Kennisbank
Storytelling People

Wat doet storytelling voor marketing?

Storytelling kan marketing helpen door potentiële klanten te betrekken en hen het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van het bedrijfs- of merkverhaal. Wanneer iemand zich verbonden voelt met een product of dienst, is de kans groter dat hij het koopt. Verhalen kunnen worden gebruikt om een merk te vermenselijken en vertrouwen te wekken bij potentiële klanten. Bovendien kunnen bedrijven zich met verhalen onderscheiden van hun concurrenten en de aandacht trekken van potentiële klanten.

Voordelen van Storytelling voor Marketing:

1. Emotionele betrokkenheid: Verhalen roepen emoties op, en emotionele marketing is vaak effectiever dan puur feitelijke informatie. Dit kan leiden tot diepere betrokkenheid van het publiek.
2. Herkenbaarheid en differentiatie: Een sterk merkverhaal maakt een merk gemakkelijk herkenbaar en onderscheidt het van concurrenten.
3. Memorabiliteit: Mensen onthouden verhalen beter dan droge feiten of cijfers. Een goed verhaal kan lang in de gedachten van mensen blijven hangen.
4. Betrokkenheid en deelbaarheid: Goede verhalen trekken de aandacht en worden vaak gedeeld op sociale media en andere platforms. Dit vergroot de zichtbaarheid van het merk.
5. Betrouwbaarheid en geloofwaardigheid: Door het delen van verhalen over de geschiedenis, waarden en missie, kan een merk betrouwbaarheid en geloofwaardigheid opbouwen.


Terwijl de basisprincipes van storytelling in zowel B2C als B2B marketing vergelijkbaar zijn, zijn er enkele belangrijke verschillen:

B2C Storytelling:

1. Emotiegericht: B2C storytelling is vaak sterk gericht op het oproepen van emoties bij consumenten. Het kan verhalen bevatten over hoe een product of dienst het leven van consumenten verbetert, of het kan zich richten op lifestyle en identificatie met het merk.
2. Eenvoudiger taalgebruik: In B2C storytelling wordt vaak eenvoudiger en toegankelijker taalgebruik gebruikt om een breder publiek aan te spreken.
3. Visuele elementen: B2C merken maken vaak gebruik van visuele storytelling, zoals foto's, video's en infographics, om consumenten te boeien.
4. Productfocus: B2C storytelling richt zich vaak op de voordelen en kenmerken van het product zelf, en hoe het aansluit bij de behoeften en wensen van consumenten.


B2B Storytelling:

1. Rationaliteit: B2B storytelling legt meer nadruk op feiten, statistieken en de zakelijke voordelen van een product of dienst. Het richt zich op het overtuigen van zakelijke besluitvormers.
2. Technische taal: In B2B storytelling is het gebruikelijk om technische termen en zakelijke jargon te gebruiken, omdat het publiek doorgaans bestaat uit professionals met specifieke kennis.
3. Case studies en succesverhalen: B2B merken maken vaak gebruik van case studies en succesverhalen om te laten zien hoe hun producten of diensten waarde hebben toegevoegd aan andere bedrijven.
4. Relaties en vertrouwen: B2B storytelling richt zich op het opbouwen van langdurige zakelijke relaties en het creëren van vertrouwen bij klanten. Dit kan inhouden dat verhalen worden verteld over de geschiedenis van het bedrijf, de expertise van medewerkers, en de betrouwbaarheid van de dienstverlening.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.