Kennisbank
Storytelling People

Wat zijn de vier stappen voor een goede corporate story?

De corporate story legt het verbindende verhaal vast en storytelling brengt dit verhaal tot leven. Dat is de volgorde en zo simpel is het.

Stap 1: uitvinden wat de mensen zelf vinden
Het Kernverhaal geeft antwoord op essentiële vragen als: Wie zijn we? Wat maakt ons uniek? Wat is ons bestaansrecht? Onze ervaring leert ons dat het kernverhaal er altijd al is - het zit in de mensen zelf. Daar begint dan ook het proces, dat we samen met opdrachtgevers ingaan. Dat kan aan de hand van een representatief aantal indringende interviews en gesprekken met mensen die vanuit alle niveaus van de organisatie geselecteerd worden. Ook werken we regelmatig met interactieve workshops, waarin krijgen groepjes managers en medewerkers de vrijheid om elkaars visie te delen en daarop te reageren. Dat roept een levendige en vaak zeer verhelderende dialoog op.

Stap 2: verbinden met de strategische doelstellingen
Er is altijd een aanleiding om tot een corporate story te komen. U kunt een startup zijn die van nul af aan waarden, missie en visie wil vastleggen. Het kan ook zijn dat er een reorganisatie is geweest, een fusie of overname. Of de bestaande corporate story is jaren onveranderd gebleven en sluit niet meer voldoende aan bij de nieuwe tijdgeest. Door de doelstellingen te spiegelen aan alle geluiden uit de organisatie zie je altijd de eerste signalen ontstaan voor een kernverhaal. Wij zorgen voor een helder overzicht van de belangrijkste resultaten, maken een selectie van de meest gemeenschappelijk gedeelde gevoelens en gedachten en stemmen mogelijke keuzerichtingen met u af.

Stap 3: richting en definiëring kernconcept
Kun je een heel bedrijf vangen in een enkel begrip dat direct associaties oproept met wat uw organisatie zo onderscheidend maakt en zo raak typeert? Dat kan zeker en het zal altijd ons streven zijn, omdat het tot de meest krachtige kernverhalen leidt die je je maar kunt voorstellen. De invulling van “Wij zijn .......” is essentieel, omdat daarin het heersende dan wel gewenste gevoel binnen de bedrijfscultuur doorklinkt. Wij noemen dit het Kernconcept. Doorgaans leggen we twee tot drie mogelijkheden voor, die we stuk voor stuk voorzien van een verhaal waarin de kracht én de zwakte worden geduid. Op basis daarvan wordt samen met u de fundamentele keuze gemaakt voor het kernbegrip dat uw organisatie in alles typeert en past als de spreekwoordelijke jas.

Stap 4: uitschrijven van missie, visie, ambitie en competenties
Na de keuze voor het Kernconcept wordt het Kernverhaal volledig uitgewerkt. De Why, How en What worden vastgelegd. Missie, visie, ambitie worden gedefinieerd en omschreven. En ook worden de toekomstige consequenties ervan geduid voor bijvoorbeeld interne bedrijfscultuur, marktpositionering, Human Resource communicatie, PR, sponsoring, etc. Uitgangspunt is een document dat uw organisatie herkenbaar en inspirerend neerzet. Met het Kernverhaal moet duidelijk worden dat de organisatie weet waarom ze er is, waarvoor ze zich inzet en hoe dat succesvol wordt. Resultaat: een eenduidig verhaal, waarin alle medewerkers zich kunnen herkennen en van waaruit zij hun persoonlijke bijdrage (succes, samenwerking, winnen) kunnen inbrengen.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.