Kennisbank
Storytelling People

Welke 5 verhalen brengen een corporate story tot leven?

1. In de geschiedenis van de organisatie ligt de toekomst
Een paar jaar geleden mochten wij een corporate story schrijven over een familiebedrijf. Dat bedrijf is nu succesvol, maar dat was het in de 60-jarige geschiedenis niet altijd. De grondlegger van het bedrijf stond in de eerste jaren van zijn ondernemerschap meerdere malen aan de rand van de financiële afgrond. Tot twee keer toe moest hij zijn machinepark verkopen en opnieuw beginnen. Maar hij hield vol. Wat een prachtig verhaal school daarin. Een inspirerend verhaal ook voor de huidige generatie werknemers. Over geloof in eigen kunnen, over doorzetten, hard werken, over letterlijk bloed, zweet en tranen. Vast en zeker ligt er ook in de geschiedenis van uw bedrijf zo’n panklaar heldenverhaal.

2. Verhalen van medewerkers vergroten de geloofwaardigheid van de organisatie
Haal de mensen uit een organisatie en die bloedt dood. Logisch, het zijn immers de mensen die organisaties tot leven brengen en kleur geven. En die bijdragen aan het succes van de organisatie. Veel medewerkers kunnen en willen daarover onderhoudend vertellen. Over hoe ze zijn meegegroeid met de organisatie. Over bijzondere klantcontacten. Over speciale gebeurtenissen binnen de organisatie. Wat is erop tegen die verhalen op te tekenen? Sterker nog, die verhalen maken je als organisatie juist menselijk, sympathiek én geloofwaardig. Geen twijfel mogelijk dat er ook in uw organisatie geboren verhalenvertellers rondlopen.

3. Geen ervaring zo krachtig als die van een klant
Klanten brengen het brood op de plank. Zorgen dat de schoorsteen blijft roken. Daarom doen organisaties er alles aan om van klanten trouwe klanten te maken. Nu is het kenmerkend voor trouwe klanten dat ze in de loop der jaren veel meekrijgen van wat er binnen de organisatie zoal gebeurt. Dat kan prachtige anekdotes of verhalen opleveren. Van de eerste klant bijvoorbeeld. Of juist van de meest recente klant. Want wat zijn hun mooiste of beste ervaringen met de organisatie? Wat was de trigger om die eerste aankoop te doen? En let wel, klanten daarover bevragen levert niet alleen mooie ervaringen op, het verschaft de organisatie ook nog eens een heleboel waardevolle managementinformatie. Misschien een goed idee om de komende weken eens bij een aantal van uw trouwe klanten langs te gaan?

4. Het succes van vandaag ligt besloten in de mislukking van gisteren
In interviews horen wij vaak zeggen; ‘Dat moet je zo niet opschrijven hoor.’ Dan is er in een ver of recent verleden iets niet helemaal goed gegaan in het bedrijf of met een project. Wij leggen dan uit dat het zonde is om dat onder de mat te vegen. Want vaak leidt iets wat in eerste instantie faliekant mislukte, uiteindelijk tot de beste of zelfs meest innovatieve oplossingen. In die zin bestaan er dus geen mislukkingen. Bovendien zegt het veel over het doorzettingsvermogen van de organisatie en de mensen die er werken als ze een mislukking weten om te buigen in een succes. Ga dus eens na hoe nieuwe producten, diensten of projecten in uw organisatie tot stand kwamen. Tien tegen een dat dat ook niet zonder slag of stoot ging.

5. De branche als kapstok voor uw organisatie
Leveren de bovenstaande tips nóg niet de gewenste inspiratie op voor een boeiend en bindend verhaal, dan biedt de branche waarin u werkzaam bent wellicht nog aanknopingspunten. Want wat is daarover te vertellen? Op welke ontwikkelingen kunt u aanhaken om daar uw voordeel mee te doen?

Hier zijn verder vijf veelvoorkomende typen verhalen die een corporate story kunnen versterken:

1. Oprichtingsverhaal: Dit type verhaal vertelt de oorsprong en geschiedenis van de organisatie. Het legt de nadruk op de visie en de motivatie van de oprichters en hoe het bedrijf is ontstaan. Een goed oprichtingsverhaal kan de waarden en cultuur van het bedrijf illustreren.
2. Klantverhalen: Klantverhalen zijn getuigenissen van klanten die de positieve ervaringen met het product of de dienst delen. Deze verhalen leggen de nadruk op hoe het bedrijf waarde toevoegt aan het leven van klanten en hoe het hun problemen oplost.
3. Medewerkersverhalen: Medewerkersverhalen vertellen de persoonlijke ervaringen van medewerkers binnen het bedrijf. Dit kan hun toewijding, groei en bijdrage aan de organisatie benadrukken. Het kan potentiële medewerkers inspireren en bestaande medewerkers betrekken.
4. Impactverhalen: Impactverhalen leggen de nadruk op hoe de organisatie bijdraagt aan de samenleving, het milieu of andere relevante kwesties. Deze verhalen laten zien hoe het bedrijf een positieve impact heeft en maatschappelijk verantwoord onderneemt.
5. Toekomstvisie: Dit type verhaal richt zich op de toekomst en de ambities van de organisatie. Het beschrijft de langetermijnvisie, doelstellingen en plannen van het bedrijf. Het kan stakeholders inspireren om de organisatie te steunen in haar groeistrategie.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.