Kennisbank
Storytelling People

Waarom is trots essentieel voor het bedrijfsverhaal?

Trots is een belangrijk element in het versterken van de betrokkenheid van werknemers. Trots gaat over het opbouwen van een cultuur van transparantie, open communicatie en een sterk gevoel van saamhorigheid. Trots is een product van lof, onafhankelijke zelfreflectie en een echt gevoel van erbij horen. Trots groeit wanneer het wordt gedeeld in verhalen in het bedrijf. U kunt trots ontwikkelen door werknemers in staat te stellen te begrijpen wat het bedrijf doet. Wat het verkoopt, maar nog belangrijker: waarom het die producten en diensten verkoopt en waarom die belangrijk zijn voor mensen. Waarom het bedrijf een positieve invloed heeft op het leven van mensen en de wereld.

- De mission statement moet een authentieke weerspiegeling zijn van uw bedoelingen. Het moet ook een samenhangend verhaal zijn voor de hele organisatie. Uw werknemers zullen alleen trots zijn als ze het voelen en als het voortdurend wordt gedeeld in verhalen in het bedrijf.
- Steunt het bedrijf liefdadigheids- of gemeenschapsevenementen? Draagt de organisatie bij aan duurzaamheid? Haalt het goede persberichten? Vertel dit alles ook aan uw werknemers, om hun trots en respect te verdienen.
Als werknemer ben ik er trots op dat ik begrijp hoe mijn bedrijf zijn klanten beïnvloedt. Hoe heeft het hun leven veranderd, hun momenten, hun werk? Respect, bedrijfstrots, cultuur en de overtuiging dat je werk ertoe doet, hangen met elkaar samen. Goede verhalen van klanten zijn ook een grote bron van trots.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.