Kennisbank
Storytelling People

Hoe kan storytelling verandering binnen organisaties teweegbrengen?

Verhalen kunnen sociale verandering teweegbrengen door mensen bewust te maken van een probleem, hun begrip ervan te verdiepen en hen aan te zetten tot actie. Verhalen kunnen worden gebruikt om oude overtuigingen ter discussie te stellen, een debat uit te lokken en een dialoog op gang te brengen die tot constructieve veranderingen kan leiden. Verhalen kunnen worden gebruikt om de ervaringen over te brengen van degenen die door een kwestie worden getroffen, om de onrechtvaardigheden ervan te belichten en om mensen emotioneel bij de zaak te betrekken. Door de kwestie te vermenselijken, kunnen verhalen nieuwe banden smeden en begrip kweken tussen individuen, gemeenschappen en culturen. Het gebruik van verhalen om sociale verandering te bevorderen is een krachtig middel om mensen aan te moedigen over te gaan tot actie.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.