Kennisbank
Storytelling People

Hoe zet je corporate storytelling in voor employee engagement?

We onderscheiden vier 4 stappen in het proces van het ontwikkelen van een storytellingstrategie.

1. Profileren van verschillende doelgroepen

Profileer verschillende doelgroepen om storytelling af te stemmen op uw specifieke publiek. Voordat we iets doen, moeten we de verschillende doelgroepen in het bedrijf onderscheiden en hun context en behoeften begrijpen. We moeten onze storytelling aanpassen aan het publiek om het verhaal effectief bij het publiek te brengen en een authentieke stem te ontwikkelen.

2. Het ontwikkelen van overtuigende verhalen

Ontwikkel overtuigende verhalen om verbanden te leggen tussen de doelstellingen van het bedrijf en het emotionele kader van de luisteraar. Het gebruik van een bedrijfsfocus, zoals organisatieverandering, zorgt ervoor dat het verhaal onmiddellijk relevant is voor de luisteraar. Een overtuigend verhaal leidt tot een gewenst resultaat in de zin van meer vertrouwen en samenwerking, het demonstreren van de visie en waarden van het bedrijf, of het motiveren van medewerkers tot actie.

3. Geschikte verhaalinteractie selecteren

Kies de juiste verhaalinteractie om het publiek aan te spreken en resultaten te bereiken. Om een band te scheppen en doelen te bereiken, moet u ervoor zorgen dat het verhaal relevant is voor de luisteraar en dat de interactie gedachten oproept van "je begrijpt me en je begrijpt me". Het kiezen van de juiste interactie is essentieel om de juiste reactie teweeg te brengen.

4. Storytelling in het bedrijf vergemakkelijken

Faciliteer het vertellen van verhalen om de voordelen van het delen van verhalen in het bedrijf te bevorderen. Door hun eigen verhalen te vertellen, kunnen leiders een bedrijfscultuur creëren die werknemers uitnodigt om hun verhalen met hun collega's te delen. Tools kunnen de drempel verlagen en het makkelijker maken om krachtige verhalen te delen.

Deze vier stappen verder uitgewerkt levert dit procesbeeld op:
1. Identificeer de kernwaarden en missie van het bedrijf: Zorg ervoor dat je begrijpt wat de essentiële waarden en doelen van je organisatie zijn. Dit zal de basis vormen voor de verhalen die je wilt delen.
2. Verbind medewerkers met de missie: Laat medewerkers zien hoe hun dagelijkse werkzaamheden bijdragen aan de bredere missie van het bedrijf. Dit kan worden bereikt door middel van verhalen die illustreren hoe individuele inspanningen de organisatiedoelen ondersteunen.
3. Identificeer inspirerende succesverhalen: Verzamel verhalen over medewerkers die uitzonderlijke prestaties hebben geleverd, obstakels hebben overwonnen of bijzondere bijdragen hebben geleverd aan de organisatie. Dit kunnen persoonlijke verhalen zijn, zoals loopbaansuccessen of momenten van doorzettingsvermogen.
4. Gebruik verschillende media: Verhalen kunnen worden verteld in verschillende media, zoals geschreven teksten, video's, podcasts en afbeeldingen. Kies het medium dat het beste past bij je doelgroep en het verhaal dat je wilt delen.
5. Maak verhalen persoonlijk: Verhalen moeten menselijk en persoonlijk zijn. Laat de menselijke kant van je organisatie zien door de mensen achter de prestaties te laten zien.
6. Betrek medewerkers bij storytelling: Moedig medewerkers aan om hun eigen verhalen te delen en hun ervaringen binnen de organisatie te delen. Dit kan een gevoel van gemeenschap en trots bevorderen.
7. Gebruik storytelling in interne communicatie: Integreer storytelling in interne communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, interne websites, bedrijfsevenementen en vergaderingen. Zo kunnen medewerkers regelmatig worden geïnspireerd en betrokken.
8. Creëer kansen voor dialoog: Stimuleer discussie en dialoog rond de gedeelde verhalen. Dit kan leiden tot meer betrokkenheid en inzicht van medewerkers in de missie van het bedrijf.
9. Beloon en erken prestaties: Gebruik storytelling om prestaties en inzet van medewerkers te belonen en te erkennen. Dit kan bijdragen aan een positieve bedrijfscultuur en medewerkersmotivatie.
10. Blijf authentiek en eerlijk: Het is van cruciaal belang dat de verhalen authentiek en eerlijk zijn. Het publiek zal de geloofwaardigheid verliezen als verhalen als te opzichtig of misleidend worden beschouwd.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.