Kennisbank
Storytelling People

Wat is een corporate story?

De corporate story is het verhalende hart van strategisch denken en handelen van een organisatie. Het versterkt de bedrijfscultuur, zorgt voor een consistente marketingcommunicatie en bevestigt de reputatie Het is een eenduidig verhaal, waarin alle medewerkers zich kunnen herkennen en van waaruit zij hun persoonlijke bijdrage en betekenis inbrengen. De corporate story brengt eenheid in de organisatie. Intern vergroot het de betrokkenheid van de medewerkers; extern verbetert het de reputatie door het creëren van ‘ambassadeurs’. Dit verbindende kernverhaal is essentieel voor de doorvertaling naar marketing, communicatie, sales, R&D, HR, PR, sponsoring, etc.

Een corporate story is een verhaal dat wordt gebruikt om het merk en de cultuur van een bedrijf te definiëren of te versterken. Het omvat de kernelementen van de geschiedenis, de missie en visie, de waarden en het productaanbod van de organisatie. Door middel van storytelling kunnen organisaties hun unieke verhaal delen, hun producten of diensten onder de aandacht brengen en vertrouwen opbouwen bij klanten. Het doel is een emotionele band te creëren tussen het bedrijf en zijn publiek.


Hierbij een aantal elementen die een rol kunnen spelen binnen een corporate story:

1. Introductie: Begin met een krachtige inleiding die de lezer of luisteraar nieuwsgierig maakt naar wat er zal volgen. Dit kan een korte uiteenzetting zijn van waarom het bedrijf bestaat en wat het uniek maakt.
2. Geschiedenis en Oorsprong: Vertel het verhaal van hoe de organisatie is ontstaan, waarom ze is opgericht en wie de oprichters waren. Dit kan de basis vormen voor het "waarom" van de organisatie.
3. Missie en Waarden: Leg de missie en waarden van de organisatie uit. Waar gelooft de organisatie in en wat wil ze bereiken? Dit is het "waarom" van de organisatie.
4. Cultuur en Identiteit: Beschrijf de bedrijfscultuur en de identiteit van de organisatie. Wat maakt de organisatie uniek in termen van cultuur en werkomgeving?
5. Leiderschap en Mensen: Benadruk het leiderschap van de organisatie en de mensen die de missie en visie uitdragen. Dit kan verhalen bevatten over de oprichters, de huidige leiders en medewerkers.
6. Impact en Prestaties: Laat zien welke impact de organisatie heeft gehad op klanten, medewerkers, de samenleving of andere relevante gebieden. Benadruk prestaties en mijlpalen.
7. Toekomstvisie: Beschrijf de toekomstvisie van de organisatie en hoe ze van plan is te groeien en te innoveren.
8. Slot: Conclusie en Oproep tot Actie: Sluit af met een sterke samenvatting van het corporate story en een oproep tot actie of een boodschap die de lezer of luisteraar aanmoedigt om contact op te nemen of betrokken te raken.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.