Kennisbank
Storytelling People

Welke doelen bereik je met de corporate story?

Binnen organisaties die van hoog tot laag doordrongen zijn van hun Kernverhaal is het geloof in de toekomst en de ontvankelijkheid voor veranderingen groter dan elders. Ieder mens heeft behoefte aan richting, houvast en duidelijkheid, zeker in deze onwaarschijnlijk dynamische wereld.

De corporate story is het motorblok van strategisch denken en -handelen, van het bouwen en onderhouden van de bedrijfscultuur, het ontwikkelen van een scherpe merkpositionering en consistente marketingcommunicatie en het bevestigen en versterken van de reputatie. Als de corporate story er staat, is dat het eind van het ene traject, maar vooral ook het begin van meerdere volgende. In grote lijnen geeft de corporate story richting en houvast voor diverse deelverhalen:

- Internal branding: storytelling voor een ‘committed’ bedrijfscultuur
- External branding: storytelling voor een onderscheidend merkverhaal
- Employer branding: storytelling voor de werkgever waar iedereen wil werken
- Reputation management: storytelling voor een vertrouwenwekkende naam

Zeker de laatste jaren heeft storytelling aan waarde gewonnen als communicatie-instrument. Dat heeft alles te maken met de herontdekking van verbindende kracht van het verhaal aan de ene kant en de sterk gegroeide behoefte bij consument, klant en medewerkers om wel individueel te zijn, maar tegelijkertijd ook ‘ergens’ bij te willen horen. Het is de herleving van het eeuwen oude gevoel van met elkaar zitten rond hetzelfde kampvuur. Dat gevoel kent eigenlijk iedereen wel. En juist het huidige online tijdperk verschaft ons als marketers en storytellers alle middelen en mogelijkheden exact hetzelfde te doen, zo wijd en breed als we willen en tegelijk zo persoonlijk en verbindend als we kunnen. Met de juiste en eigen corporate story als het vuur en storyteling als de vonken die het vuur verder verspreiden.

Een corporate story, ofwel een bedrijfsverhaal, kan verschillende doelen dienen, ongeacht of het gaat om B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) of non-profitorganisaties.

Doelen van een Corporate Story:

1. Merkidentiteit: Het versterken en communiceren van de merkidentiteit van een organisatie. Dit omvat de waarden, missie, visie en de unieke kenmerken van het merk.
2. Emotionele betrokkenheid: Het opbouwen van een emotionele band met het publiek. Dit kan klanten, medewerkers, investeerders of andere belanghebbenden omvatten.
3. Betrokkenheid: Het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers door hen te inspireren en te motiveren met het bedrijfsverhaal.
4. Positionering: Het creëren van een duidelijke en onderscheidende positionering in de markt. Het verhaal kan benadrukken wat het bedrijf anders en uniek maakt.
5. Vertrouwen en geloofwaardigheid: Het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid bij klanten en andere belanghebbenden door middel van transparantie en authenticiteit in het verhaal.
6. Loyaliteit: Het bevorderen van merkloyaliteit bij klanten, waardoor ze meer geneigd zijn herhaaldelijk producten of diensten af te nemen.
7. Impact en bewustwording: Het benadrukken van de impact van de organisatie op de samenleving, het milieu of andere relevante gebieden. Dit kan relevant zijn voor non-profitorganisaties.


Als het gaat om de verschillen in aanpak tussen B2B, B2C en non-profitorganisaties, zijn er enkele nuances om rekening mee te houden:

B2B:

• B2B-corporate stories leggen doorgaans meer nadruk op zakelijke resultaten, efficiëntie en technische details. Het doel is om zakelijke besluitvormers te overtuigen op basis van feiten en ROI.

• De toon en de taal zijn vaak professioneler en technischer, aangezien het publiek bestaat uit zakelijke professionals.

B2C:

• B2C-corporate stories richten zich op het aanspreken van emoties en het opbouwen van een persoonlijke band met consumenten. Ze benadrukken vaak levensstijl, gemak, en hoe producten of diensten de levens van consumenten verbeteren.

• Visuele elementen, zoals foto's en video's, spelen vaak een grotere rol in B2C-corporate stories.

Non-profitorganisaties:

• Corporate stories van non-profitorganisaties leggen vaak de nadruk op hun missie en de impact die ze hebben op de samenleving of het milieu. Ze willen bewustwording creëren en mensen inspireren om te doneren of vrijwilligerswerk te doen.

• Verhalen over individuen of gemeenschappen die zijn geholpen, evenals succesverhalen van donaties of samenwerkingsverbanden, zijn gebruikelijk.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.