Kennisbank
Storytelling People

Hoe maak je optimaal gebruik van een storytelling workshop?

Mensen verbinden zich het makkelijkst aan mensen en verhalen die hen emotioneel raken. Workshops bijvoorbeeld zijn bij uitstek geschikt om complexe boodschappen intern in een organisatie te laten landen. Het sterk interactieve karakter betrekt mensen bij de inhoud en het stelt hen in staat een actieve rol te spelen in het verhaal.

Module storytelling en introductie
* Kennismaken met elkaar
* Wat is storytelling en wat kan je ermee?
* Aspecten van storytelling
* Waar gaat jouw verhaal over?
* Storytelling tips
* Intonatie, tempo en stilte
* Gebruik van metaforen
* Gebruik van analogieën zoals helden
* Ontwikkelen van persoonlijke verhalen of organisatieverhalen (werken in groepen)
* Belang van jouw persoonlijk verhaal
* Ontdekken van jouw verhaal
* Oefenen van persoonlijke verhalen
* Verdieping persoonlijke verhalen
* Presenteren van verhalen (met feedback)
* Evalueren en vervolgstappen

Module storytelling en communicatie
* Wat is storytelling? Wat is het niet?
* Wat is het belang?
* De 8 storytelling patronen - doelen
* Voorbeelden van verhaalvormen
* Ontdekken van persoonlijke en organisatieverhaal
* Mindmapping voor verhalen
* De corporate story
* Het verhaal van het bedrijf
* Verhalen van de oprichters
* Spelen met gezamenlijke kernthema’s
* Het succesverhaal / visieverhaal / merkverhaal
* Het gebruik van kernwaarden in verhalen
* Voorbeelden van visieverhalen
* Bouwen van B2F/ABCDE-visieverhaal
* Medewerkers verhalen
* Klant verhalen
* Verbinden, versterken, vertellen
* Ontdekken van verbindende thema’s
* Digital storytelling
* De implementatie van storytelling

Module storytelling en organisatieontwikkeling
* Verander Management
* Verander driehoeken
* Verandering in organisaties
* Leiden van verandering
* Effectieve Stakeholder Management
* Stakeholder Analysis
* Kruip in de huid van
* Win/win en gezamenlijk belangen
* Outside-in communicatie
* Organisatie Cultuur & Communicatie
* Cultuur dimensies
* Communicatie doelen
* Storytellingplan en voorbeelden

Module storytelling en leiderschap
* Essentie van Leiderschap
* Het Landschap
* Leiderschap Stijlen
* Openheid & Feedback
* Persoonlijke leiderschap
* Wie ben ik
* Life and career plan
* Fasen op het levenspad
* Leiderschap ankers
* Beïnvloeden van mensen
* Percepties en beïnvloeding
* Beïnvloeding stijlen
* Elevator Pitch
* Ontwikkeling storytelling leiderschapsprogramma

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.