Kennisbank
Storytelling People

Wat is de kracht van storytelling bij branding?

In de wereld van nu is er vaak behoefte om op meerdere fronten tegelijk het verhaal uit te dragen. Het goede nieuws is dat er best meerdere boodschappen tegelijkertijd aan meerdere doelgroepen verteld kunne worden. Het is echter de kunst om daar grip op te houden. Samenhang en consistentie zijn essentiële voorwaarden om intern zowel als extern een en hetzelfde geluid te laten horen.

1. Internal branding: storytelling voor een ‘committed’ bedrijfscultuur
In aanloop naar het vastleggen van een brand story is er ook uitgebreid met werknemers gesproken. Het is essentieel de story die daar mede uit voortgekomen is als eerste met hen te delen. De nieuwe brand story is immers vooral ook hún verhaal. Het is belangrijk dat iedereen binnen de organisatie erbij betrokken wordt. Een story kan pas tot leven komen als ze breed gedragen en omarmd wordt. Er zijn diverse manieren om dat te realiseren, afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie: van interne online campagnes tot storytelling workshops en company events.

2. External branding: storytelling voor een onderscheidend eigen geluid
De brand story is ook een centraal uitgangspunt voor marktbenadering; niet alleen voor wat betreft de corporate boodschap, maar ook voor marketingcommunicatie, sales, arbeidsmarktcommunicatie (zeer belangrijk), tot sponsoring aan toe. Voor die vertaling naar storytelling en communicatie is de vraag essentieel: hoe vertaal je de missie (Why) van merk of bedrijf naar een onderscheidend eigen geluid in alle middelen (How), op basis van inhoud, diensten en producten (What).

3. Employer branding: storytelling voor de werkgever waar iedereen wil werken
Een sterk werkgeversverhaal is onmisbaar. Potentiële werknemers zijn kritisch en actief op zoek naar organisaties die bij hen passen. De brand story speelt hier een zeer belangrijke rol, omdat de nieuwe generaties meer dan ooit kijken naar het karakter van een bedrijf, hoe het in de wereld staat, de sfeer en bedrijfscultuur, de ambities die het in zich draagt en de bijbehorende mogelijkheden voor wie er komt werken. Storytelling is hier werkelijk voor gemaakt, omdat het juist de eigen werknemers zijn die hier met persoonlijke ervaringen de meest doeltreffende invulling kunnen geven.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.