Kennisbank
Storytelling People

Voor wie is de corporate story bedoeld?

De corporate story is bedoeld voor iedereen die bij kan dragen aan het succes van uw organisatie of merk. Management en medewerkers, klanten en relaties, stakeholders en influentials, noemt u maar op. Medewerkers bijvoorbeeld willen werken voor een organisatie die ertoe doet. Ze willen deel uitmaken van dat verhaal. In het werk zoeken ze verbinding met de eigen dromen en ambities, maar ook met elkaar. De corporate story versterkt dan de binding en betrokkenheid met uw organisatie. Er ontstaat een hechte cultuur op basis van een gedeeld verhaal.

Klanten kopen geen product, maar een verhaal. Door uw corporate story te vertalen naar uw externe communicatie, komt uw verhaal ook buiten de organisatie tot leven. ‘It takes a thousand voices to tell a single story.’ De corporate story mondt uit in een strategisch communicatieplan. Het verhaal hoort verankerd te worden in uw interne en externe communicatie, zodat het consistent en consequent wordt uitgedragen. Medewerkers worden ambassadeurs, klanten de beste referenties. Zo wordt uw verhaal breed gedragen en steeds breder uitgedragen.

Een corporate story is bedoeld voor een breed scala aan belanghebbenden en doelgroepen, afhankelijk van de organisatie en haar doelstellingen. Hier zijn enkele belangrijke doelgroepen en hun betekenis van de corporate story:
1. Klanten:
o Betekenis: Voor klanten kan de corporate story dienen als een manier om vertrouwen en geloofwaardigheid in het merk op te bouwen. Het verhaal kan hen helpen begrijpen waar het bedrijf voor staat en waarom ze voor dat merk zouden moeten kiezen.
2. Medewerkers:
o Betekenis: Voor medewerkers kan de corporate story een bron van inspiratie en betrokkenheid zijn. Het verhaal kan hun motiveren door een gevoel van doel en trots te creëren in hun werk voor de organisatie.
3. Investeerders en aandeelhouders:
o Betekenis: Voor investeerders en aandeelhouders kan de corporate story belangrijk zijn om vertrouwen in het management en de strategie van het bedrijf te wekken. Het kan hun helpen begrijpen hoe het bedrijf waarde creëert en groeit.
4. Zakelijke partners en leveranciers:
o Betekenis: Voor zakelijke partners en leveranciers kan de corporate story belangrijk zijn om de waarden en integriteit van het bedrijf te begrijpen. Het kan hen helpen beslissen of ze willen samenwerken met de organisatie.
5. Concurrenten:
o Betekenis: De corporate story kan ook een rol spelen in de perceptie van concurrenten. Het kan invloed hebben op hoe andere bedrijven het bedrijf zien en hoe ze zichzelf positioneren in de markt.
6. Maatschappij en gemeenschap:
o Betekenis: Voor de bredere maatschappij en gemeenschap kan de corporate story relevant zijn om te begrijpen hoe het bedrijf bijdraagt aan sociale en milieukwesties. Het kan hun perceptie van de organisatie als burgerlijk verantwoordelijke entiteit beïnvloeden.
7. Potentiële medewerkers:
o Betekenis: Voor potentiële medewerkers kan de corporate story een rol spelen bij hun beslissing om voor het bedrijf te werken. Het kan hen helpen begrijpen of ze zich kunnen identificeren met de waarden en cultuur van het bedrijf.
8. Journalisten en media:
o Betekenis: Voor de media kan de corporate story dienen als een bron van informatie en inspiratie voor nieuwsberichten en artikelen over het bedrijf.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.