Kennisbank
Storytelling People

Hoe creëer je verhaalambassadeurs met storytelling?

Ambassadeurs. Intern zijn dit vaak cultuurdragers die het verhaal met enthousiasme verder verspreiden binnen en buiten de organisatie. Zij spelen een essentiële rol in de brug van story naar storytelling.

Bij storytelling staat interactie centraal. Het delen van verhalen is nodig om een gezamenlijk verhaal te verbinden en te ontwikkelen Binnen organisaties zijn met name verhaalambassadeurs effectief om een corporate story intern tot leven te brengen.
Waarom binnen organisaties ambassadeurs creëren? Als ambassadeur ben je beter in staat om het verhaal van de organisatie te vertellen. Storytelling – het vertellen van verhalen – is uitermate geschikt om verbondenheid en de betrouwbaarheid te versterken. Een reputatie staat of valt met de geloofwaardigheid van mensen en hun verhaal. Storytelling zorgt ervoor dat het ‘menselijke gezicht’ van de organisatie wordt versterkt.
Storytelling workshops zijn zeer effectief om een betrokken kernambassadeurs te creëren.
1. Ambassadeurs workshop: verbinding maken met het kernverhaal van de organisatie
2. Storytelling workshop: ontwikkeling van storytelling vaardigheden en verhalen
3. Leiderschap workshop: regie en proces van verhaal, cultuur en leiderschap

Storytelling Workshop 1: Verbinding maken met het kernverhaal

Het is van belang dat persoonlijke verhalen verbonden worden aan het kernverhaal van de organisatie. De verhalen worden krachtiger als er verbinding is met de eigen ervaringen en persoonlijk verhalen. Vandaaruit kan een sterker en doorleefder verhaal verteld worden door de ambassadeur. In de workshops gaan we op interactieve wijze op zoek naar persoonlijke en gezamenlijke verbinding. We werken samen met elkaar aan een continue stroom van geloofwaardige verhalen over het belang en de betekenis van de organisatie. Wij zorgen daarnaast dat storytelling de ambassadeurs versterkt in hun gevoel van trots en zelfverzekerdheid.

Storytelling Workshop 2: Ontwikkeling van storytelling vaardigheden en verhalen

Een verhaal kun je op drie manieren vertellen: met feiten, waarden of door iets te zeggen over wie jij bent.
Met ‘feiten’ creëer je minder contact en vertrouwen. Je verbindt mensen het meest met persoonlijke en betekenisvolle verhalen. In onze visie is elke leider bedreven in storytelling. De praktijk is echter dat veel managers en medewerkers die vaardigheden onvoldoende beheersen. In deze workshop werken we aan gerichte storytelling vaardigheden. Het gaat daarbij om inzicht in belangrijke aspecten van storytelling: contact, verhaalankers, kernboodschap en persoonlijke verbinding. Al doende wordt er gewerkt aan de impact van de ambassadeur als verteller van het organisatieverhaal.

Storytelling Workshop 3: regie en proces van verhaal

Uiteindelijk is het effect van ambassadeurs het bouwen van een gezamenlijk organisatieverhaal. Een zekere regie op de voortgang van dit verhaal werkt positief. Centraal staat inzicht in de ontwikkeling van het organisatieverhaal en de effectiviteit van het ambassadeursprogramma. Belangrijk daarbij zijn regelmatige verbindingssessies waarop ervaringen en verhalen worden gedeeld. Ook van belang is het inzetten en de keuze daarin van specifieke storytelling tools. Zo kan de ontwikkeling van een online storyteling platform een grote impact hebben op de flow van het organisatieverhaal. Een storytelling manual kan veel inspiratie geven in de verhaalvormen die nodig zijn.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.