Kennisbank
Storytelling People

Hoe kan storytelling de bedrijfsmissie – purpose – versterken?

Storytelling is een effectief middel om het hogere doel van een organisatie te communiceren. Verhalen kunnen helpen het doel van een bedrijf tot leven te brengen, te laten zien waarom het belangrijk is en betekenis te geven aan het werk dat mensen doen. Verhalen kunnen worden gebruikt om de kernwaarden van het bedrijf te communiceren, een emotionele band te creëren met belanghebbenden en klanten. Ze kunnen ook worden gebruikt om successen en kansen te benadrukken en te illustreren. In het algemeen kan storytelling helpen vertrouwen op te bouwen bij belanghebbenden. Daarbij kan het medewerkers inspireren en motiveren en bij hen een gevoel van saamhorigheid en trots creëren.

Door een sterke bedrijfsmissie te combineren met boeiende storytelling zijn bedrijven in staat hun visie en strategie effectief over te brengen aan alle stakeholders. De missie van een bedrijf is een afspiegeling van onder meer het DNA en de kernwaarden van een organisatie. Storytelling is een krachtig instrument om de waarden, ambities en cultuur van een bedrijf te illustreren. In essentie communiceert storytelling de missie van het bedrijf en geeft het bijbehorende voorbeelden of anekdotes om uit te leggen hoe het die missie tot leven brengt. Door middel van storytelling kunnen organisaties relaties opbouwen met hun stakeholders, kennis effectief overdragen en een cultuur van gedeelde waarden bevorderen.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.