Kennisbank
Storytelling People

Welke doelen bereik je met de corporate story?

Binnen organisaties die van hoog tot laag doordrongen zijn van hun Kernverhaal is het geloof in de toekomst en de ontvankelijkheid voor veranderingen groter dan elders. Ieder mens heeft behoefte aan richting, houvast en duidelijkheid, zeker in deze onwaarschijnlijk dynamische wereld.

De corporate story is het motorblok van strategisch denken en -handelen, van het bouwen en onderhouden van de bedrijfscultuur, het ontwikkelen van een scherpe merkpositionering en consistente marketingcommunicatie en het bevestigen en versterken van de reputatie. Als de corporate story er staat, is dat het eind van het ene traject, maar vooral ook het begin van meerdere volgende. In grote lijnen geeft de corporate story richting en houvast voor diverse deelverhalen:

- Internal branding: storytelling voor een ‘committed’ bedrijfscultuur
- External branding: storytelling voor een onderscheidend merkverhaal
- Employer branding: storytelling voor de werkgever waar iedereen wil werken
- Reputation management: storytelling voor een vertrouwenwekkende naam

Zeker de laatste jaren heeft storytelling aan waarde gewonnen als communicatie-instrument. Dat heeft alles te maken met de herontdekking van verbindende kracht van het verhaal aan de ene kant en de sterk gegroeide behoefte bij consument, klant en medewerkers om wel individueel te zijn, maar tegelijkertijd ook ‘ergens’ bij te willen horen. Het is de herleving van het eeuwen oude gevoel van met elkaar zitten rond hetzelfde kampvuur. Dat gevoel kent eigenlijk iedereen wel. En juist het huidige online tijdperk verschaft ons als marketers en storytellers alle middelen en mogelijkheden exact hetzelfde te doen, zo wijd en breed als we willen en tegelijk zo persoonlijk en verbindend als we kunnen. Met de juiste en eigen corporate story als het vuur en storyteling als de vonken die het vuur verder verspreiden.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.