Kennisbank
Storytelling People

Corporate story. Waarom, Hoe, Wat?

Succesvolle bedrijven hebben verhalen die antwoord geven op de vragen: Wie zijn wij? Wat maakt ons uniek? Wat is onze oorsprong? Wat is onze droom, missie en ambitie?

Verhalen hebben het vermogen om mensen dingen te laten zien en ervaren die ze anders zouden missen. Verhalen illustreren bedrijfswaarden en geven een menselijk gezicht aan de visie, ambities en kernwaarden van een bedrijf. Verhalen verbinden mensen, betrekken hen bij de organisatie, inspireren en geven hen energie, en maken hen trots op hun collectieve prestaties. En trots is een krachtige, productieve motivator. Storytelling People helpt bedrijven om hun authentieke verhalen te ontdekken en te vertellen, op alle mogelijke manieren, zowel intern als extern. Wij ontwikkelen verhalen die aansluiten bij de identiteit van het bedrijf en maken die identiteit zichtbaar en tastbaar voor medewerkers, klanten, stakeholders en de buitenwereld.

Een goede corporate story draait om erkenning, trots en een gevoel van verbondenheid. Het is een verhaal dat door iedereen wordt gedragen en dat mensen samenbrengt. Niets is sterker dan de kracht van een gedeelde droom. Het creëert eenheid van handelen tussen management en werknemers. En die eenheid werkt aanstekelijk voor klanten.
1. U heeft een grote organisatieverandering ondergaan. Een corporate story geeft betekenis en fungeert als kompas voor de toekomst.
2. U herkent het verschil tussen uw identiteit en uw imago. Een corporate story geeft richting aan alle interne en externe communicatie.
3. U heeft een krachtige visie op uw toekomst. Een corporate story verbindt deze visie met de dagelijkse praktijk en versterkt het 'wij-gevoel'.
4. Je hebt een bedrijf met een verhaal en bent daar trots op. Een corporate story verdiept dit verhaal in persoonlijke verhalen, authenticiteit, emotie, beleving en trots.


De term "Corporate Story" verwijst naar het verhaal of de narratieve identiteit van een organisatie. Het omvat het waarom, hoe en wat van een bedrijf en dient als een krachtig hulpmiddel voor merkpositionering, communicatie en betrokkenheid van belanghebbenden. Hier is wat elk van deze elementen betekent:

1. Waarom (Why): Dit is de kern van de corporate story en verwijst naar de reden waarom de organisatie bestaat. Het gaat over de diepere doelstellingen, waarden en overtuigingen die de organisatie drijven. Het 'waarom' beantwoordt de vraag: "Waarom doen we wat we doen?" Het verbindt de organisatie met een hoger doel en kan het fundament vormen voor de missie en visie van het bedrijf.
2. Hoe (How): Dit element beschrijft de specifieke manier waarop de organisatie haar doelen nastreeft en haar 'waarom' in de praktijk brengt. Het omvat de strategie, waarden, cultuur en benadering van de organisatie. Het 'hoe' laat zien hoe de organisatie zich onderscheidt van concurrenten en hoe ze haar doelstellingen wil bereiken.
3. Wat (What): Dit deel van de corporate story beschrijft de concrete producten, diensten en activiteiten van de organisatie. Het beantwoordt de vraag: "Wat doen we?" Het 'wat' geeft inzicht in de zakelijke operaties en het aanbod van de organisatie.
4. De "Golden Circle," een concept geïntroduceerd door Simon Sinek, illustreert deze elementen als drie concentrische cirkels, waarbij het "waarom" het binnenste cirkel vormt, gevolgd door het "hoe" en ten slotte het "wat."
• Waarom (Why): De 'waarom' van een organisatie zou moeten inspireren en de motivatie achter haar bestaan weergeven. Dit is waar de passie en missie van de organisatie liggen.
• Hoe (How): Het 'hoe' is de strategie en cultuur die de organisatie onderscheidt en helpt om haar doelen te bereiken. Dit weerspiegelt de benadering van de organisatie om haar 'waarom' te realiseren.
• Wat (What): Het 'wat' is het tastbare resultaat van de acties van de organisatie. Dit omvat de producten of diensten die worden aangeboden.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.