Kennisbank
Storytelling People

Welk effect heeft storytelling op de hersenen?

Verhalen vertellen heeft een krachtig effect op de hersenen. Het kan gevoelens van empathie oproepen, kritisch denken stimuleren, creativiteit inspireren en iemands gevoel van verbondenheid met de wereld om hem heen vergroten. Het kan ook helpen een positieve mentale houding te creëren en het zelfvertrouwen te vergroten. Door het gevoel van verbondenheid en begrip te vergroten, kunnen verhalen helpen neurale paden in de hersenen te creëren die kunnen helpen onze reacties op de wereld vorm te geven. Het gebruik van verhalen voor onderwijs, leren en therapie kan een krachtig instrument zijn voor het cultiveren van empathie, creativiteit, probleemoplossing en morele ontwikkeling.

Welke impact heeft storytelling?

1. Activering van meerdere hersengebieden: Wanneer we naar verhalen luisteren of ze lezen, worden verschillende delen van onze hersenen geactiveerd. Dit omvat gebieden die betrokken zijn bij taalverwerking, maar ook gebieden die verband houden met emotie, motorische controle, zintuiglijke verwerking en sociale cognitie. Hierdoor worden verhalen als boeiend en meeslepend ervaren.
2. Aandacht en betrokkenheid: Verhalen hebben de kracht om de aandacht en betrokkenheid van mensen te trekken en vast te houden. Dit komt doordat verhalen nieuwsgierigheid opwekken en mensen willen weten hoe het verhaal zich ontvouwt en afloopt.
3. Emotionele betrokkenheid: Verhalen roepen vaak emoties op, en deze emotionele betrokkenheid is een krachtige manier om informatie te onthouden. Wanneer we ons emotioneel verbonden voelen met een verhaal, hebben we de neiging om het beter te onthouden en er meer waarde aan te hechten.
4. Spiegelneuronen: Onze hersenen hebben spiegelneuronen die actief worden wanneer we verhalen horen over acties, ervaringen of emoties van anderen. Dit stelt ons in staat om ons in te leven in de personages en hun situaties, waardoor een dieper begrip en empathie ontstaat.
5. Geheugenversterking: Verhalen maken gebruik van herkenbare structuren zoals begin, midden en einde, wat helpt bij geheugenversterking. Mensen kunnen verhalen gemakkelijker onthouden en navertellen dan losse feiten.
6. Verandering in neurotransmitters: Het luisteren naar verhalen kan leiden tot veranderingen in neurotransmitters zoals dopamine en oxytocine. Deze neurotransmitters zijn betrokken bij beloning en sociale binding, wat kan leiden tot een gevoel van plezier en verbondenheid bij het horen van een goed verteld verhaal.
7. Overdracht van informatie: Verhalen zijn een effectieve manier om informatie over te brengen. Ze zorgen ervoor dat informatie in een context wordt geplaatst en gemakkelijker wordt begrepen en onthouden.
8. Beïnvloeding van overtuigingen en gedrag: Verhalen hebben de kracht om overtuigingen te vormen en gedrag te beïnvloeden. Een overtuigend verhaal kan mensen inspireren tot actie, zoals het kopen van een product, het steunen van een zaak of het volgen van een bepaald gedrag.


Welke wetenschappers hebben zich bezig gehouden met de impact van storytelling op de hersenenen?

1. Paul Zak: Paul Zak is een neurowetenschapper die bekend staat om zijn onderzoek naar de biologische basis van vertrouwen en moraliteit. Zijn werk heeft aangetoond dat het vertellen van verhalen de afgifte van oxytocine, een hormoon dat gevoelens van vertrouwen en empathie bevordert, kan verhogen. Zijn onderzoek ondersteunt het idee dat verhalen mensen emotioneel kunnen raken en vertrouwen kunnen opbouwen.
2. Antonio Damasio: Antonio Damasio is een neurowetenschapper en psycholoog die heeft onderzocht hoe emoties betrokken zijn bij besluitvorming en redenering. Zijn werk heeft aangetoond dat emotionele betrokkenheid bij verhalen kan bijdragen aan een dieper begrip en geheugenopslag.
3. Uri Hasson: Uri Hasson is een neurowetenschapper die heeft onderzocht hoe de hersenen reageren op verhalen die mondeling worden overgedragen. Zijn studies hebben aangetoond dat wanneer mensen naar verhalen luisteren, er synchronisatie optreedt in de hersenactiviteit tussen de verteller en de luisteraar, wat suggereert dat verhalen een krachtige manier zijn om de hersenen te engageren en informatie over te brengen.
4. Martha J. Farah: Martha Farah is een neurowetenschapper die heeft onderzocht hoe verhalen invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de hersenen, vooral bij kinderen. Haar werk benadrukt hoe het blootstellen van kinderen aan verhalen kan bijdragen aan de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden en empathie.
5. Matthew D. Lieberman: Matthew Lieberman is een neurowetenschapper die heeft bestudeerd hoe sociale connectie en empathie worden beïnvloed door het delen en begrijpen van verhalen. Zijn onderzoek heeft aangetoond dat de hersenen specifieke gebieden activeren wanneer mensen verhalen over anderen horen, wat wijst op een diepere betrokkenheid bij het begrijpen van de emoties en intenties van personages.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.