Kennisbank
Storytelling People

Waarom zou elke organisatie een corporate story moeten hebben?

Een duidelijke corporate story biedt houvast in de voortdurende dynamiek van deze tijd, met vaak wisselingen in managers en medewerkers en snel veranderende marktomstandigheden. Het verhaal geeft richting aan de emissie, divisie, ambitie en betrokkenheid van medewerkers.

De corporate story legt het kernverhaal van een organisatie vast op basis van de essentiële vragen Waarom, Hoe, Wat. Waarom zijn we hier, hoe werken we aan onze missie en welke middelen gebruiken we daarvoor. Het is een essentieel instrument voor strategisch denken en handelen door bedrijven en organisaties. Het is een instrument dat richting en een kader biedt voor interne en externe positionering en marketing. Intern vergroot uw corporate story de betrokkenheid van uw medewerkers; extern verbetert het uw reputatie door het creëren van ‘ambassadeurs’. Als mentaal kompas zorgt het voor eenheid van handelen tussen management en medewerkers. ‘We geven samen vorm aan dit bedrijf’ is een gevoel dat nooit vanzelf ontstaat, en het is essentieel om medewerkers te verenigen achter het waarom van de organisatie. Bedrijven die hun mensen een echt gevoel van trots en vertrouwen geven, zijn efficiënter, innovatiever, productiever en flexibeler.


Hier is waarom een corporate story van waarde is:

Belang voor de Organisatie:
1. Identiteitsvorming: Een corporate story helpt bij het vormgeven van de identiteit van de organisatie door de missie, visie, waarden en cultuur te communiceren. Het versterkt de samenhang binnen de organisatie.
2. Merkpositionering: Het draagt bij aan een effectieve merkpositionering en helpt de organisatie zich te onderscheiden van concurrenten.
3. Betrokkenheid van Medewerkers: Het inspireert medewerkers door hen een duidelijk doel en een gevoel van trots in hun werk te geven. Dit kan leiden tot hogere betrokkenheid en tevredenheid.
4. Cultuurversterking: De corporate story kan de organisatiecultuur versterken en een gemeenschappelijke set van waarden en overtuigingen bevorderen.
5. Leiderschapsontwikkeling: Het kan leiderschapscapaciteiten stimuleren door leiders te helpen communiceren met passie en betrokkenheid.


Belang voor Externe Doelgroepen:
1. Klanten: Een corporate story kan het vertrouwen van klanten vergroten door transparantie en authenticiteit. Het toont de waarden en missie van de organisatie, wat kan leiden tot merkloyaliteit.
2. Investeerders: Investeerders zijn vaak geïnteresseerd in de visie en de strategie van een organisatie. Een sterke corporate story kan investeerders overtuigen van de waarde en groeipotentieel.
3. Zakelijke Partners: Het kan helpen bij het aantrekken van strategische partners die zich kunnen identificeren met de waarden en doelstellingen van de organisatie.
4. Maatschappij en Gemeenschap: De corporate story kan aangeven hoe de organisatie bijdraagt aan sociale verantwoordelijkheid, milieu en andere maatschappelijke kwesties. Dit kan een positieve perceptie bevorderen.
5. Potentiële Medewerkers: Het kan talent aantrekken dat zich aangetrokken voelt tot de missie en cultuur van de organisatie, waardoor wervingsinspanningen effectiever worden.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.