Kennisbank
Storytelling People

Hoe schrijf je een hoger doel?

Persoonlijk hoger doel

1. Begin met het duidelijk vermelden wat het algemene doel is van je document.
2. Benoem de specifieke doelstelling(en) die je met je document wilt bereiken.
3. Schets de methoden of stappen die je gaat ondernemen om je gewenste doel te bereiken.
4. Beoordeel hoe succesvol je verwacht dat het document zal zijn.
5. Herformuleer het hogere doel duidelijk en beknopt.
6. Verbind rationele en emotionele ‘beloningen’ aan je hogere doel
7. Maak een persoonlijk verhaal van je hogere doel


Organisatie hoger doel

1. Definieer de 2aarden: Begin met het identificeren van de kernwaarden en overtuigingen van de organisatie. Wat zijn de diepgewortelde principes die de identiteit van de organisatie vormen?
2. Bepaal het 'Waarom': Het hogere doel is gebaseerd op het "waarom" van de organisatie. Stel jezelf de vraag: "Waarom bestaat deze organisatie? Wat drijft ons? Wat willen we veranderen in de wereld?"
3. Wees beknopt en inspirerend: Formuleer het hogere doel in een beknopte en inspirerende zin. Houd het kort en krachtig, zodat het gemakkelijk te onthouden is en mensen raakt.
4. Maak het specifiek en relevant: Het hogere doel moet specifiek zijn voor jouw organisatie en relevant zijn voor haar activiteiten en waarden. Het moet onderscheidend zijn en je organisatie onderscheiden van anderen in jouw branche.
5. Denk aan externe impact: Overweeg hoe het hogere doel een positieve impact kan hebben op de samenleving, het milieu, gemeenschappen of andere relevante gebieden. Het moet aantonen hoe de organisatie bijdraagt aan iets groters dan zichzelf.
6. Inclusieve taal: Gebruik inclusieve taal die medewerkers, klanten en andere belanghebbenden aanspreekt. Het hogere doel moet mensen inspireren en betrekken.
7. Wees eealistisch en ambitieus: Het hogere doel moet zowel haalbaar als uitdagend zijn. Het moet mensen motiveren om zich in te zetten voor een hoger doel, zelfs als het moeilijk is om te bereiken.
8. Test en verfijn: Bespreek het geformuleerde hogere doel met belanghebbenden, zoals medewerkers, leiders en externe partners. Verfijn het op basis van hun feedback.
9. Communiceer en deel: Eenmaal geformuleerd, communiceer het hogere doel duidelijk en deel het met alle belanghebbenden, zowel intern als extern.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.