Kennisbank
Storytelling People

Wat is de kracht van een corporate story?

1. Een corporate story brengt eenheid.
Wilt u eenheid binnen uw organisatie? Een corporate story vastleggen vergroot intern de betrokkenheid van medewerkers. Maar nog belangrijker, het zorgt voor het uitdragen van de kernwaarden naar de buitenwereld.

2. Een corporate story verbindt.
Uw identiteit, missie, visie, strategie en waarden krijgen dankzij een corporate story en storytelling betekenis in de hoofden en harten van mensen.

3. Een corporate story inspireert.
Een corporate story zorgt voor een verhaal dat de vonk laat overslaan tussen uw management en uw medewerkers en tussen uw organisatie en uw klanten.

4. Een corporate story legt de essentie vast.
Een corporate story schrijven is uw kernverhaal vastleggen. Hoe korter, hoe beter. Het gaat om de essentie. Het kernverhaal wordt met een strategisch storytellingplan vertaald naar alle communicatiemiddelen.

5. Een corporate story is een blauwdruk voor de toekomst.
Het doel van een corporate story is de koers van uw bedrijf te bepalen. Het is een strategisch kompas voor de toekomst en het vertrekpunt voor alle communicatie.

6. Een corporate story koppelt verhalen.
Een corporate story communiceert de identiteit van uw merk of organisatie. Storytelling zorgt voor verhalen die mensen verbinden en meenemen naar de toekomst.

7. Een corporate story inspireert leiderschap.
Een corporate story biedt een concreet kader voor uw leidinggevenden om mensen te informeren, inspireren en motiveren.

8. Een corporate story brengt kernwaarden tot leven.
Een corporate story vertelt de kernwaarden van uw organisatie van binnenuit. Het organisatieverhaal verlevendigt uw verleden, corporate DNA en kernwaarden. Het versterkt het vertrouwen van medewerkers en klanten.

9. Een corporate story is duurzaam.
Bedrijven zullen steeds meer worden beoordeeld op wat ze bijdragen aan de samenleving en de levens van mensen. MVO is iets waarvan de medewerkers en klanten doordrongen moeten zijn en dat kan alleen met een sterke en hechte bedrijfscultuur. MVO kan alleen effectief zijn wanneer het op de juiste gecommuniceerd wordt. Storytelling en de corporate story zijn zeer effectief om kernaspecten van de bedrijfscultuur, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, persoonlijk en collectief relevant te maken.

10. Een corporate story maakt medewerkers tot ambassadeurs van het verhaal.
Goed management verbindt de organisatie richting een hoger doel. Het verankeren van een corporate story is daarbij cruciaal. Leeft het verhaal krachtig binnen, dan gaat het ook krachtig naar buiten. De eerste stap is het creëren van ambassadeurs binnen het management. Stap twee wordt nu de verbinding die de manager legt met zijn medewerkers om het verghaal verdere te vertellen… Wat is er nodig om een verhaalambassadeur te creëren?
De ambassadeur beschikt over een verhaalkader. Hij of zij moet het kernverhaal van de organisatie beleven. De ambassadeur beschikt over een aantal sprekende persoonlijke verhalen en organisatieverhalen. De verhaalambassadeur weet hoe hij verhalen bij anderen losmaakt. Door anderen te stimuleren ook hun verhaal te vertellen, geeft hij het ‘ambassadeurschap’ door.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.