Kennisbank
Storytelling People

Waarom is brand storytelling belangrijk voor elk merk?

De waarde van een merk staat of valt met: geloofwaardigheid. Bij sterke merken zijn organisatie en merk e´e´n. Identiteit en imago zijn geloofwaardig. Mensen ervaren die eenheid en voelen zich verbonden in een gezamenlijke droom. Uw merkverhaal wordt een wereldervaring met een ongekende aantrekkingskracht.
In deze vluchtige en veranderlijke tijd zijn mensen op zoek naar zekerheid en betrouwbaarheid. De waardering voor uw merk hangt meer dan ooit samen met uw intentie. Een goede merkstrategie hangt meer dan ooit samen met wie u bent in plaats van wat u doet. Hoe groot is uw betrokkenheid? Innovatie, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen geven blijk van uw bereidheid in deze samenleving te investeren. U wordt beloond met loyale mensen die meer zijn dan consumenten of medewerkers. Zij worden ‘ambassadeurs’ en zorgen ervoor dat uw verhaal steeds opnieuw verteld wordt. Uw toekomst wordt gevormd door levendige en echte verhalen en ervaringen van mensen.

Effectieve storytelling bouwt sterke banden op met klanten. Het is veel meer dan een goed verhaal vertellen. Het gaat erom sterke emotionele banden te creëren en een hoge klantbetrokkenheid op te bouwen.
Verhalen helpen onze identiteit en cultuur vorm te geven. Ze vormen de bouwstenen van ons leven en bieden een waardevol referentiepunt zodat onze hersenen informatie kunnen verwerken. Onze hersenen zijn er zelfs op ingesteld om gedachten te verwerken via verhalen. Tenzij de linkerkant van de hersenen (feiten) en de rechterkant van de hersenen (creativiteit) zich met elkaar verbinden, kunnen we geen geheugen creëren. Mensen gebruiken verhalen ook om de wereld te begrijpen en zich te verplaatsen naar het land van het mogelijke.
Een storytellingstrategie begrijpt hoe we verhalen verwerken en de kracht van verhalen gebruiken om toegang te krijgen tot de verbeelding, emoties, motieven, herinneringen, hoop en vrees van klanten, en om de visie van het bedrijf af te stemmen op de individuele drive van klanten. Een storytellingstrategie ondersteunt de basisprincipes van klantbetrokkenheid: wees waar, wees positief, wees beknopt en laat groei zien.


Brand storytelling is belangrijk voor elk merk om verschillende redenen:

1. Emotionele verbinding: Brand storytelling stelt merken in staat een emotionele band te creëren met hun publiek. Emoties spelen een cruciale rol in de besluitvorming van consumenten, en verhalen hebben de kracht om deze emoties op te roepen.
2. Herkenning en differentiatie: Een goed verhaal maakt een merk onderscheidend en gemakkelijk herkenbaar. Het helpt een merk zich te differentiëren van concurrenten en in de gedachten van consumenten te blijven hangen.
3. Betrouwbaarheid en geloofwaardigheid: Door het delen van verhalen over de geschiedenis, waarden en missie, kan een merk betrouwbaarheid en geloofwaardigheid opbouwen. Het laat zien dat het merk consistent handelt in lijn met zijn verhaal.
4. Betrokkenheid en loyaliteit: Merken kunnen betrokkenheid creëren door een gemeenschap te bouwen rond hun verhaal. Klanten die zich verbonden voelen met het merk zijn vaak loyaler en meer geneigd om terug te keren.
5. Memorabiliteit: Mensen onthouden verhalen beter dan droge feiten of cijfers. Een goed merkverhaal kan leiden tot een blijvende herinnering en mond-tot-mondreclame.
6. Gemeenschappelijke waarden: Een brand story kan de waarden en missie van het merk communiceren, en dit kan aantrekkelijk zijn voor consumenten die dezelfde waarden delen. Merken kunnen zich richten op doelgroepen die zich in hun verhaal kunnen vinden.
7. Effectieve communicatie: Verhalen maken complexe informatie begrijpelijk en toegankelijk. Dit helpt merken om hun boodschap effectiever over te brengen aan consumenten.


Brand storytelling is vooral effectief voor merken in de volgende gevallen:

1. Merken met een rijke geschiedenis: Merken met een lange geschiedenis hebben vaak veel verhalen te delen over hun evolutie en betrokkenheid bij de samenleving.
2. Merken met sterke waarden: Merken die duidelijke en krachtige waarden hebben, kunnen deze waarden via storytelling effectief communiceren en mensen aantrekken die zich daarmee identificeren.
3. Merken die streven naar loyaliteit: Brand storytelling kan een sterke merkloyaliteit bevorderen. Merken die willen dat klanten langdurige relaties aangaan met hun producten of diensten, kunnen baat hebben bij storytelling.
4. Merken met maatschappelijke betrokkenheid: Merken die actief zijn in maatschappelijke kwesties en duurzaamheid, kunnen via storytelling hun inzet en impact op deze gebieden communiceren.
5. Merken die zich willen onderscheiden: Brand storytelling kan merken helpen zich te onderscheiden van de concurrentie, vooral in verzadigde markten waar veel gelijkaardige producten of diensten worden aangeboden.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.