Wat is corporate storytelling?

Storytelling People legt de corporate story vast en brengt die tot leven met storytelling

Mensen hebben behoefte aan inspirerende leiders met een sterke visie. De corporate story en corporate storytelling helpen leiders hun visie over te dragen aan hun organisatie.

Wat is corporate storytelling?

De zakelijke manier van communiceren met feiten en cijfers informeert, echter storytelling laat iemand ervaren wat deze gegevens betekenen. Storytelling is essentieel voor het menselijk leven. Met verhalen kunnen mensen betekenis aan hun bestaan geven, kennis doorgeven, gedrag veranderen en hun geschiedenis en toekomst begrijpen.

Mensen hebben de behoefte om deel uit te maken van een groter geheel en bij te dragen aan een gezamenlijk doel. Corporate storytelling is gericht op dialoog en interactiviteit in een zakelijke context. Het is daardoor ideaal voor het verbinden van mensen. Ontsteek het vuur in uw bedrijfscultuur.

De meerwaarde van corporate storytelling

Corporate storytelling maakt de vlam die met de corporate story ontstoken wordt tot een vuur. De essentie van uw organisatie ligt vast in dit verhaal en corporate storytelling haalt dit geschreven verhaal van het papier. Corporate storytelling is een inspirerend communicatiemiddel dat mensen bij boodschappen betrekt en drempels wegneemt. Corporate storytelling is zeer veelzijdig inzetbaar: meer commitment in de organisatie, ‘alle neuzen dezelfde kant op’, nieuw vuur en passie in de organisatie, leiderschap ontwikkelen, samenwerking bevorderen.

Corporate storytelling brengt het verhaal van merk, organisatie en bedrijf tot leven. Mensen hebben de behoefte om deel uit te maken van een groter geheel en bij te dragen aan een gezamenlijk doel.

Storytelling kan de bedrijfscultuur versterken of een organisatie door een veranderingstraject loodsen. Medewerkers worden betrokken bij de kern en de toekomst van de organisatie, leggen zelf verbanden, vertellen over hun persoonlijke ervaringen en hun connectie met het bedrijf en halen anekdotes over memorabele momenten aan.

Video over storytelling populariteit

Storytelling is ontzettend populair op dit moment. Mathieu Jacobs van Storytelling People vertelt niet alleen waarom dat zo is, maar ook hoe dit voor ú werkt.

Corporate storytelling draait om mensen verbinden

Mensen maken organisaties. Medewerkers van nu en de toekomst bouwen verder op het werk van mensen voor hen.

Met corporate storytelling verbinden wij verleden, heden en toekomst in één verhaal. Storytelling People wordt gedreven door het kernverhaal van ondernemers en ondernemingen: het corporate DNA. Het verhaal waar iedereen zichzelf in herkent. We blijven daarbij graag trouw aan onze eigen ondernemende en innoverende persoonlijkheid.

Zelf beginnen wij in 1986 met het vernieuwen van storytelling door bedrijfsgeschiedenis te verrijken met betekenisvolle verhalen van mensen. In 2007 pionieren wij door als eerste onderneming in Nederland exclusief te kiezen voor corporate story en corporate storytelling, met klanten als FrieslandCampina, Randstad en NS. Vanaf 2012 vernieuwen wij de corporate story met community building: door mensen te verbinden rond ons OneStory® storytelling platform.

Corporate storytelling voor eenheid

Wij brengen de corporate story van ondernemingen tot leven in het internettijdperk, met verhalen die ertoe doen. Eenheid brengen in het verhaal van organisaties: daartoe bestaat Storytelling People. De kern van elke corporate story is: mensen verbinden aan je verhaal. Corporate storytelling draait om echte dialogen tussen mensen tot stand brengen. Storytelling People doet dat zowel offline als online. Storytelling is bij uitstek geschikt voor community building.

Storytelling People maakt de cirkel van de corporate story helemaal rond:

Onze werkwijze voor corporate storytelling

De kern van elke corporate story is: mensen verbinden aan je verhaal.

Iedere corporate story is uniek, want elke organisatie is uniek. Wat alle organisaties echter gemeen hebben, is de passie voor het eigen verhaal. Wanneer dat verhaal authentiek is, wordt het verteld vanuit het hart. OneStory® is onze methodiek en aanpak voor consequente storytelling op alle niveaus.

Onze OneStory® methodiek is het fundament onder succesvolle corporate stories en corporate communities. Onze werkwijze haalt de echte verhalen uit uw organisatie naar boven; die worden samengebracht in één helder verhaal dat mensen verbindt. Met de corporate story ontsteken wij het vuur van bezieling in uw organisatie.

Over Storytelling People

Storytelling People legt al meer dan 30 jaar corporate stories vast en brengt die tot leven met storytelling.

Onze success stories

Corporate storytelling maakt het abstracte bedrijfsverhaal toegankelijk in verhalen van mensen en voor mensen.

Heineken: de magie
Friesland Campina: gezond groot
NS: de vooruitgang
Sligro: typisch Sligro
Randstad: shaping work
Sustainability: dedication

Download OneStory® App

Download OneStory® App
Download OneStory® App

Brochures aanvragen

Corporate storytelling brochure
Corporate storytelling brochure
Corporate storytelling brochure

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.