Kennisbank
Storytelling People

Wat is het rendement van een storytelling workshop?

De keuze van de workshop of training is afhankelijk van het doel dat u voor ogen heeft – uiteenlopend van het verbeteren van de eigen presentatiekracht, versterken van medewerkersbetrokkenheid tot verhogen van klantloyaliteit en merkreputatie. Er kan enorm veel, dus hoe eenduidiger de keuze, hoe gerichter en effectiever de workshop wordt. Dat is nodig om dit instrument optimaal te laten zijn wat is: een unieke en effectieve organisatieverbinder. Storytelling workshops bieden het volgende rendement:

Persoonlijk
* Persoonlijke groei
* Vertrouwen en rust versterken
* Spreekangst wegnemen
* Leiderschap versterken
* Ontdekken

Intern
* Andere mensen motiveren
* De betrokkenheid vergroten
* Overbrengen wie je bent
* Verbinden gemeenschappelijk verhaal
* Waarden delen
* Zorgen voor kennisdeling
* Vertrouwen wekken

Extern
* Visie overbrengen, missie uitdragen
* Consistent uitdragen bedrijfsverhaal
* Persoonlijkheid toevoegen
* Kernwaarden overbrengen
* Vertrouwen versterken
* Reputatie bestendigen en uitbreiden
* Inhoudelijke kennis delen
* Het bedrijf een menselijk gezicht geven

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.