Kennisbank
Storytelling People

Hoe bouwt storytelling aan een krachtige brand story?

Persoonlijkheid, positionering en perspectief van het merk vragen om vast te leggen in een brand story. Het is essentieel om een consistent verhaal uit te dragen. Dromen, durven, doen. Het is eenvoudiger gezegd dan gedaan.
U wilt zo min mogelijk aan het toeval overlaten. Een brand strategy formuleert een antwoord op de vraag wat de gewenste relatie is met klanten, leveranciers en medewerkers. Het borgt de aanpak tot succes en zorgt ervoor dat u en uw team het doel niet uit het oog verliezen. Vertel een verhaal en vertel het zo consistent mogelijk. Pas dan wordt er echt naar u geluisterd. Zoals een verhaal een indeling en een spanningsboog nodig heeft, zo kan een merk niet zonder merkstructuur. Een duidelijke brand story creëert scherpte en beleving. Uw visie op de wereld en de klantbehoefte van het merk zijn het vertrekpunt.
Merken ontstaan op het snijvlak van klantbeleving en productontwikkeling; in een verfijnd samenspel van percepties rond vraag en aanbod. De Brand Story zorgt voor de verbinding en wijst direct de weg naar het einddoel.
Mensen niet in het hoofd raken, maar in het hart; dat maakt een sterk merk. Dat veronderstelt een vereenzelviging die verder reikt dan puur de kwaliteit van een product of dienst. Medewerkers en klanten willen gevoelsmatig beroerd worden. Niet op basis van een ‘marketingstrategie of doelgroepenanalyse’, maar van een intrinsieke, positieve merkdynamiek. Maak ze deelgenoot van uw droom en waarden, krachtbron van emoties, en het vuur gaat branden.
Het verhaal wordt onder meer tot leven gebracht met specifieke storytelling events en gerichte social media activiteiten. Merkverhalen delen is de ideale manier om verbondenheid te creëren. Want u wilt niet alleen dat medewerkers het verhaal kennen en klanten uw product kopen. Ze moeten uw merk beleven.

De kracht van een brand story:
- Ee´n verhaal maken
- Verankering en verinnerlijking van uw merk
- Authentieke campagnes
- Off-line en online storytelling platforms


Hier is een leidraad voor het ontwikkelen van een effectieve brand story:

1. Identificeer de doelstellingen: Begin met het vaststellen van de doelstellingen voor je brand story. Wat wil je bereiken? Wil je je merkidentiteit versterken, klanten aantrekken, betrokkenheid vergroten, vertrouwen opbouwen, of iets anders? De doelstellingen zullen de richting van je verhaal bepalen.
2. Ken je doelgroep: Begrijp je doelgroep grondig. Wie zijn je huidige en potentiële klanten? Wat zijn hun behoeften, waarden, en interesses? Je brand story moet aansluiten bij de doelgroep om effectief te zijn.
3. Definieer je merkidentiteit: Wat zijn de kernwaarden, missie, visie en persoonlijkheid van je merk? Deze elementen vormen de basis van je brand story en moeten duidelijk worden gedefinieerd voordat je begint met vertellen.
4. Kies een centraal thema: Selecteer een centraal thema of onderwerp dat aansluit bij je merkidentiteit en doelstellingen. Dit thema zal als rode draad door je verhaal lopen.
5. Ontwikkel een plot: Creëer een verhaallijn die je brand story vertelt. Dit kan een verhaal zijn over de oorsprong van het merk, een uitdaging die het heeft overwonnen, een inspirerend succesverhaal van een klant, of iets anders dat relevant is voor je doelstellingen.
6. Voeg emotie toe: Emotie is een krachtige factor in storytelling. Zorg ervoor dat je verhaal emoties oproept bij je publiek. Dit kan sympathie, blijdschap, trots, of andere gevoelens zijn die je doelgroep met je merk associeert.
7. Creëer memorabele personages: Als je merkverhaal personages bevat, zorg er dan voor dat ze goed ontwikkeld en memorabel zijn. De lezers moeten zich kunnen identificeren met of betrokken voelen bij de personages.
8. Gebruik visuele elementen: Ondersteun je verhaal met visuele elementen, zoals afbeeldingen, video's, infographics, en grafieken. Visuele elementen kunnen de impact van je verhaal vergroten.
9. Kies de juiste vertelstijl: Bepaal de toon en stijl van je verhaal op basis van je doelgroep en merkidentiteit. Het kan formeel, informeel, humoristisch, inspirerend, of een combinatie van stijlen zijn.
10. Verspreid je verhaal: Zodra je brand story is gecreëerd, verspreid je deze via verschillende communicatiekanalen, zoals je website, sociale media, e-mails, persberichten, en meer.
11. Meet en evalueer: Volg de prestaties van je brand story en evalueer of het de gewenste resultaten oplevert. Pas indien nodig je verhaal aan om aan veranderende doelstellingen en doelgroepen te voldoen.
12. Wees consistent: Zorg ervoor dat je brand story consistent is in al je communicatie-inspanningen. Dit helpt om een herkenbaar merkbeeld op te bouwen.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.