Kennisbank
Storytelling People

Waarom is een corporate storytellingstrategie relevant?

Effectieve storytelling bouwt sterke banden op met werknemers. Het is veel meer dan een goed verhaal vertellen. Het gaat om het versterken van sterke emotionele banden en het opbouwen van een grote betrokkenheid van werknemers.
Verhalen helpen onze identiteit en cultuur vorm te geven. Ze vormen de bouwstenen van ons leven en bieden een waardevol referentiepunt zodat onze hersenen informatie kunnen verwerken. Onze hersenen zijn er zelfs op ingesteld om gedachten te verwerken via verhalen. Tenzij de linkerkant van de hersenen (feiten) en de rechterkant van de hersenen (creativiteit) zich met elkaar verbinden, kunnen we geen geheugen creëren. Mensen gebruiken verhalen ook om de wereld te begrijpen en zich te verplaatsen naar het land van het mogelijke.
Een storytellingstrategie begrijpt hoe we verhalen verwerken en gebruikt de kracht van verhalen om toegang te krijgen tot de verbeelding, emoties, motieven, herinneringen, hoop en vrees van werknemers en om de visie van het bedrijf af te stemmen op de individuele drive van werknemers. Een storytellingstrategie ondersteunt de basisprincipes van werknemersbetrokkenheid: wees waar, wees positief, wees beknopt en laat groei zien.

Een corporate storytellingstrategie is relevant voor het versterken van medewerkersbetrokkenheid om verschillende redenen:

1. Verbinding met de organisatiecultuur: Verhalen kunnen de kernwaarden en de missie van de organisatie tot leven brengen. Ze helpen medewerkers zich te identificeren met de bedrijfscultuur en begrijpen waar de organisatie voor staat. Dit versterkt de verbinding tussen medewerkers en het bedrijf.
2. Inspiratie en motivatie: Inspirerende verhalen over collega's, leidinggevenden of de organisatie als geheel kunnen medewerkers motiveren. Ze tonen hoe anderen uitdagingen hebben overwonnen en successen hebben behaald, wat medewerkers kan aanmoedigen om hun eigen doelen na te streven.
3. Begrip van doelen en impact: Storytelling kan medewerkers helpen begrijpen hoe hun individuele bijdragen passen binnen de bredere organisatiedoelen. Dit vergroot de betrokkenheid doordat medewerkers zien dat hun werk van waarde is en bijdraagt aan het succes van de organisatie.
4. Positieve bedrijfscultuur: Door het delen van verhalen over successen, prestaties en waardering van medewerkers, kan een positieve bedrijfscultuur worden bevorderd. Medewerkers voelen zich gewaardeerd en erkend, wat hun betrokkenheid en tevredenheid verhoogt.
5. Ontwikkeling en groei: Verhalen over interne promoties, persoonlijke ontwikkeling en leermogelijkheden binnen de organisatie kunnen medewerkers aanmoedigen om te streven naar groei en ontwikkeling, wat de betrokkenheid kan vergroten.


Hoe Communicatie storytelling inzet voor medewerkersbetrokkenheid:
1. Storytellingstrategie: Communicatie ontwikkelt een strategie voor storytelling die aansluit bij de organisatiedoelstellingen en de behoeften van de medewerkers.
2. Contentcreatie: Ze creëren boeiende en relevante verhalen die de boodschap van de organisatie effectief overbrengen.
3. Distributie en promotie: Communicatie zorgt voor de verspreiding en promotie van verhalen via interne communicatiekanalen zoals intranet, nieuwsbrieven, e-mail, sociale media en interne evenementen.
4. Metings- en analyse-instrumenten: Ze volgen en analyseren de betrokkenheid en feedback van medewerkers om de effectiviteit van de storytellingprogramma's te evalueren en aanpassingen te doen.


Hoe HR storytelling inzet voor medewerkersbetrokkenheid:
1. Employer Branding: HR gebruikt storytelling om een positieve werkgeversmerk op te bouwen en talent aan te trekken.
2. Onboarding en Cultuur: HR gebruikt verhalen om nieuwe medewerkers te helpen zich snel te integreren in de bedrijfscultuur en -waarden.
3. Interne Communicatie: Ze benadrukken prestaties en waardering van medewerkers, motiveren medewerkers en zorgen voor transparante communicatie.
4. Talentontwikkeling: HR gebruikt storytelling om de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie te communiceren en medewerkers te motiveren om hun vaardigheden te verbeteren.
5. Diversiteit en Inclusie: Storytelling kan HR helpen diversiteits- en inclusie-initiatieven te bevorderen en te tonen dat de organisatie deze waarden ondersteunt.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.