Kennisbank
Storytelling People

Waarom zou elke organisatie een corporate story moeten hebben?

Een duidelijke corporate story biedt houvast in de voortdurende dynamiek van deze tijd, met vaak wisselingen in managers en medewerkers en snel veranderende marktomstandigheden. Het verhaal geeft richting aan de emissie, divisie, ambitie en betrokkenheid van medewerkers.

De corporate story legt het kernverhaal van een organisatie vast op basis van de essentiële vragen Waarom, Hoe, Wat. Waarom zijn we hier, hoe werken we aan onze missie en welke middelen gebruiken we daarvoor. Het is een essentieel instrument voor strategisch denken en handelen door bedrijven en organisaties. Het is een instrument dat richting en een kader biedt voor interne en externe positionering en marketing. Intern vergroot uw corporate story de betrokkenheid van uw medewerkers; extern verbetert het uw reputatie door het creëren van ‘ambassadeurs’. Als mentaal kompas zorgt het voor eenheid van handelen tussen management en medewerkers. ‘We geven samen vorm aan dit bedrijf’ is een gevoel dat nooit vanzelf ontstaat, en het is essentieel om medewerkers te verenigen achter het waarom van de organisatie. Bedrijven die hun mensen een echt gevoel van trots en vertrouwen geven, zijn efficiënter, innovatiever, productiever en flexibeler.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.