Kennisbank
Storytelling People

Welke deelverhalen ontwikkel je met een Corporate story?

Een corporate story zorgt ervoor dat het kernverhaal eenduidig en helder blijft, ook al worden er nog zoveel verschillende deelverhalen en middelen ingezet om intern en extern te communiceren. Doorvertalingen van een corporate story zijn:

Leiderschapsverhaal

Het leiderschapsverhaal verstevigt de positie van uw leiders door met corporate stories te communiceren over de grote droom van de organisatie.
Het biedt een concreet kader voor leidinggevenden om intern mensen te informeren, inspireren en motiveren. Intern leidt dit tot een verhoogd ‘wij-gevoel’, zet het de klokken in uw organisatie gelijk en geeft het duidelijk zicht op de ambities en doelstellingen die u nastreeft.

Organisatieverhaal

Het organisatieverhaal verlevendigt uw verleden, uw corporate DNA en uw kernwaarden. Met dit verhaal brengt u tevens beweging in uw organisatie en stuurt u verandering.
Door verhalen van binnenuit te brengen, wordt het vertrouwen van medewerkers en klanten versterkt. Verhalen over de droom van de oprichters bijvoorbeeld, of case-histories en succesverhalen. Zulke verhalen verhelderen waar u vandaan komt, waar u voor staat en wat de ambities zijn van uw organisatie.

Merkverhaal

Het merkverhaal legt de persoonlijkheid en positionering vast van uw merk. Het draagt bij aan een consistente visualisatie naar uw website en andere communicatietools.
Uw merkverhaal fungeert als vastomlijnd kader voor iedereen die bij uw marketing en merkbewaking betrokken is. Er kan altijd op terug worden gegrepen door nieuwe medewerkers of bij twijfel over de koers van het merk in wijzigende omstandigheden.

Klantenverhaal

De sales-story helpt uw organisatie bij het positioneren van sales en met name het in kaart brengen van klant personas.
Een goede sales story wordt opgebouwd uit aansprekende klantverhalen, betekenisvolle klantpersonages en legt een essentiële verhaalverbindingen tussen uw sales en marketing.

Medewerkersverhaal

Persoonlijke verhalen van medewerkers die hun betrokkenheid bij de organisatie en hun persoonlijke groei benadrukken. Dit kan een sterke bedrijfscultuur ondersteunen.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.