Kennisbank
Storytelling People

Kan storytelling een kracht van verandering zijn?

Verhalen vertellen is een krachtig middel om verandering tot stand te brengen. Verhalen kunnen mensen inspireren om anders te denken en te handelen, door hen aan te moedigen een ander perspectief te ontwikkelen en complexe situaties op creatieve manieren te begrijpen. Verhalen kunnen de bestaande machtsdynamiek uitdagen door een platform te bieden voor het uiten van voorheen ondervertegenwoordigde ervaringen, standpunten en meningen. Verhalen kunnen mensen ook met elkaar verbinden, de kloof tussen verschillende gemeenschappen overbruggen en hen in staat stellen op te staan tegen onderdrukkende structuren en systemen. Bovendien kunnen verhalen mensen aanzetten tot collectieve actie en tot tastbare veranderingen in hun gemeenschap.
Storytelling richt zich op verhalen om mensen tot actie aan te zetten. Deze aanpak is gebaseerd op het idee dat verhalen mensen meer beïnvloeden dan feiten en cijfers, en dat verhalen ons helpen om ons op een zinvolle manier met de gewenste vernieuwingen te verbinden. Storytelling for change kan vele vormen aannemen, van change story tot campagnes met interactieve verhalen. De verhalen kunnen worden gebruikt om momentum te creëren voor de noodzaak van verandering en mensen tot persoonlijke actie aan te zetten.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.