Kennisbank
Storytelling People

Waarom is trots essentieel voor het bedrijfsverhaal?

Trots is een belangrijk element in het versterken van de betrokkenheid van werknemers. Trots gaat over het opbouwen van een cultuur van transparantie, open communicatie en een sterk gevoel van saamhorigheid. Trots is een product van lof, onafhankelijke zelfreflectie en een echt gevoel van erbij horen. Trots groeit wanneer het wordt gedeeld in verhalen in het bedrijf. U kunt trots ontwikkelen door werknemers in staat te stellen te begrijpen wat het bedrijf doet. Wat het verkoopt, maar nog belangrijker: waarom het die producten en diensten verkoopt en waarom die belangrijk zijn voor mensen. Waarom het bedrijf een positieve invloed heeft op het leven van mensen en de wereld.

- De mission statement moet een authentieke weerspiegeling zijn van uw bedoelingen. Het moet ook een samenhangend verhaal zijn voor de hele organisatie. Uw werknemers zullen alleen trots zijn als ze het voelen en als het voortdurend wordt gedeeld in verhalen in het bedrijf.
- Steunt het bedrijf liefdadigheids- of gemeenschapsevenementen? Draagt de organisatie bij aan duurzaamheid? Haalt het goede persberichten? Vertel dit alles ook aan uw werknemers, om hun trots en respect te verdienen.
Als werknemer ben ik er trots op dat ik begrijp hoe mijn bedrijf zijn klanten beïnvloedt. Hoe heeft het hun leven veranderd, hun momenten, hun werk? Respect, bedrijfstrots, cultuur en de overtuiging dat je werk ertoe doet, hangen met elkaar samen. Goede verhalen van klanten zijn ook een grote bron van trots.


1. Betrokkenheid en motivatie: Trots zijn op de organisatie, haar cultuur en prestaties kan de betrokkenheid van medewerkers vergroten. Trots op het werk kan motiveren en medewerkers aanzetten tot een hoger niveau van inzet en toewijding.
2. Identificatie en loyaliteit: Klanten en medewerkers voelen zich sterker verbonden met een organisatie waar ze trots op zijn. Dit leidt tot grotere klantenloyaliteit en een lager verloop van medewerkers.
3. Mond-tot-mondreclame: Trots is een drijvende kracht achter positieve mond-tot-mondreclame. Medewerkers en klanten die trots zijn op een organisatie zullen eerder positieve verhalen delen en anderen aanmoedigen om zich aan te sluiten of zaken te doen met die organisatie.
4. Interne cultuur en teambinding: Trots kan bijdragen aan een positieve interne bedrijfscultuur. Het kan teamleden verenigen en hen inspireren om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen.
5. Externe reputatie: Organisaties die trots uitstralen, hebben vaak een positievere externe reputatie. Dit kan klanten en partners aantrekken die willen samenwerken met een organisatie die trots uitstraalt.
6. Kwaliteit en prestaties: Trots kan de kwaliteit van het werk en de prestaties verbeteren. Medewerkers die trots zijn op hun werk streven vaak naar uitmuntendheid en hoge normen.
7. Innovatie: Trots kan ook de innovatie stimuleren. Medewerkers die trots zijn op hun organisatie zijn vaak meer geneigd om nieuwe ideeën en verbeteringen voor te stellen.


Het benadrukken van trots in het bedrijfsverhaal kan worden bereikt door verhalen te delen over succesvolle prestaties, innovaties, impact op de gemeenschap, betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties en de bijdragen van medewerkers. Het creëren van een cultuur van trots en het vieren van de successen van de organisatie kan aanzienlijk bijdragen aan het opbouwen van een sterke reputatie en het bevorderen van een positieve bedrijfscultuur.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.