Kennisbank
Storytelling People

Welk effect heeft storytelling op de hersenen?

Verhalen vertellen heeft een krachtig effect op de hersenen. Het kan gevoelens van empathie oproepen, kritisch denken stimuleren, creativiteit inspireren en iemands gevoel van verbondenheid met de wereld om hem heen vergroten. Het kan ook helpen een positieve mentale houding te creëren en het zelfvertrouwen te vergroten. Door het gevoel van verbondenheid en begrip te vergroten, kunnen verhalen helpen neurale paden in de hersenen te creëren die kunnen helpen onze reacties op de wereld vorm te geven. Het gebruik van verhalen voor onderwijs, leren en therapie kan een krachtig instrument zijn voor het cultiveren van empathie, creativiteit, probleemoplossing en morele ontwikkeling.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.