De 6 corporate story adviezen van 20 top communicatiedirecteuren

ontmoeten leiderschap betrokken storytelling story

Wat is er mooier dan de ervaringen over storytelling te delen van 20 communicatiedirecteuren bij Britse topmerken en 1000 consumenten? Op basis van een onderzoek door Fishburn Hedges en Jigsaw Research en een artikel van Jasper Mulder zijn dit dé zes corporate story adviezen.

1. Start met het WAAROM

De geïnterviewde communicatiedirecteuren zien hun uitdaging in het duidelijk maken welke waarde ze voor de aandeelhouders én samenleving hebben. Vertel daarom niet wat je bedrijf doet, maar waarom het bestaat. Mensen verlangen steeds meer naar authenticiteit, verbinding en duurzaamheid. Bedrijven en organisaties die daar op inspelen hebben de toekomst. Elke corporate story zou dan ook moeten starten met de maatschappelijke uitdaging en het bestaansrecht van de organisatie: Waarom zijn wij op aarde?

2. Zorg dat de boodschap van het verhaal overeenstemt met het gedrag van de onderneming

Veel consumenten geven aan dat ze bedrijfsverhalen of ‘merkstories’ niet vertrouwen zolang die alleen via communicatie en reclame worden verteld. Wel succes boeken de verhalen die terug te zien zijn in het gedrag van de werknemers en dus die van de onderneming benaderen. Corporate communications en HR zouden deze authentieke verhalen veel meer in één verhaal moeten integreren. En dit verhaal moeten gebruiken als bron voor een levendige bedrijfscultuur. Waarbij één zaak essentieel is: daden tellen in gedrag en houding meer dan woorden.

3. Storytelling vraagt om emotie

Het vertellen van verhalen is een krachtig instrument, maar het vereist een nieuwe manier van denken en een OneStory benadering. Belangrijk is om ‘storytelling’ tastbaar te maken voor ‘the board’. Maak invoelbaar dat een verhaal zich richt op: het verbinden van mensen. En dat daarvoor een transformatie in communicatie nodig is: van ‘blauwe’ corporate taal naar ‘rode’ persoonlijke taal. Het gaat erom dat mensen voelen: waar sta je voor, waar kom je vandaan en waar ga je naartoe.

4. Vertel je verhaal door het delen van verhalen met je publiek

Het vertellen van brand stories via reclame en communicatie alleen gaat het niet doen. De organisatie moet geen corporate story hebben maar een corporate story zijn. Het verhaal krijgt pas kleur en betrokkenheid door de persoonlijke verhalen van medewerkers, klanten en consumenten. Alleen als ik me als individu weerspiegeld zie of voel, ga ik me verbinden met het verhaal.

5. Maak de ceo tot eigenaar van het verhaal

Een goed corporate story vraagt om inspirators en ambassadeurs. De ceo zou een Chief Storytelling Officer moeten zijn: hij of zij verpersoonlijkt het grote verhaal. Consumenten geven aan dat ze positiever denken over een onderneming als die een aardige leider heeft met een menselijk gezicht.

6. Zorg voor een inspirerende stip aan de horizon

Formuleer een gezamenlijk doel om de organisatie met de corporate story te verbinden. Niets werkt zo verbindend als een gemeenschappelijk doel. De weg ernaar toe is al een verhaal op zich, het bereiken van het doel: de kers op de taart. Als het ambitieuze doel ook een maatschappelijke betekenis heeft, is er bovendien sprake van zingevende energie. Dat wat alles zinvol maakt!

Aan de slag

Wilt u nu gelijk aan de slag met storytelling? U kunt beginnen met eens een kijkje te nemen op onze websites storytellingpeople.nl, corporatestory.nl, storytellingworkshop.nl en voor employee engagement zie storytellingpeople.com. Daar vindt u al heel veel bruikbare informatie. Of kiest u er liever voor meteen de diepte in te gaan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Download de Storytelling People App!

Alles weten over corporate story en corporate storytelling? Download de Storytelling People App in de App Store of bij Google Play.

Over Storytelling People

Storytelling People legt al meer dan 30 jaar corporate stories vast en brengt die tot leven met storytelling en community building.

Onze success stories

Corporate storytelling maakt het abstracte bedrijfsverhaal toegankelijk in verhalen van mensen en voor mensen.

Heineken: de magie
Friesland Campina: gezond groot
NS: de vooruitgang
Sligro: typisch Sligro
Randstad: shaping work
Sustainability: dedication

Storytelling scan aanvragen

Onze Storytelling Scans Implementatie, Verhaal of Cultuur brengen snel en accuraat het potentieel van úw verhaal in kaart. Daarna weet u hoe u storytelling het beste toepast.

* = s.v.p. invullen

Download OneStory® App

Download OneStory® App
Download OneStory® App

Brochure aanvragen

Corporate storytelling brochure

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.