Kennisbank
Storytelling People

Waarom is brand storytelling belangrijk voor elk merk?

De waarde van een merk staat of valt met: geloofwaardigheid. Bij sterke merken zijn organisatie en merk e´e´n. Identiteit en imago zijn geloofwaardig. Mensen ervaren die eenheid en voelen zich verbonden in een gezamenlijke droom. Uw merkverhaal wordt een wereldervaring met een ongekende aantrekkingskracht.
In deze vluchtige en veranderlijke tijd zijn mensen op zoek naar zekerheid en betrouwbaarheid. De waardering voor uw merk hangt meer dan ooit samen met uw intentie. Een goede merkstrategie hangt meer dan ooit samen met wie u bent in plaats van wat u doet. Hoe groot is uw betrokkenheid? Innovatie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen geven blijk van uw bereidheid in deze samenleving te investeren. U wordt beloond met loyale mensen die meer zijn dan consumenten of medewerkers. Zij worden ‘ambassadeurs’ en zorgen ervoor dat uw verhaal steeds opnieuw verteld wordt. Uw toekomst wordt gevormd door levendige en echte verhalen en ervaringen van mensen.

Effectieve storytelling bouwt sterke banden op met klanten. Het is veel meer dan een goed verhaal vertellen. Het gaat erom sterke emotionele banden te creëren en een hoge klantbetrokkenheid op te bouwen.
Verhalen helpen onze identiteit en cultuur vorm te geven. Ze vormen de bouwstenen van ons leven en bieden een waardevol referentiepunt zodat onze hersenen informatie kunnen verwerken. Onze hersenen zijn er zelfs op ingesteld om gedachten te verwerken via verhalen. Tenzij de linkerkant van de hersenen (feiten) en de rechterkant van de hersenen (creativiteit) zich met elkaar verbinden, kunnen we geen geheugen creëren. Mensen gebruiken verhalen ook om de wereld te begrijpen en zich te verplaatsen naar het land van het mogelijke.
Een storytellingstrategie begrijpt hoe we verhalen verwerken en de kracht van verhalen gebruiken om toegang te krijgen tot de verbeelding, emoties, motieven, herinneringen, hoop en vrees van klanten, en om de visie van het bedrijf af te stemmen op de individuele drive van klanten. Een storytellingstrategie ondersteunt de basisprincipes van klantbetrokkenheid: wees waar, wees positief, wees beknopt en laat groei zien.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.