Kennisbank
Storytelling People

Hoe versterk je vertrouwen, trots en betrokkenheid van werknemers?

Storytelling is essentieel voor het menselijk leven. Het vertellen van verhalen is dé manier waarop mensen betekenis aan hun bestaan geven, kennis doorgeven, gedrag leren en hun geschiedenis en toekomst begrijpen. Projecteren we dat gegeven op organisaties, dan toont onderzoek aan dat maar liefst 40% van de managers, 60% van het middenkader en maar liefst 90% van de medewerkers geen duidelijk beeld hebben van waar hun organisatie voor staat. Wat ontbreekt is een gezamenlijke en gedragen toekomstbeeld. Een organisatieverandering doorvoeren is dus ook bij voorbaat gedoemd te mislukken. Een effectieve organisatieverandering wordt juist bepaald door het creëren van een gemeenschappelijke visie. Wie zijn we? Waar gaan we naar toe? Dat betekent dat er verhalen verteld en gedeeld moeten worden waar mensen zich mee kunnen identificeren – en vanuit die identificatie ontstaat weer verbinding. Belangrijk bij een organisatieverandering is de borging van de gewenste verandering. Mensen moeten het gevoel hebben dat het ertoe doet, dat de verandering gewenst en noodzakelijk is en dat de organisatie ermee opschiet. De legitimiteit vindt men in verhalen over het bestaansrecht van de organisatie en de relaties tot de buitenwereld.

Waarom ‘purpose’ essentieel is voor werknemersbetrokkenheid?
Een purpose-driven bedrijf wil betekenisvolle impact creëren voor alle stakeholders: klanten, werknemers, gemeenschappen en investeerders. Het hebben van een betekenisvolle bedrijfsmissie verhoogt de betrokkenheid van werknemers. Uit een studie blijkt dat 73% van de werknemers die zeggen dat ze bij een "purpose-driven" bedrijf werken, betrokken zijn, tegenover slechts 23% van degenen die dat niet doen.

Hoe kunt u het vertrouwen, de trots en de betrokkenheid van werknemers verbeteren?
Om vertrouwen te behouden moet je vertrouwenwekkende dingen doen, zoals: ontwikkel een cultuur van vertrouwen en delen. Gebruik de kracht van storytelling om vertrouwen op te bouwen en te behouden. Ontwikkel trots in uw organisatie door impactvolle verhalen van werknemers te verzamelen en door leiders te leren hoe ze met hun werknemers over trots kunnen praten.

Hoe brengt u werknemers in contact met corporate storytelling?
Het bedrijf kan werknemers uitnodigen om hun eigen verhalen te delen over werk waar ze trots op zijn. Daarbij kan het bedrijf laten zien wat de kracht van trots is en hoe je een goed verhaal vertelt. Zorg dat leiders beschikken over storytelling vaardigheden en neem deze op in alle programma's voor leiderschapsontwikkeling. Leiders laten praten over trots op het werk heeft een aanzienlijke invloed op werktevredenheid.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.