Kennisbank
Storytelling People

Hoe ontwikkel je een leiderschapsverhaal?

Mensen zullen je geloven als je in jezelf gelooft. - Christen Dominique

Als leider ben je een rolmodel. Je moet mensen laten zien wat voor persoon je bent. U moet ervoor zorgen dat mensen kunnen zien hoe u beslissingen neemt en uw redenering begrijpen. Zo voelen uw medewerkers zich betrokken en in staat hun beste werk te doen. Storytelling laat zien 'wie we zijn' en 'hoe we elkaar kunnen helpen'. Het kan heel zinvol zijn om 'persoonlijke verhalen' te gebruiken binnen de context van leiderschap. Ze geven betekenis aan de missie en visie van de organisatie, geven inzicht in de collectieve droom van het management en de organisatie en verduidelijken de persoonlijke 'drive' van de individuele manager.

Het leiderschapsverhaal is een synthese van de persoonlijke visieverhalen van het management. De verhalen gaan over het Waarom, de Missie, de Visie en de kernwaarden van de organisatie. Het leiderschapsverhaal heeft een inspirerende kracht omdat het zorgt voor vertrouwen en de visie verduidelijkt.
Het leiderschapsverhaal versterkt de positie van de leiders door met verhalen te communiceren over de droom van de organisatie. Het biedt een concreet kader voor leidinggevenden om mensen intern te informeren, te inspireren en te motiveren. Intern leidt dit tot een versterkt 'wij-gevoel', zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie zijn neus in de juiste richting heeft en geeft een duidelijk beeld van de ambities en doelstellingen die worden nagestreefd.

Wat zijn voor u tekenende leiderschapservaringen geweest? Op basis van welke overweging of overtuiging neemt u beslissingen. Hoe ziet u de toekomst? In de Leadership Story worden antwoorden op die vragen tot een coherent en inspirerend verhaal gemaakt. Visie, waarden en kwaliteiten van de onderneming komen tot leven.
Als leider legt u ziel en zaligheid in uw bedrijf. Het bedrijf, dat bent u, zeker in de ogen van uw medewerkers. Hoe creëert u als leider bezieling? Hoe krijgt u ‘de neuzen dezelfde kant op’? De kracht schuilt in uw boodschap; de manier waarop deze verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt, consistent wordt uitgedragen en als authentiek wordt ervaren. De sleutel tot succes is de ‘story’. Goede leiders worden niet geboren, zij maken zichzelf.
Wat zijn voor u tekenende leiderschapservaringen geweest? Op basis van welke overweging of overtuiging neemt u beslissingen. Hoe ziet u de toekomst? In de Leadership Story worden antwoorden die vragen tot een coherent en inspirerend verhaal gemaakt. Visie, waarden en kwaliteiten van de onderneming komen tot leven.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.