Kennisbank
Storytelling People

Voor wie is de corporate story bedoeld?

De corporate story is bedoeld voor iedereen die bij kan dragen aan het succes van uw organisatie of merk. Management en medewerkers, klanten en relaties, stakeholders en influentials, noemt u maar op. Medewerkers bijvoorbeeld willen werken voor een organisatie die ertoe doet. Ze willen deel uitmaken van dat verhaal. In het werk zoeken ze verbinding met de eigen dromen en ambities, maar ook met elkaar. De corporate story versterkt dan de binding en betrokkenheid met uw organisatie. Er ontstaat een hechte cultuur op basis van een gedeeld verhaal.

Klanten kopen geen product, maar een verhaal. Door uw corporate story te vertalen naar uw externe communicatie, komt uw verhaal ook buiten de organisatie tot leven. ‘It takes a thousand voices to tell a single story.’ De corporate story mondt uit in een strategisch communicatieplan. Het verhaal hoort verankerd te worden in uw interne en externe communicatie, zodat het consistent en consequent wordt uitgedragen. Medewerkers worden ambassadeurs, klanten de beste referenties. Zo wordt uw verhaal breed gedragen en steeds breder uitgedragen.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.