Kennisbank
Storytelling People

Welke doelen bereik je met corporate storytelling?

Storytelling brengt het menselijke gevoel, persoonlijke ervaringen en kennis terug in het bedrijfsverhaal. Wel is het zaak om vooraf helder te krijgen waarvoor je het vertelinstrument wilt inzetten. Wat kun je met storytelling tot ontwikkeling brengen:

Intern:
* Andere mensen motiveren
* De betrokkenheid vergroten
* Overbrengen wie je bent
* De communicatie versterken
* Waarden delen
* Zorgen voor kennisdeling
* Vertrouwen wekken

Extern:
* Visie overbrengen, missie uitdragen
* Consistent uitdragen bedrijfsverhaal
* Persoonlijkheid toevoegen
* Kernwaarden overbrengen
* Vertrouwen versterken
* Reputatie bestendigen en uitbreiden
* Inhoudelijke kennis delen
* Het bedrijf een menselijk gezicht geven

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.