Kennisbank
Storytelling People

Wat is het perfecte storytelling programma?

Met een storytellingprogramma kan de samenhang en verbondenheid binnen organisaties worden versterkt. Een storytelling programma richt zich op een aantal doelen:
- Het ontwikkelen van aansprekende bedrijfsverhalen met het vermogen om mensen te bewegen. Meeslepend zijn in de zin dat het werknemers triggert om zich eraan te relateren.
- Het bedrijf in staat stellen om relevante klantverhalen te verzamelen en te delen. Niet alleen voor marketing, maar ook om de trots op het bedrijf te vergroten.
- Medewerkers in staat stellen persoonlijke verhalen te ontdekken, op te bouwen, te vertellen en te delen. Krachtig in het aanwakkeren van werknemersbetrokkenheid.
- Het ontwikkelen van de leiderschapscapaciteiten van belangrijke werknemers in de hele organisatie om het respect van de klant en de werknemers als leider te bevorderen.
- Tools aanreiken om het delen van verhalen mogelijk te maken. Hulpmiddelen voor het ontdekken, opbouwen en vertellen van verhalen, zoals een storytelling handboek en specifieke training.
- Moderne tools aanreiken om het delen van verhalen in het hele bedrijf te vergemakkelijken.
- Het vergroten van het bewustzijn in het bedrijf met betrekking tot stijl en cultuur en de gevolgen daarvan, door middel van inventarisaties, assessments en workshops.


Er is niet echt zoiets als een "perfect" storytelling programma, omdat de effectiviteit van een programma afhangt van de specifieke doelstellingen, doelgroep en context van de organisatie. Echter, er zijn enkele essentiële keuzes en elementen die van cruciaal belang zijn voor het opzetten van succesvolle storytelling programma's, zowel voor communicatie als voor HR:
Voor Communicatie:
1. Doelstellingen: Identificeer duidelijke communicatiedoelen. Wil je merkbekendheid vergroten, producten of diensten promoten, een positief imago opbouwen, of iets anders bereiken?
2. Doelgroep: Begrijp je doelgroep, hun behoeften en voorkeuren. Pas je verhalen aan op wat voor hen relevant is.
3. Storytelling formats: Kies de juiste formats voor je boodschap, zoals blogposts, video's, infographics, podcasts, enzovoort.
4. Content creatie: Zorg voor hoogwaardige contentcreatie en betrek creatieve professionals zoals schrijvers, ontwerpers, en videografen.
5. Distributiekanalen: Bepaal de kanalen waarmee je je doelgroep wilt bereiken, zoals sociale media, e-mailmarketing, PR, websites en evenementen.
6. Metings- en analyse-instrumenten: Stel meetbare KPI's op om het succes van je communicatie-inspanningen te volgen en gebruik data om je strategie bij te sturen.
7. Budget en middelen: Zorg voor voldoende budget en middelen voor je communicatieprogramma.
8. Compliance en ethiek: Zorg ervoor dat je communicatie ethisch en wettelijk verantwoord is.

Voor HR:
1. Employer Branding: Gebruik storytelling om je organisatiecultuur en waarden te communiceren om potentiële werknemers aan te trekken.
2. Onboarding: Creëer onboarding-verhalen om nieuwe medewerkers te helpen zich verbonden te voelen met de organisatie en hen te oriënteren.
3. Interne Communicatie: Verbeter de interne communicatie door verhalen te gebruiken die medewerkers inspireren, motiveren en betrekken.
4. Training en Ontwikkeling: Implementeer trainingsprogramma's met verhalen om vaardigheden en kennis over te brengen.
5. Betrokkenheid van Medewerkers: Moedig medewerkers aan om hun eigen verhalen te delen en te erkennen.
6. Feedback en Verbetering: Sta open voor feedback van medewerkers en gebruik die feedback om je HR-programma te verbeteren.
7. Diversiteit en Inclusie: Gebruik verhalen om diversiteit en inclusie te bevorderen en te laten zien dat deze waarden binnen de organisatie worden gerespecteerd.
8. Mentorprogramma's: Implementeer mentorprogramma's en deel verhalen over succesvolle mentorrelaties.
9. Retentie: Gebruik verhalen om medewerkers te behouden door te laten zien hoe hun bijdragen gewaardeerd worden en hoe ze kunnen groeien binnen de organisatie.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.