Kennisbank
Storytelling People

Wat maakt storytelling impactvol?

We kunnen ons soms nog zo rationeel opstellen, uiteindelijk laten we ons graag meeslepen door een onweerstaanbaar verhaal. We laten ons graag raken, beroeren en zo kunnen we ineens beseffen dat een bedrijf, een merk en een organisatie ons meer zegt en doet dan het andere. Dat heeft alles met likeability te maken en dat heeft weer veel meer te maken met storytelling dan traditionele reclame. Storytelling brengt boodschappen niet in de hapklare brokken van reclame, maar omkleedt ze met persoonlijke ervaringen, gezichtspunten, herinneringen en menselijke achtergrondverhalen. Goede storytelling doet niet aan zenden, het is ook ingesteld op ontvangen, dialoog en interactie. Zie de onlinewereld van nu en het is geen wonder dat storytelling zo effectief is.
Verhalen vertellen is een effectieve manier om informatie over te brengen omdat het boeiend en memorabel is. Het nodigt de luisteraar uit voor een reis door een levendig verhaal, dat emoties en beelden oproept en de verbeelding prikkelt. Bovendien kunnen verhalen mensen helpen een band met elkaar op te bouwen, vertrouwen te versterken en een gevoel van gedeeld begrip en wederzijds respect te creëren. Verhalen helpen ook om complexe informatie en ideeën tot leven te brengen door het gebruik van levendige en betekenisvolle elementen.
Door gebruik te maken van fantasierijke verhalen om de kernboodschap te illustreren, kunnen verhalen helpen om complexe ideeën op een begrijpelijker manier over te brengen. Met verhalen kunnen we emoties opwekken en het publiek helpen zich de gedeelde ideeën beter te herinneren.

De gegevens zijn verzonden en zullen worden verwerkt.