Kennisbank
Storytelling People

Wat zijn de 10 succesfactoren voor een corporate story?

1. Maak de droom van de organisatie helder
Een goed verhaal wordt organisatiebreed beleefd, van de basis tot aan de top, intern en extern. Medewerkers worden vooral geïnspireerd door de visie, waarden en de droom van de organisatie. Directie en leidinggevenden zijn belangrijke storytellers van dat verhaal. Het management dient te inspireren met de visie en droom van de organisatie.

2. Benoem het management tot ambassadeur
Ieder succesverhaal kent dezelfde structuur: de verhaalcirkel van de Amerikaan Joseph Campbell. De organisatie is als een held op avontuur. Een held met specifieke karaktereigenschappen. Een held met een doel waarvan ook anderen – stakeholders – profijt hebben. De weg die de held aflegt, bestaat uit beproevingen die hem telkens voor nieuwe uitdagingen stelt. Passie en het geloof in de droom bepalen het succes van de reis. Het sturen van en inspireren met het verhaal is bij uitstek een taak van het management.

3. Inspireer met herkenbare doelen
Leiders hebben een helder beeld van de toekomst en ontwikkelen dat met een vitale organisatie. Stel herkenbare doelen en maak duidelijk wat ieders rol daarin is. Ze geven ook richting door expliciet te maken wat ze niet willen. Daarmee geef je intern indirect ruimte om te experimenteren met vernieuwing binnen de kaders van het verhaal en beziel je de organisatie.

4. Integreer het interne en het externe verhaal
Elk verhaal beweegt zich op drie dimensies: gedrag, communicatie en symbolen. Alleen als het verhaal intern is verankerd, kan het met kracht naar buiten worden gebracht. De passie van de medewerkers voor het verhaal vertaalt zich in commerciële resultaten (gedrag). Uw kernverhaal zorgt ervoor dat de interne en externe communicatie op één lijn komen (communicatie). Hiervoor worden de visuele uitingen afgestemd op het verhaal (symbolen). Als gedrag, communicatie en symbolen geïntegreerd zijn, is er in onze zienswijze sprake van OneStory®.

5. Waardeer de positieve zaken
Focus niet op dat wat fout gaat. Kijk wat er is en goed gaat; ga opzoek naar historische trots en de talrijke succesverhalen binnen de organisatie. Benoem en benut de kracht van de organisatie.

6. Wees uniek
Sommigen stellen een verhaal op een lijn met maken van middelen. Ontwerp een flitsend logo, bedenk een opwindende nieuwe reclamecampagne en we zitten weer op koers. Maar één merkverhaal houdt veel meer in. Het gaat erom dat een bedrijf zijn potentieel vervult. Wat is onze missie in het leven, wat willen wij medewerkers, klanten en andere stakeholders zeggen en hoe zorgen wij ervoor dat we de wereld iets unieks te bieden hebben? Het merk, de organisatie en het management moeten zichzelf laten zien. De kern is of je uniek wilt zijn!

7. Raak mensen rationeel én emotioneel
Een goed verhaal raakt mensen op rationeel én emotioneel niveau. De binding van klanten en medewerkers verloopt vooral via de beleving van het verhaal.
8. Breng de klant tot leven
Wie is de klant? Wat wil de klant? Hoe uitgebreid spreekt u met uw klant? Wat zijn zijn diepste behoeften? Wie zijn de essentiële beslissers in het totale verkoopverhaal? Wat maakt uw verhaal uniek? Storytelling is ook luisteren en de juiste vragen stellen. Alleen dan krijgt u de antwoorden die er toe doen.

9. Optimaliseer de winst van één verhaal
Wat maakt ondernemingen succesvol? Essentieel is dat ze ondernemen vanuit één verhaal. Een sterk verhaal verbindt immers interne en externe doelgroepen aan een gezamenlijke droom. Een goed verhaal vraagt om een helder concept (de corporate story) en duidelijke structuur (de vertaling van de corporate story in het grote verhaal). De corporate story – het kernverhaal – is een kompas voor het toekomstig succes. De consistente doorvertaling van uw verhaal in alle communicatietools garandeert optimaal rendement.

10. Geloof in de kracht van authenticiteit
De authenticiteit van uw organisatie is van onschatbare waarde. Producten en diensten gaan immers steeds meer op elkaar lijken. Vandaar dat de persoonlijkheid van een onderneming – uw identiteit – de belangrijkste factor wordt bij de keuze van de klant. Wie ben je? Waarom ben je hier? Waarin ben je uniek? Hoe eerlijk ben je? Storytelling brengt de geloofwaardigheid van uw verhaal tot leven. Storytelling is authentiek, persoonlijk, verhalend en overtuigend. Storytelling verbindt, vernieuwt, geeft plezier, betekenis, richting en brengt de organisatie in beweging naar de gedroomde toekomst.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.