Kennisbank
Storytelling People

Hoe een corporate story implementeren?

1. Begin met het opstellen van een missieverklaring. Deze verklaring moet omvatten waarom het bedrijf bestaat en wat het hoopt te bereiken.
2. Ontwikkel een tijdlijn die de geschiedenis van het bedrijf laat zien. Denk aan alles van grote mijlpalen tot kleine successen onderweg.
3. Identificeer belangrijke personen of groepen die cruciaal zijn geweest voor het succes van het bedrijf. Denk aan de werknemers die dat succes mogelijk hebben gemaakt en vertel hun verhaal.
4. Maak een bedrijfsverhaal dat terugblikt op successen uit het verleden en hoe die successen helpen om de toekomst vorm te geven.
5. Maak gebruik van video en beeldmateriaal om het verhaal uit te leggen en te boeien. Overweeg het gebruik van een video die zowel op uw website als op marketingevenementen wordt afgespeeld.
6. Gebruik sociale mediaplatforms om uw verhaal te delen op een manier die emotioneel resoneert met uw publiek.
7. Creëer mogelijkheden voor werknemers om het verhaal te delen en het zich eigen te maken. Overweeg blogposts, video's, infografieën en andere creatieve content die door medewerkers zijn gemaakt om het verhaal te helpen vertellen.

Een verhaal vastleggen is slechts een kant van de medaille. Belangrijker nog is zorgen dat de corporate story wordt verankerd binnen de organisatie. Storytelling is daarbij he´t communicatiemiddel om mensen te verbinden en verhalen te ontwikkelen. Ambassadeurs creëren binnen de organisatie is daarbij heel belangrijk.


Het implementeren van een corporate story vereist een gecoördineerde inspanning van verschillende afdelingen,
waaronder management, communicatie en HR.

Management:
1. Leiderschap en Ondersteuning: Het management moet achter de corporate story staan en de waarden en missie van de organisatie belichamen. Dit leiderschap is cruciaal voor het overbrengen van de corporate story naar de rest van de organisatie.
2. Missie en Visie Ontwikkelen en Definiëren: Het management is verantwoordelijk voor het definiëren en verduidelijken van de missie, visie en strategische doelen van de organisatie, die integraal deel uitmaken van de corporate story.
3. Betrekken van Leidinggevenden: Het management moet leidinggevenden betrekken en hen helpen begrijpen hoe ze de corporate story kunnen integreren in hun leiderschapsstijl en communicatie.


Communicatie:
1. Contentontwikkeling: De communicatieafdeling speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van de feitelijke content die de corporate story communiceert. Dit omvat tekst, afbeeldingen, video's en andere media.
2. Strategie voor Contentdistributie: De communicatieafdeling moet een strategie ontwikkelen voor het verspreiden van de corporate story via verschillende kanalen, zoals websites, sociale media, persberichten, en meer.
3. Betrokkenheid bij Externe Doelgroepen: De corporate story moet worden gedeeld met externe doelgroepen, zoals klanten, investeerders en zakelijke partners. De communicatieafdeling is verantwoordelijk voor het opbouwen van deze relaties.


HR (Human Resources):
1. Medewerkersbetrokkenheid: HR heeft de verantwoordelijkheid om medewerkers bewust te maken van de corporate story en hen te betrekken bij de waarden en missie van de organisatie. Dit kan gebeuren via training, workshops en interne communicatie.
2. Werving en Onboarding: HR kan de corporate story integreren in het wervingsproces en onboarding van nieuwe medewerkers, zodat zij vanaf het begin begrijpen wat de organisatie uniek maakt.
3. Cultuurbeheer: HR kan werken aan het bevorderen van een bedrijfscultuur die overeenkomt met de corporate story, door middel van beleidsmaatregelen, programma's en praktijken.
4. Ontwikkeling en Training: HR kan opleidingsprogramma's ontwikkelen om medewerkers te helpen zich te identificeren met de corporate story en hun rol bij het uitdragen van die boodschap.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.