Kennisbank
Storytelling People

Welke rol vervult de corporate story in het proces van storytelling?

Stap 1 - Waarom, wat en hoe?
De meeste organisaties zijn vooral gefocust op hun strategie, producten en diensten. Zij bedienen zich van meerjarenplannen. Vaak zijn dat ‘technische’ plannen in termen van marktaandeel en financiële beschouwingen. Hoe inspirerend zijn die eigenlijk? Geven die wel blijk van een gezamenlijk doel? Wat is er dan mooier dan die inspirerende stip op de horizon. Het mooie is, een stip op de horizon hoeft u niet financieel te onderbouwen. Die hoeft u niet uit te drukken in fte’s. Al dromende kunt u die stip zelf bedenken. Hoe inspirerend is het dan voor u én uw medewerkers om samen de reisplannen daarvoor te maken? Het verschil tussen generieke organisaties en excellent presterende organisaties is dat die laatsten ook ingaan op ‘hoe’ en ‘wat’, maar dat zij het ‘waarom’ als uitgangspunt hebben. En juist in die intrinsieke ‘waarom’ schuilt de toegevoegde waarde van de organisatie. Daarin wordt namelijk verhaald over wat de organisatie wil betekenen voor consumenten, medewerkers, leveranciers, stakeholders of nog breder, voor de maatschappij. De eerste vraag die u zichzelf kunt stellen is dus waarom uw organisatie op deze aarde is.

Stap 2 – Storify your data
Robert McKee, wereldwijd gezien als één van de beste storytellers, heeft als advies: ‘Storify your data’. Volgens McKee vertrouwen bedrijven op Big Data. Ze zien die enorme verzameling gegevens als dé oplossing voor al hun vragen en problemen. En natuurlijk biedt Big Data in onnoemelijk veel situaties toegevoegde waarde. Behalve daar, waar een appel wordt gedaan op het empathisch vermogen van mensen. Big Data vertelt dus niet of iets iemand herinnert aan zijn of haar jeugd. Big Data vertelt niet dat iemand een product associeert met degene van wie hij dat heeft gekregen. Verhalen kunnen dat wél. Bedrijven als Nike en Coca-Cola zijn zich daar terdege van bewust. Zij erkennen de waarde van Big Data, maar combineren die met de kracht van corporate storytelling. Gebruik dus je data om je corporate story te onderbouwen en storytelling om te laten ervaren wat deze gegevens betekenen.

Stap 3 – Kernconcept en kernverhaal
Met het ‘waarom’ in uw achterhoofd en de stip op de horizon op uw netvlies wordt het tijd om na te denken over het kernverhaal, feitelijk al de corporate story van uw organisatie. Uw kernverhaal of corporate story vertelt in een helder verhaal waarom u doet wat u doet. Waar u vandaan komt en waar u naartoe gaat. Welke waarden en normen u daarbij hanteert. Zo bekeken wordt het uw strategisch kompas richting uw stip op de horizon. Daarna is het de kunst uit dat verhaal een storytelling kernconcept te distilleren. Een verhalend concept dat de kapstok gaat worden voor alle storytelling door en voor uw organisatie.

Stap 4 – Stem verhaal en gedrag op elkaar af
Op papier of digitaal kun je je corporate story mooi, spannend en overtuigend verwoorden. Toch, als het gedrag van de organisatie of de medewerkers daar niet mee in overeenstemming is, dan schiet het allemaal niet echt op. Daden tellen in gedrag en houding nu eenmaal meer dan woorden. Sterker nog, corporate stories die alleen via communicatie en reclame doordringen tot consumenten worden maar al te vaak gewantrouwd. Verhalen die terug te zien zijn in het gedrag of authentieke verhalen van medewerkers boeken des te meer succes.

Stap 5 – Van corporate story naar corporate storytelling
Een verhaal gaat pas écht leven als het wordt doorverteld. Als er nieuwe verhaallijnen ontstaan. Als er continu nieuwe hoofdstukken aan toegevoegd worden. Met uw corporate story is dat niet anders. Die krijgt steeds meer kleur en betekenis door eveneens steeds meer persoonlijke verhalen van uzelf, uw klanten, medewerkers of zelfs van uw leveranciers en stakeholders. Maar mogen die dat dan ook lukraak gaan doen? Corporate storytelling leeft van ‘vrijheid’ maar vraagt ook om een zekere regie – om te voorkomen dat de rode draad in het verhaal verloren gaat. Een storytelling implementatieplan is een geschikt instrument voor het intern en extern activeren van storytelling. Dat strekt zich uit van workshops tot aan een digital storytelling. Corporate storytelling is gericht op dialoog en interactiviteit en leent zich daarom bij uitstek voor verbinden van mensen en het bouwen van een community.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.