Kennisbank
Storytelling People

Hoe medewerkers te verbinden met corporate storytelling?

Wanneer we verhalen vertellen, delen we onze ervaringen en basale menselijke thema's en doen we een beroep op onze emoties. Verhalen zijn de basis van menselijke interactie, leren en communicatie; allemaal zaken die teruggaan tot de stammen die rond een vuur bijeenkwamen. Het zit zo ingebakken in de werking van onze hersenen dat we het beste leren via verhalen. Ontwikkel trots in uw organisatie door verhalen van werknemers te verzamelen, door te wijzen op het impactvolle werk dat al wordt gedaan en door leiders te leren hoe zij met hun werknemers over trots kunnen praten.
De uitdaging is om bewuster om te gaan met het vinden en vertellen van verhalen in uw organisatie. Storytelling houdt uw medewerkers voortdurend verbonden met het hogere doel – purpose – van de organisatie, maar ook met uw klanten, elkaar en uw leiderschap. Verhalen laten medewerkers zien welke impact zij hebben op de prestaties van uw organisatie. Ze helpen ervoor te zorgen dat medewerkers niet alleen komen opdagen, maar ook grote voorvechters worden voor u en uw doel.


1. Betrek medewerkers bij het creëren van verhalen: Moedig medewerkers aan om hun eigen verhalen en ervaringen te delen die illustreren hoe ze bijdragen aan de missie en doelen van de organisatie. Dit kan een gevoel van eigenaarschap creëren en de betrokkenheid vergroten.
2. Leiderschap betrekken: Laat leiders binnen de organisatie het belang van het bedrijfsverhaal benadrukken en hoe het de organisatie vormgeeft. Leiders kunnen inspirerende verhalen delen over de visie en waarden van de organisatie.
3. Storytelling workshops: Organiseer workshops of trainingen over storytelling voor medewerkers. Leer hen hoe ze hun eigen verhalen kunnen vertellen en hoe ze storytelling kunnen integreren in hun dagelijkse werk.
4. Gebruik interne communicatiekanalen: Deel bedrijfsverhalen regelmatig via interne communicatiekanalen, zoals intranet, nieuwsbrieven en vergaderingen. Zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van de nieuwste verhalen en initiatieven.
5. Creëer een online platform: Overweeg het opzetten van een intern online platform waar medewerkers hun verhalen en ervaringen kunnen delen. Dit kan een gemeenschap van betrokken medewerkers opbouwen.
6. Erkenning en beloning: Erken en beloon medewerkers voor hun bijdragen aan het bedrijfsverhaal. Dit kan variëren van eervolle vermeldingen en prijzen tot bonussen of andere beloningen.
7. Inclusiviteit en diversiteit: Zorg ervoor dat het bedrijfsverhaal inclusief is en de diversiteit van de medewerkers weerspiegelt. Dit zal medewerkers van alle achtergronden aanspreken.
8. Mentorschap en coaching: Bied begeleiding en coaching aan medewerkers die hun storytelling-vaardigheden willen verbeteren. Dit kan helpen om de kwaliteit van de verhalen te verbeteren en medewerkers meer zelfvertrouwen te geven.
9. Meet en deel impact: Toon de impact van de bedrijfsverhalen. Deel statistieken en resultaten die aantonen hoe storytelling heeft bijgedragen aan de betrokkenheid van medewerkers en het succes van de organisatie.
10. Voortdurende communicatie: Blijf de waarde van storytelling en het bedrijfsverhaal communiceren aan medewerkers. Herhaal regelmatig waarom het bedrijfsverhaal belangrijk is en hoe het bijdraagt aan de organisatiedoelen.


Het betrekken van medewerkers bij corporate storytelling vergt consistentie en betrokkenheid van het hele leiderschapsteam. Wanneer medewerkers zich bewust zijn van het bedrijfsverhaal, begrijpen hoe ze er deel van uitmaken en gemotiveerd worden om bij te dragen, kan dit leiden tot een cultuur van betrokkenheid en trots.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.