Kennisbank
Storytelling People

Wat is de relatie tussen storytelling en bedrijfsmissie?

Als leider wilt u het beste uit uw medewerkers halen. Maar loyaliteit, passie en bevlogenheid zijn niet te koop. Mensen doen een stap extra, als ze in het hart geraakt worden; als ze het idee hebben voor de goede zaak te werken. Dat maakt het ontwikkelen van een verbindende missie des te belangrijker. Een missie is meer dan een passage in een jaarverslag. Het is ook meer dan een idee in het hoofd van de leider. Noem het de spreekwoordelijke stip op de horizon, de verbeelding van de toekomst; zo’n verhaal leidt tot een gemeenschappelijke droom, inclusief de betekenis die bij een droom hoort: als iets dat je koestert en graag wilt realiseren. Samen de toekomst in – dat is de kern van elk leiderschapsverhaal. Een nieuwe generatie werknemers kijkt meer dan ooit naar het verhaal achter het bedrijf. Medewerkers willen individueel hun ambities realiseren, maar ook deel uitmaken van een groter verhaal. Ze willen trots kunnen zijn op ‘hun’ bedrijf en werkgever. Employee engagement gaat over verbinden en perspectief bieden. Het bestaat uit storytelling en dialoog en het creëren van ambassadeurschap. Storytelling als inspirerende bron voor de corporate verhaal biedt een organisatie veel om de band met iedereen aan te halen en te versterken.

Storytelling en de bedrijfsmissie zijn nauw met elkaar verbonden in de context van een organisatie. De bedrijfsmissie is een formele verklaring die de doelen, waarden en de reden van het bestaan van een organisatie beschrijft, terwijl storytelling de kunst van het vertellen van verhalen is om die missie te communiceren en te verankeren in de organisatiecultuur. Hier is de relatie tussen storytelling en de bedrijfsmissie:

1. Communicatie van de missie: Storytelling is een effectief middel om de bedrijfsmissie te communiceren. In plaats van simpelweg de missie op een website of in een handboek te vermelden, kunnen organisaties verhalen gebruiken om de missie tot leven te brengen en te illustreren hoe deze in de praktijk wordt gebracht.
2. Verankering van waarden: De missie van een bedrijf bevat vaak kernwaarden. Storytelling biedt de mogelijkheid om deze waarden te belichten door middel van verhalen die voorbeelden geven van hoe de organisatie handelt in overeenstemming met deze waarden.
3. Inspiratie en betrokkenheid: Het delen van verhalen die verbonden zijn met de missie kan medewerkers en stakeholders inspireren en betrokkenheid vergroten. Verhalen over successen, uitdagingen en prestaties die voortkomen uit de missie kunnen motiverend werken.
4. Cultuurvorming: Storytelling draagt bij aan de vorming van de organisatiecultuur door medewerkers en leiders te betrekken bij verhalen die de missie en waarden van de organisatie weerspiegelen. Het helpt bij het creëren van een gemeenschappelijke identiteit en doelen.
5. Klantrelaties: Verhalen over hoe de missie van de organisatie bijdraagt aan de tevredenheid van klanten kunnen klantrelaties versterken en een positieve merkperceptie bevorderen.
6. Transparantie en geloofwaardigheid: Storytelling kan een organisatie helpen om transparantie en geloofwaardigheid op te bouwen. Het delen van echte verhalen over de inzet voor de missie toont aan dat de organisatie authentiek en serieus is in haar bedoelingen.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.