Kennisbank
Storytelling People

Hoe ontwikkel je een leiderschapsverhaal?

Mensen zullen je geloven als je in jezelf gelooft. - Christen Dominique

Als leider ben je een rolmodel. Je moet mensen laten zien wat voor persoon je bent. U moet ervoor zorgen dat mensen kunnen zien hoe u beslissingen neemt en uw redenering begrijpen. Zo voelen uw medewerkers zich betrokken en in staat hun beste werk te doen. Storytelling laat zien 'wie we zijn' en 'hoe we elkaar kunnen helpen'. Het kan heel zinvol zijn om 'persoonlijke verhalen' te gebruiken binnen de context van leiderschap. Ze geven betekenis aan de missie en visie van de organisatie, geven inzicht in de collectieve droom van het management en de organisatie en verduidelijken de persoonlijke 'drive' van de individuele manager.

Het leiderschapsverhaal is een synthese van de persoonlijke visieverhalen van het management. De verhalen gaan over het Waarom, de Missie, de Visie en de kernwaarden van de organisatie. Het leiderschapsverhaal heeft een inspirerende kracht omdat het zorgt voor vertrouwen en de visie verduidelijkt.
Het leiderschapsverhaal versterkt de positie van de leiders door met verhalen te communiceren over de droom van de organisatie. Het biedt een concreet kader voor leidinggevenden om mensen intern te informeren, te inspireren en te motiveren. Intern leidt dit tot een versterkt 'wij-gevoel', zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie zijn neus in de juiste richting heeft en geeft een duidelijk beeld van de ambities en doelstellingen die worden nagestreefd.

Wat zijn voor u tekenende leiderschapservaringen geweest? Op basis van welke overweging of overtuiging neemt u beslissingen. Hoe ziet u de toekomst? In de Leadership Story worden antwoorden op die vragen tot een coherent en inspirerend verhaal gemaakt. Visie, waarden en kwaliteiten van de onderneming komen tot leven.
Als leider legt u ziel en zaligheid in uw bedrijf. Het bedrijf, dat bent u, zeker in de ogen van uw medewerkers. Hoe creëert u als leider bezieling? Hoe krijgt u ‘de neuzen dezelfde kant op’? De kracht schuilt in uw boodschap; de manier waarop deze verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt, consistent wordt uitgedragen en als authentiek wordt ervaren. De sleutel tot succes is de ‘story’. Goede leiders worden niet geboren, zij maken zichzelf.
Wat zijn voor u tekenende leiderschapservaringen geweest? Op basis van welke overweging of overtuiging neemt u beslissingen. Hoe ziet u de toekomst? In de Leadership Story worden antwoorden die vragen tot een coherent en inspirerend verhaal gemaakt. Visie, waarden en kwaliteiten van de onderneming komen tot leven.

Hier zijn stappen om een leiderschapsverhaal te ontwikkelen:
1. Ken je publiek: Voordat je begint met het ontwikkelen van het verhaal, moet je begrijpen wie je publiek is. Wie is de beoogde doelgroep voor dit verhaal? Is het bedoeld voor medewerkers, investeerders, klanten, of een ander publiek?
2. Bepaal het doel: Wat wil je bereiken met het leiderschapsverhaal? Wil je vertrouwen opbouwen, inspireren, of een specifieke boodschap communiceren? Het doel van het verhaal zal van invloed zijn op de inhoud en toon.
3. Identificeer kernwaarden en boodschappen: Wat zijn de kernwaarden en boodschappen die je wilt communiceren via het leiderschapsverhaal? Wat zijn de belangrijkste eigenschappen en overtuigingen van de leider die je wilt benadrukken?
4. Kies een centraal thema: Bepaal een centraal thema of een rode draad voor het verhaal. Dit kan bijvoorbeeld gaan over persoonlijke groei, doorzettingsvermogen, innovatie, het overwinnen van uitdagingen, of een andere relevant thema.
5. Selecteer relevante ervaringen: Identificeer specifieke ervaringen, anekdotes of mijlpalen in het leven van de leider die relevant zijn voor het gekozen thema en de boodschappen die je wilt overbrengen.
6. Bouw een verhaalstructuur: Organiseer de gekozen ervaringen in een verhaalstructuur met een begin, midden en einde. Een typische structuur omvat een introductie, conflict of uitdaging, een keerpunt en een conclusie.
7. Voeg emotie toe: Een goed leiderschapsverhaal roept emotie op bij het publiek. Laat zien hoe de leider zich voelde in verschillende situaties en hoe die emoties bijdroegen aan hun ontwikkeling.
8. Wees authentiek: Authenticiteit is essentieel. Het verhaal moet de echte persoonlijkheid en waarden van de leider weerspiegelen. Vermijd overdrijving of het creëren van een gefabriceerd beeld.
9. Gebruik concrete voorbeelden: Ondersteun het verhaal met concrete voorbeelden en details om het geloofwaardig en boeiend te maken.
10. Zorg voor een krachtige afsluiting: Het verhaal moet een duidelijke en krachtige afsluiting hebben die de boodschap samenvat en het publiek met iets om over na te denken achterlaat.
11. Oefen en verfijn: Laat de leider het verhaal oefenen en verfijnen om ervoor te zorgen dat het effectief wordt verteld. Dit kan inhouden dat de toon, timing en lichaamstaal worden aangepast.
12. Presentatie: Kies de juiste gelegenheid en context om het leiderschapsverhaal te presenteren. Dit kan tijdens een toespraak, een interview, een presentatie of op andere passende momenten zijn.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.