producten en diensten. Zij bedienen zich van meerjarenplannen. Vaak zijn dat ‘technische’ plannen in termen van marktaandeel en financiële beschouwingen. Hoe inspirerend zijn die werkelijk? Geven die wel blijk van een gezamenlijk doel? Wat is er dan mooier dan een inspirerende stip op de horizon. Het mooie is, een stip op de horizon hoeft niet financieel onderbouwd te worden. Die hoeft u niet uit te drukken in fte’s. Al dromende kunt u die stip zelf bedenken. Zo’n verhaal vertelt zich bijna vanzelf. Hoe inspirerend denkt u dat het is voor uw medewerkers om samen met u de reisplannen daarvoor te maken? Dat verbindt enorm. Iedereen werkt dan met het zelfde doel en voelt zich onderdeel van het geheel. Zou dat het verschil kunnen maken in het succes van uw organisatie? De eerste vraag die u zichzelf moet stellen is waarom uw organisatie überhaupt op deze aarde is. Dat klinkt confronterend, maar deze moed wordt beloond. Er is een namelijk één duidelijk verschil tussen generieke organisaties en excellent presterende organisaties. Excellente organisaties vertellen net als iedereen over ‘hoe’ en ‘wat’, maar ze hebben wel het ‘waarom’ als uitgangspunt. Die ‘waarom’ is een ideaalbeeld; de stip op of zelfs over de horizon. De reden waarom iedereen zijn uiterste best doet, op een manier die geen geld kan betalen. In die intrinsieke ‘waarom’ schuilt de toegevoegde waarde van de organisatie. Het vertelt over wat de organisatie wil betekenen voor consumenten, medewerkers, leveranciers, stakeholders of nog breder, voor de maatschappij. Een inspirerende corporate story is het natuurlijke gevolg.

Stap 2 – Geen big data, maar storify data

Robert McKee, wereldwijd gezien als één van de beste storytellers, heeft als advies: ‘Storify your data’. Volgens McKee vertrouwen teveel bedrijven op Big Data. Ze zien die enorme verzameling gegevens als dé oplossing voor al hun vragen en problemen. Natuurlijk biedt Big Data in onnoemelijk veel situaties toegevoegde waarde. Behalve daar, waar een appèl wordt gedaan op het empathisch vermogen van mensen. Big Data vertelt niet of iets iemand herinnert aan zijn of haar jeugd. Big Data vertelt niet dat iemand een product associeert met degene van wie hij dat heeft gekregen. Verhalen kunnen dat wél. Bedrijven als Nike en Coca Cola zijn zich daar terdege van bewust. Zij erkennen de waarde van Big Data, maar combineren die met de kracht van corporate storytelling. Gebruik dus je data om je corporate story te onderbouwen en storytelling om te laten ervaren wat deze gegevens betekenen.

Stap 3 – Kernconcept en kernverhaal

Met het ‘waarom’ in uw achterhoofd en de stip op de horizon op uw netvlies wordt het tijd om na te denken over het kernverhaal, feitelijk al de corporate story van uw organisatie. Uw kernverhaal of corporate story vertelt in een helder verhaal waarom u doet wat u doet. Waar u vandaan komt en waar u naartoe gaat. Welke waarden en normen u daarbij hanteert. Zo bekeken wordt het uw strategisch kompas richting uw stip op de horizon. Daarna is het de kunst uit dat verhaal een storytelling kernconcept te distilleren. Een verhalend concept dat de kapstok gaat worden voor alle storytelling door en voor uw organisatie.

Stap 4 – Stem verhaal en gedrag op elkaar af


Op papier of digitaal kun je je corporate story mooi, spannend en overtuigend verwoorden. Toch, als het gedrag van de organisatie of de medewerkers daar niet mee in overeenstemming is, dan schiet het allemaal niet echt op. Inspirerende corporate stories zijn niet het gevolg van een goede brainstorm sessie. Daden tellen in gedrag en houding nu eenmaal meer dan woorden. Sterker nog, corporate stories die alleen via communicatie en reclame doordringen tot consumenten worden maar al te vaak gewantrouwd. Verhalen die terug te zien zijn in het gedrag of authentieke verhalen van medewerkers boeken des te meer succes.

Stap 5 – Verschillende verhaallijnen en de rode draad


Een verhaal gaat pas écht leven als het wordt doorverteld. Als er nieuwe verhaallijnen ontstaan. Als er continu nieuwe hoofdstukken aan toegevoegd worden. Met uw corporate story is dat niet anders. Een corporate story krijgt steeds meer kleur en betekenis met steeds meer persoonlijke verhalen van uzelf, uw klanten, medewerkers of zelfs van uw leveranciers en stakeholders. Maar mogen die dat dan ook lukraak gaan doen? Corporate storytelling leeft van ‘vrijheid’, maar vraagt ook om een zekere regie – om te voorkomen dat de rode draad in het verhaal verloren gaat. Een storytelling implementatieplan is een geschikt instrument voor het intern en extern activeren van storytelling. Dat strekt zich uit van workshops tot aan een digital storytelling. Corporate storytelling is gericht op dialoog en interactiviteit en leent zich daarom bij uitstek voor verbinden van mensen en het bouwen van een community.

Aan de slag

Wilt u nu gelijk aan de slag met storytelling? U kunt beginnen met eens een kijkje te nemen op onze websites storytellingpeople.nl, corporatestory.nl, storytellingworkshop.nl en voor employee engagement zie storytellingpeople.com. Daar vindt u al heel veel bruikbare informatie. Of kiest u er liever voor meteen de diepte in te gaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Download de Storytelling People App!

Alles weten over corporate story en corporate storytelling? Download de Storytelling People App in de App Store of bij Google Play.

Kijk ook eens bij deze blogs:

Over Storytelling People

Storytelling People legt al meer dan 30 jaar corporate stories vast en brengt die tot leven met storytelling en community building.

Onze success stories

Corporate storytelling maakt het abstracte bedrijfsverhaal toegankelijk in verhalen van mensen en voor mensen.

Heineken: de magie
Friesland Campina: gezond groot
NS: de vooruitgang
Sligro: typisch Sligro
Randstad: shaping work
Sustainability: dedication

Storytelling scan aanvragen

Onze Storytelling Scans Implementatie, Verhaal of Cultuur brengen snel en accuraat het potentieel van úw verhaal in kaart. Daarna weet u hoe u storytelling het beste toepast.

* = s.v.p. invullen

Download OneStory® App

Download OneStory® App
Download OneStory® App

Brochure aanvragen

Corporate storytelling brochure

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.