Kennisbank
Storytelling People

Storytelling leiderschap: wat, hoe en waarom?

We kunnen ons soms nog zo rationeel opstellen, uiteindelijk laten we ons graag meeslepen door een onweerstaanbaar verhaal. We laten ons graag raken, beroeren en zo kunnen we ineens beseffen dat we ‘iets hebben’ met een bedrijf, een merk en een organisatie. Verhalen zijn in staat mensen te laten zien en beleven wat anders niet zou doordringen. Verhalen verklaren corporate waarden, geven gezicht aan visie, ambitie en kernwaarden. Verhalen verbinden mensen met elkaar, betrekken ze bij de organisatie, inspireren, enthousiasmeren, maken mensen trots op wat ze met elkaar doen. Organisaties met een verhaal zijn toekomstgericht. Dat verhaal maakt duidelijk: wie zijn we, waarin zijn we uniek en wat is onze betekenis?

Hoe kun je anderen motiveren om in beweging te komen? Stephen Denning introduceert in zijn The Leader’s Guide to Storytelling de springboard story als het type verhaal dat ingezet kan worden om mensen in beweging te krijgen. Een springboard story is een verhaal dat mensen in beweging zet om een nieuwe toekomst te creëren. Het verhaal bestaat uit zo’n negen elementen, hoewel het geen strak keurslijf is, waar persé aan moet worden voldaan. De eerste vier elementen zijn het belangrijkste, de andere elementen kunnen eraan toegevoegd worden:

- er is een helder doel wat de gewenste verandering is
- het is een waar verhaal van een succesvol verandertraject
- het verhaal kent een heldere kernboodschap
- het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van één hoofdpersoon
- het verhaal speelt zich af op een specifieke plaats en tijd
- het verhaal maakt duidelijk wat er gebeurd zou zijn als de verandering niet had plaatsgevonden
- het is een positief verhaal
- het verhaal is gekoppeld aan het gewenste doel


Storytelling leiderschap is een benadering van leiderschap waarbij leiders gebruikmaken van het vertellen van verhalen om hun visie, waarden en doelen over te brengen, anderen te inspireren en een sterke connectie te creëren met hun team of organisatie. Hier is een overzicht van wat storytelling leiderschap is, hoe het wordt toegepast en waarom het effectief is:

Wat is Storytelling Leiderschap?
Storytelling leiderschap houdt in dat leiders verhalen gebruiken om hun boodschap en visie over te brengen. Deze verhalen kunnen persoonlijk zijn, gebaseerd zijn op ervaringen van de leider, of kunnen worden gecreëerd om een specifieke boodschap over te brengen. Het doel is om medewerkers of teamleden te inspireren, betrokkenheid te vergroten, een gemeenschappelijke visie te creëren en te communiceren wat belangrijk is voor de organisatie en haar leiders.

Hoe wordt Storytelling Leiderschap toegepast?
Storytelling leiderschap kan op verschillende manieren worden toegepast:
1. Persoonlijke verhalen: Leiders delen hun eigen persoonlijke verhalen die relevant zijn voor de boodschap of visie die ze willen overbrengen. Deze verhalen kunnen obstakels, uitdagingen, successen en lessen benadrukken.
2. Voorbeelden en anekdotes: Leiders gebruiken voorbeelden en anekdotes om abstracte concepten en doelen concreet te maken. Dit kan het begrip van medewerkers verbeteren.
3. Team- en succesverhalen: Leiders delen verhalen over het team en organisatiesucces. Dit kan dienen om successen te vieren en te benadrukken wat er kan worden bereikt met samenwerking.
4. Klantverhalen: Het delen van verhalen over klanten of gebruikers die hebben geprofiteerd van de producten of diensten van de organisatie kan de betrokkenheid en focus op klantgerichtheid vergroten.


Waarom is Storytelling Leiderschap effectief?
Storytelling leiderschap is effectief om verschillende redenen:
1. Emotionele impact: Verhalen roepen emoties op, waardoor de boodschap memorabeler en krachtiger wordt.
2. Inspiratie: Verhalen kunnen mensen inspireren om doelen na te streven en uitdagingen aan te gaan.
3. Verbinding: Het delen van persoonlijke verhalen en ervaringen creëert een sterke verbinding tussen leiders en medewerkers.
4. Kernwaarden en visie: Verhalen helpen bij het communiceren van de kernwaarden en visie van de organisatie op een begrijpelijke en overtuigende manier.
5. Effectieve communicatie: Verhalen maken complexe ideeën toegankelijk en begrijpelijk.
6. Gedeelde identiteit: Verhalen kunnen een gevoel van gedeelde identiteit en doelen binnen de organisatie bevorderen.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.