Kennisbank
Storytelling People

Hoe zet je storytelling in voor HR?

Storytelling wordt een steeds belangrijker instrument in HR, vooral bij het aannemen en inwerken van nieuwe werknemers, en bij het trainen en ontwikkelen van bestaande werknemers. Een voorbeeld is het creëren van een eenvoudig, boeiend verhaal over de reis van een nieuwe medewerker. Een manager kan het thema van een zoektocht gebruiken en een specifiek personage ontwikkelen dat zijn reis begint met een specifieke missie, zoals "Ik ben hier om het team te helpen topkwaliteit te bereiken!" en dan een reeks doelen en doelstellingen schetsen die hij onderweg moet bereiken, om te eindigen met het bereikte succes. Het verhaal wordt in wezen een krachtige manier om de nieuwe medewerker bij de bedrijfsmissie te betrekken en zijn eigen passie en potentieel aan te boren. Het creëert een verhaal dat vertrouwd, inspirerend en motiverend is. Andere toepassingen van storytelling in HR zijn bijvoorbeeld het gebruik van casestudies van werknemers die hebben uitgeblonken. Of het ontwikkelen van verhalen om een social media strategie aan te sturen. Daarnaast kunnen de juiste verhalen een belangrijke rol spelen bij het communiceren van de bedrijfscultuur, waarden en toekomstvisie. Storytelling is een krachtig instrument dat HR kan gebruiken om een werkomgeving te creëren die boeiend, inspirerend en motiverend is. Het kan bijdragen aan een gevoel van verbondenheid en gemeenschap onder werknemers, maar ook aan een emotionele band en een gevoel van trots op het bedrijf als geheel. Met de juiste aanpak kan het helpen een duurzame, succesvolle cultuur van hoge prestaties te creëren.

Storytelling kan effectief worden ingezet in HR-strategieën om medewerkers te betrekken, talent aan te trekken en de bedrijfscultuur te versterken. Hier is een concreet stappenplan om storytelling in HR te integreren:

Stap 1: Definieer je doelen en doelgroepen

• Bepaal duidelijke doelen voor het gebruik van storytelling in HR, bijvoorbeeld medewerkersbetrokkenheid vergroten, nieuw talent aantrekken of de bedrijfscultuur communiceren.

• Identificeer de doelgroepen: huidige medewerkers, potentiële kandidaten, leiders, enz.

Stap 2: Identificeer de verhalen

• Identificeer de verhalen die passen bij je doelen en doelgroepen. Dit kunnen verhalen zijn over de bedrijfscultuur, carrièremogelijkheden, de impact van het werk, succesverhalen, enz.

Stap 3: Verzamel en ontwikkel verhalen

• Verzamel verhalen van medewerkers, leiders en andere belanghebbenden binnen de organisatie. Dit kunnen persoonlijke verhalen zijn over hun reis binnen het bedrijf.

• Ontwikkel de verhalen zorgvuldig, zodat ze boeiend en relevant zijn voor de doelgroep.

Stap 4: Kies de juiste kanalen

• Kies de juiste communicatiekanalen om de verhalen te delen. Dit kan variëren van interne nieuwsbrieven en intranet tot sociale media, videoplatforms en evenementen.

Stap 5: Betrek medewerkers

• Moedig medewerkers aan om hun eigen verhalen te delen. Dit kan de authenticiteit en betrokkenheid vergroten.

• Bied training en ondersteuning om medewerkers te helpen hun verhalen effectief te vertellen.

Stap 6: Integreer storytelling in HR-processen

• Integreer storytelling in HR-processen, zoals onboarding, training en ontwikkeling, prestatiebeoordelingen en successieplanning.

Stap 7: Meet en evalueer

• Meet de impact van storytelling in HR aan de hand van KPI's zoals medewerkersbetrokkenheid, sollicitaties, retentie en tevredenheid.

• Evalueer regelmatig om te bepalen wat wel en niet werkt, en pas je strategie dienovereenkomstig aan.

Stap 8: Blijf consistent

• Blijf consistent in het delen van verhalen en het communiceren van de bedrijfscultuur. Storytelling moet een doorlopende praktijk zijn, geen eenmalige inspanning.

Stap 9: Cultiveer een cultuur van storytelling

• Moedig een cultuur aan waarin storytelling wordt gewaardeerd en gestimuleerd. Dit kan worden bereikt door leiders het goede voorbeeld te laten geven en medewerkers te belonen voor hun bijdragen.

Stap 10: Leer en evolueer

• Blijf leren van de resultaten en blijf evolueren in je storytellingstrategie. Pas deze aan naarmate de behoeften en doelen van HR veranderen.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.