Kennisbank
Storytelling People

Hoe maak je van werknemers ambassadeurs van de organisatie?

Medewerkers zijn de beste ambassadeurs van uw organisatie. Door hen de juiste gereedschappen te geven om het verhaal van uw bedrijf eigen te maken en uit te dragen bouwt u aan een reputatie die met geen geld te koop is. De oprechte trots van medewerkers straalt van uw bedrijf af en de vonk slaat over naar iedereen die zij spreken, professioneel en privé. Zulke toewijding kunt u nooit vragen, alleen maar activeren.
Succesvolle bedrijven hebben niet alleen een helder verhaal te vertellen, het lukt ze bovendien beter dan anderen. Ze zijn erin geslaagd dat verhaal de organisatie in te brengen en te laten omarmen. Dat is van onschatbare waarde. Er bestaan geen beter ambassadeurs voor het bedrijfsverhaal dan de mensen die er zelf deel van uitmaken. Een bedrijfsverhaal kan het beste tot leven gebracht worden door mensen die je bereid bent te geloven. Het is echter niet iedereen van nature gegeven om door te geven waar het bedrijf voor staat of voor gaat. Natuurlijk kent elke organisatie rasvertellers, die klanten, prospects en hele groepen geïnteresseerde consumenten zonder moeite weten te inspireren en enthousiasmeren. Het enthousiasme moet authentiek zijn, het verhaal echt, het geloof in wat het bedrijf wil bereiken aanstekelijk. Hoe gemakkelijker dat lukt, hoe meer vertrouwen dat schept in het bedrijf. Deze 'ambassadeursfunctie' sluit naadloos aan bij deze tijd, waarin de persoonlijkheid van de organisatie steeds belangrijker wordt.


1. Bouw een sterke bedrijfscultuur: Een positieve, inclusieve en ondersteunende bedrijfscultuur is de basis voor het creëren van ambassadeurs. Werknemers moeten zich verbonden voelen met de waarden en missie van de organisatie.
2. Leiderschap en betrokkenheid: Het leiderschap moet betrokken en zichtbaar zijn voor werknemers. Leiders moeten de waarden van de organisatie belichamen en communiceren.
3. Verhalen delen: Betrek werknemers bij het delen van verhalen over hun ervaringen binnen de organisatie. Dit kunnen persoonlijke succesverhalen zijn, verhalen over samenwerking of verhalen over de impact van het werk.
4. Erkenning en beloning: Erken de bijdragen en prestaties van werknemers. Dit kan variëren van informele lof tot officiële erkenningen en prijzen.
5. Opleiding en ontwikkeling: Investeer in opleiding en ontwikkeling van werknemers, zodat ze hun vaardigheden kunnen verbeteren en zich competent voelen. Dit vergroot hun trots en vertrouwen in de organisatie.
6. Autonomie en verantwoordelijkheid: Geef werknemers de vrijheid om initiatieven te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor projecten. Dit versterkt hun betrokkenheid en vertrouwen in hun eigen capaciteiten.
7. Transparante communicatie: Houd werknemers op de hoogte van organisatorische ontwikkelingen en veranderingen. Transparante communicatie bevordert het vertrouwen.
8. Betrek werknemers bij besluitvorming: Consulteer en betrek werknemers bij belangrijke beslissingen en initiatieven. Dit geeft hen het gevoel dat hun stem telt.
9. Betrokkenheid bij maatschappelijke doelen: Organiseer maatschappelijke initiatieven waar werknemers aan kunnen deelnemen. Het gevoel deel uit te maken van positieve maatschappelijke verandering kan trots opwekken.
10. Creëer ambassadeurprogramma's: Organiseer programma's waarbij werknemers actief betrokken zijn bij externe relaties, zoals klantenservice, evenementen of gemeenschapsrelaties.
11. Maak gebruik van sociale media: Moedig werknemers aan om positieve berichten te delen op sociale media, waarbij ze zichzelf als medewerkers van de organisatie identificeren.
12. Feedback en dialoog: Luister naar de feedback van werknemers en ga in gesprek. Werknemers moeten weten dat hun mening wordt gewaardeerd.
13. Meet en deel succes: Communiceer de successen en prestaties van de organisatie en hoe werknemers hieraan hebben bijgedragen.


Het transformeren van werknemers in ambassadeurs is een continu proces dat begint bij het opbouwen van een positieve bedrijfscultuur en het betrekken van werknemers bij de visie en waarden van de organisatie. Door de betrokkenheid, tevredenheid en trots van werknemers te vergroten, kunnen zij natuurlijke ambassadeurs worden die de reputatie van de organisatie versterken en nieuwe talenten aantrekken.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.