Kennisbank
Storytelling People

Wat is de verbinding tussen corporate story en contentstrategie?

Mensen ontlenen hun bestaan aan het uitwisselen van verhalen. Zonder verhaal is er echter geen verhaal om te vertellen. De corporate story is een paraplu voor de verdere invulling van uw verhaal. Content is king - zeker in community building. Duizend verhalen moeten uiteindelijk één corporate story over uw organisatie vormen. Dat vraagt om een specifieke contentstrategie. Wat is het grote en kleine verhaal en welke doelgroep wilt u bereiken? Het gaat bij contentstrategie om het ontwikkelen van verhaalformats en thematische 'story boxes'. Uiteindelijk wil je een story matrix realiseren: waarbij elke doelgroep in aanraking komt met jet juiste verhaal. Optimaal streef je naar de implementatie van een Content Cube, een software oplossing voor online storytelling.

Het ontwikkelen van een contentstrategie die in verbinding staat met de corporate story van een organisatie vereist een systematische aanpak.

1. Begrijp de Corporate Story:
o Begin met een grondig begrip van de corporate story van de organisatie. Dit omvat de waarden, missie, visie, geschiedenis en cultuur. Analyseer hoe deze elementen samenhangen en welke boodschappen prioriteit hebben.
2. Identificeer Doelgroepen:
o Identificeer de belangrijkste doelgroepen voor de contentstrategie. Denk aan klanten, medewerkers, investeerders, partners en andere belanghebbenden. Begrijp hun behoeften, interesses en verwachtingen.
3. Stel Duidelijke Doelen:
o Bepaal wat je met de contentstrategie wilt bereiken. Dit kunnen doelen zijn zoals het vergroten van merkbekendheid, het vergroten van betrokkenheid, het genereren van leads, of het bevorderen van positieve percepties over het merk.
4. Ontwikkel Kernboodschappen:
o Definieer de kernboodschappen die je wilt communiceren op basis van de corporate story. Zorg ervoor dat deze boodschappen consistent zijn met de waarden en de identiteit van de organisatie.
5. Selecteer Contenttypen en Kanalen:
o Kies de contenttypen en distributiekanalen die het meest geschikt zijn om je doelgroepen te bereiken. Dit kan blogs, video's, sociale media, e-mails, webinars, en meer omvatten.
6. Creëer een Contentkalender:
o Stel een contentkalender op waarin je plant welke content op welke tijdstippen wordt gepubliceerd. Dit helpt bij een consistente en georganiseerde aanpak.
7. Maak de Content:
o Ontwikkel en produceer de daadwerkelijke content op basis van de kernboodschappen. Zorg ervoor dat de content verhalende elementen bevat die de corporate story weerspiegelen.
8. Promotie en Distributie:
o Promoot en distribueer de content via de gekozen kanalen. Dit omvat het gebruik van sociale media, e-mailmarketing, SEO-strategieën en andere methoden om de content onder de aandacht te brengen.
9. Meet en Evalueer:
o Gebruik meetbare KPI's om de prestaties van je contentstrategie te volgen. Evalueer regelmatig of je doelen worden bereikt en pas de strategie aan waar nodig.
10. Zorg voor continuïteit:
o Contentstrategie is een doorlopend proces. Creëer regelmatig nieuwe content en neem daarin mee reacties van het publiek.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.